Už debutový eponymný album originálneho slovenského tria Ne:Bo:Daj (Julo Fujak, Jana Ambrózová a Andrej Pleštinský) naznačil víziu ansámblu, ktorú  ich aktuálny album Leter tu develoter ešte prehĺbil a rozvinul. Ne:Bo:Daj sa pohybuje v hudobnom priestore, v ktorom voľne narúša prirodzené hranice žánrov a predstavuje paralelný, mnohovrstvový svet rôznych oblastí hudby a mimohudobných kontextov. Primárnym fokusom tria však nie je anti-industriálna hudobná satira, ako by mohla naznačovať slovná hračka v názve albumu podľa titulnej piesne List developerovi, hoci v nej kritický text básne Michala Habaja stavebnému investorovi („melodramatický kus inšpirovaný developerským budovateľským optimizmom a jeho deštrukčnými následkami“) znamená veľmi pôsobivý a vtipný „protiúder“ angažovanej umeleckej obce. Zásadným pre zvukovú podobu albumu je nepochybne autorský a aranžérsky vklad Jula Fujaka a jeho populárnou a scénickou hudbou zaváňajúce piesne, v ktorých zhudobnil texty Petra Milčáka (Kostolná myš, Bielučká a Nesmelo) alebo Doživotie v koži od Daniela Heviera, či jeho spevácke entrée v kysuckej trávnici Hore slnko, hore.

Huslistka a speváčka Jana Ambrózová pôsobí autenticky v osobitom stvárnení folklórnych piesní (krásna pukanská balada Neni dobré), ale aj v prekvapivom jazzovom príspevku Goodbye Pork Pie Hat od Charlesa Mingusa. K výslednému zvuku proporčne prispieva i plastický zvuk akordeónu Andreja Pleštinského. Základná inštrumentálna podoba tria zahŕňa klavír, husle a akordeón. Fujak a jeho spoluhráči však výsledný zvuk obohacujú zvukovými objektmi, hrou na gitare, basgitare, spevom, píšťalkou a ruchmi. Na albume navyše hosťuje viacero umelcov, s ktorými Fujak dlhodobo spolupracuje (Milan Adamčiak v dvojjazyčnom vstupe pri zhudobnení  grafickej partitúry na počesť Johna Cagea, Amy Knoles zo zoskupenia The California EAR Unit, Ján Boleslav Kladivo vo fascinujúcej elektronickej férii Kozmická elégia, Ivan Acher v Komenského zhudobnenom poetickom texte Na sluncích plátna či Ivan Gontko s očarujúcim flašinetom v úvodnej skladbe Klebeta!). Hoci album obsahuje množstvo prelínajúcich sa farebných koláží a žánrových presahov, pôsobí veľmi konzistentne a poslucháčsky príťažlivo.

Trio v neobvyklých aranžmánoch prezentuje popové piesne aj pôvodný slovenský folklór, avantgardné scénické performancie s recitáciou nad hudobným podkladom, komponované inštrumentálne i vokálne skladby od Petra Machajdíka a Martina Burlasa, ale aj voľné, aleatorické plochy bizarných elektronických efektov a zvukových akcií. Ne:Bo:Daj si vyberá z každej oblasti potrebné ingrediencie, z ktorých potom buduje vlastné univerzum farieb, plôch a zvukov. Album Leter tu develoter je nesmierne zaujímavý i tým, že poskytuje viacúrovňové počúvanie. Poslucháč môže na jednej strane analyticky prenikať pod všetky vrstvy mozaikovitej koláže, alebo ostať v príjemnej pozícii čisto „pasívneho“ percipienta albumu, plného originálnych i prekomponovaných kompozícií a piesní, pôsobivých hudobných koláží či improvizovaných sekcií.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x