Trvalo dlhých 19 rokov, než sa jeden zo zakladateľov českej alternatívnej hudobnej scény Mikoláš Chadima a jeho slovenský náprotivok Julo Fujak konečne stretli na jednom pódiu. Ich koncert z roku 2009 na pražskom festivale Alternativa teraz vychádza na CD s názvom XAFOO. Za týmto konceptom sa ukrýva nielen skratka počiatočných hlások ich priezvisk, ale i motto „...odkrývanie skrytého stieraním prachu a špiny z prežitého“.
Album totiž prináša nielen originálnu hudobnú výpoveď, ale i oveľa hlbšie kontexty. Tie sú viditeľné hlavne pri živej produkcii dua zahŕňajúcej i projekciu s fotografiami, ktoré robili príslušníci ŠtB v priebehu vyšetrovania a vypočúvania Chadimu v časoch „reálneho socializmu“ a procesu s Jazzovou sekciou. Je to temné prepojenie oduševnenej hudobnej výpovede oboch hudobníkov s drsnou a (doslova) čiernobielou realitou vtedajšej doby, konfrontujúcou všetky neželané umelecké a spoločenské vybočenia razantnými postihmi.
Pôsobivé hudobné výpovede sú kolážou Chadimových bizarných a nápaditých kreácií na saxofóne a elektrickej gitare, ktorým skvelo sekundujú Fujakov semipreparovaný klavír, sláčiková a preparovaná basgitara a zvukové hračky. Reflexie duševných rozpoložení v stave „off“, surrealistické snové prvky voľne plynúce z podvedomia a na pozadí Chadimova grafika tvoria „noir“ atmosféru odkrývajúcu nánosy dôb minulých, s ktorými sme sa ešte nestihli poriadne vyrovnať. Okrem rozsiahlych improvizovaných sekcií tu cítiť premyslený koncept širokých oblúkov zvuku a muzikálne iskrenie medzi oboma hudobníkmi. Kým skladba Der Beobachter sa viac hrá s elektronickými plochami, na albume celkovo vyniká najmä akustická hra. Skladba Franz Kafka prináša parodujúce a groteskné prvky, kým dielom Die Natur prebleskujú dynamické až tanečne pôsobiace úseky. Zvukovú predstavivosť tandemu je možné smelo porovnať s niektorými improvizačnými projektmi napríklad Johna Surmana a Davea Hollanda. No nahrávka je pozoruhodná najmä tým, že sa neutápa v blaženej zvukovej depresii a rozsiahlych plochách ticha, ale ženie hudobný vývoj vpred s výrazným pocitom kontinuity.
Energia z koncertu sa tu derie mohutne na povrch a hra dua disponuje predstavivosťou a technickou erudíciou. Popri výraznom Chadimovi a jeho emotívnom autentickom prejave je  rovnako jasne čitateľný i hudobný rukopis Jula Fujaka. Okrem klenutých plôch improvizovaného zvuku tmavých farieb tu presvitá i hravá tanečnosť či rôzne jazzrockové provokácie evokujúce azda jeho minulosť v kapele tEóRia OtraSu. XAFOO ponúka premyslený zvukový koncept, ktorý dokáže zaujať a naplniť formu obsahovým významom i neopočúvanou originalitou. V rámci bývalého Československa ide o nezvyčajný a nekompromisný projekt, ktorý už dnes neznie undergroundovo, ale výsostne aktuálne a rovnako naliehavo.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x