Dve CD z produkcie vydavateľstva Tribus Musicae sú dielom neobyčajne agilného organistu Stanislava Šurina. V kvalitnej hudobnej interpretácii zvukovo prezentujú dva rozdielne organy: historický a novopostavený. V Bazilike sv. Mikuláša v Trnave postavil koncom 18. storočia dvojicu nástrojov významný trnavský staviteľ organov Valentin Arnold. Z väčšieho sa na chóre zachovala len impozantná organová skriňa, v ktorej sa nachádza novší nástroj s pneumatickou traktúrou budapeštianskej firmy Otto Rieger z roku 1912. Menší, 8-registrový jednomanuálový organ bez pedálu, ale so samostatne stojacim hracím stolom, za ktorým organista sedí nie tvárou k nástroju, ale smerom do priestoru kostola (vo svojej dobe ojedinelé technické riešenie) je z roku 1783 a nachádza sa na rozhraní svätyne a hlavnej lode chrámu.
Tento organ bol v roku 2012 opravený a zreštaurovaný Jánom Valovičom a Petrom Gregvorekom. (Viac informácií možno nájsť v HŽ 1-2/2014.)
Vhodne zvolená dramaturgia CD predstavuje trnavský historický organ v úlohe sólového i sprievodného nástroja, pričom v rámci starej hudby vyčerpáva všetky jeho výrazové a zvukové možnosti. Prezentované sólové organové skladby sú ako európskej (Frescobaldi, Krieger, Zipoli), tak slovenskej proveniencie (Marckfelner, Roškovský). K nahrávke si Šurin prizval aj špecialistov na starú hudbu: Miloša Valenta (Lacrimae Pavaen Nemca J. Schopa a Sonata in e bratislavského S. Capricorna) a sopranistku Hildu Gulásyovú (spieva piaty hlas v skladbe Recercar con obligo di cantar la quinta parte senza toccarla z Frobergerovej zbierky Fiori musicali). Všetci traja spoločne muzicírujú v Capricornovej skladbe Domine Jesu Christe. Obsažný dvojjazyčný slovensko-anglický booklet ponúka informácie o bazilike, organe (vrátane jeho dispozície), o skladateľoch a dielach zaznamenaných na CD a 9 fotografií.
Druhé CD prezentuje nový nástroj, ktorý v roku 2014 postavila bavorská firma Jahn Orgelbau GmbH v Kostole povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne. Ide o zvukovo mimoriadne vydarený 26-registrový dvojmanuálový organ s pedálom (z toho 3 registre v pedáli sú transmisie z I. manuálu), so žalúziami pre II. manuál a s registračným pamäťovým setzerovým systémom. Bohaté zvukové možnosti nástroja prezentuje Šurin v skladbách pre sólový organ od baroka (J. S. Bach: Prelúdium a fúga G dur BWV 541 a chorálová predohra Ich ruf zu dir BWV 639) po 20. storočie (M. Schneider-Trnavský, B. Martinů, Sonáta J. Strejca). Umeleckými partnermi organistu sú v ďalších skladbách americký huslista poľského pôvodu Mariusz Monczak (G. B. Pergolesi: Siciliana, F. Borowski: Adoration, S. Šurin: Chanson d’automne, H. Górecki: Malá fantázia) a sopranistka Jana Pastorková (Salve Regina S. Šurina a Maykomashmalon V. Godára). Všetci traja účinkujú v skladbe Ave Maria Schneidra-Trnavského. Stanislav Šurin skladby interpretuje s výraznou artikuláciou, súčasne však s agogickou striedmosťou hraničiacou až s askézou, čo v konečnom výsledku rezultuje do jednoznačne presvedčivého stvárnenia metrorytmických vzťahov a ich správneho vnímania poslucháčom. Registrácia sa vyhýba dynamickým extrémom, ako aj extravagantným farbám a je úplne v službách výrazu. Skladby sú zoradené podľa zmysluplne pôsobiaceho dramaturgického plánu a aj ich samotný výber možno považovať za nápaditý a v slovenskom prostredí inovatívny. Hoci CD je cieľovo zamerané na čo najširšie spektrum poslucháčov (nielen pre znalcov a „fajnšmekrov“ organovej hudby) a v prvom pláne zvukovo prezentuje nový vydarený nástroj, jeho dramaturgia zjavne obchádza obľúbený a do nekonečna hraný a nahrávaný organový repertoár, ako aj transkripcie populárnych skladieb. Dvojjazyčný slovensko-anglický booklet obsahuje 16 čiernobielych fotografií, informácie o stavbe nástroja a o interpretoch a dispozíciu organa.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x