Nový album Jána Boleslava Kladiva má pokojné tempo. Nekonečno je naozaj neostré. Nemá začiatok ani koniec, nemožno ho presne vymedziť, hoci zasahuje aj do nášho vnímania sveta. Je súčasťou nášho života bez toho, aby sme si to uvedomovali. Rovnako nenásilne na nás pôsobia lyrické veršované texty. „Nekonečno neostré je z dvier“ je tak skôr elégiou než baladou. Na tomto štandardnom elektronickom popovom albume počujeme okrem syntetizátora a automatického bubeníka basovú gitaru, elektrickú gitaru a klavír. Kladivov jemný nevtieravý hlas dotvára atmosféru jeho textov. Titulná skladba Nekonečno neostré je z dvier  je určujúca, vyjadruje obavy z toho, čo bude, i z toho, čo nebude. Po nej nasleduje svojím rytmom a aranžmánom typická kladivovská Budem tu podčiarknutá hravou poetikou textu „môj úsmev bude mačky plašiť“. Nasleduje Dokumentárny film, ktorým nás autor opäť vtiahne do neistoty budúcnosti. Pieseň Mars by pokojne mohla vystrašiť, no pokojný kolísavý rytmus naznačuje, že sú to zatiaľ všetko len obavy. Strach prináša až Lotéria, ktorá je ironizujúcim vyjadrením umelcovho postoja k súčasnej konzumnej spoločnosti. To je o to silnejšie, že predtým Láska od seba nás delí. Ide o cover verziu britskej rockovej skupiny Joy Division plnú citových protikladov. Treba oceniť, že JBK ponúkol vlastnú prebásnenú slovenskú verziu textu. Na tomto albume tiež nájdeme prerobenú a prebásnenú pieseň Prečo si odišiel? od  španielskeho pesničkára J. L. Peralesa plnú smútku a nostalgie. Napokon je tu Diaľnica, ktorá nás dovedie do (vytúženej) samoty. Môžeme cestovať, môžeme byť na sieti, no i tak zostávame sami... Nálady odlúčenia podporujú aj štyri elektronické inštrumentálne skladby ako Heildem Geist, ktorou sa album začína, s pomalými dunivými zvukmi automatického bubeníka. Neskôr Reine Spannung upúta elektronicky upraveným vokálom, Siehden Himmel melancholickým klavírnym motívom a pomalá syntetizátorová Sherpey Okdesh najmä tým, že jej text je pustený odzadu. Aké príznačné pre vyjadrenie stavu, ktorý nám Kladivo ponúka na zamyslenie, zažitie, uvedomenie či vlastné obrodenie. A možno nie všetko je preč.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x