Po zásadnej účasti na nahrávke starej hudby, ktorú realizovalo medzinárodné zoskupenie Dulci Vento, prichádza v Nemecku žijúca slovenská cimbalistka Enikő Ginzery so sólovou nahrávkou súčasných skladieb pre tento nástroj pod názvom Overflowing Crystals.
Enikő Ginzery je známa svojím trvalým záujmom a jedinečným prístupom k interpretácii súčasnej hudby na cimbale, v ktorej sa nevyhýba novým trendom ani čerpaniu z bohatého folklórneho odkazu tvorby pre tento nástroj. Album Overflowing Crystals zaujme od prvých sekúnd, v kapricióznej skladbe Csárdás Enikőnek od Vladimíra Bokesa, ktorá je plná farebných rozkladov a folklórnych názvukov, sa Ginzery prezentuje mimoriadnym hráčskym vkladom a dravou vervou. Percepčne náročnejšia je kompozícia Concerduotante od Istvána Langa, kde Ginzeryovej zdatne sekunduje trombonista András Fejér. Hudba vystavaná na motíve z iniciálok priezvisk oboch interpretov prináša bizarné plochy, extrémne polohy trombónu a príkre hudobné „skratky“ krátkych, strohých motívov, plných agresívnych výpadov zvuku, ktoré vyčnievajú ako izolované body v priestore. Pozoruhodnou kompozíciou je 5 Bilder der Nacht od Thea Brandmüllera. Tieto miniatúry postupne dávajú priestor rôznym zvukovým svetom, od vyzváňania zvonov, klepotu krídel vtákov, drásajúcich multisonických efektov, vokalizácie interpretky, perkusívnych efektov a atmosféry pohybujúcej sa od mysterióznosti a preznievania až k obsesívnym „messiaenovským“ repetíciám. Rovnako tajomne znie i kompozícia Santur od nemeckého autora Hansa Joachima Hesposa.

Pochmúrny úvod vychádzajúci z ticha a klepania postupne vedie až k hutným pasážam pripomínajúcim nepretržité, extatické trilkovanie. Titulná skladba Luigiho Manfrina Overflowing Crystals, s trombónom Andrása Fejéra, je prehliadkou kvalitnej kompozičnej práce. Obidva nástroje tu znejú dokonale farebne zladené v skvelom dialógu a precíznych, dopĺňajúcich sa rytmoch, kde cimbal evokuje skôr zvuk klavíra. Extravagantné zvukové signály a efekty, cimbal v diskante a trombón v hĺbkach prinášajú vzrušujúce počúvanie. Záver albumu tvorí štvorčasťový minicyklus Juraja Hatríka Für Enikő. Dielo prináša veľmi pekné, atmosférické plochy, kým Tear In the Eye disponuje naratívnymi, smutnými a spevnými prvkami, časť Difficult  Decision je  plná výrazových páuz, bartókovských ponášok a nástrojových exklamácií. Posledná časť, Hommage a Hesse, obsahuje premýšľavé dialógy, nástojčivé myšlienky a akési záverečné harmonické zmierenie. Interpretácia všetkých diel v podaní tejto renomovanej umelkyne si zasluhuje pozornosť i preto, že skvelú dramaturgiu náročného recitálového programu súčasných diel pre cimbal dokáže predchnúť vysoko osobnostným hudobným prejavom, vykresliť ju s detailnou farebnosťou a dokonalou vnútornou logikou. Enikő Ginzery má schopnosť prednášať obsah týchto mimoriadne náročných, avantgardných partitúr so strhujúcim zaujatím, ktoré prenáša i na poslucháča. Sólový cimbal neznel azda ešte nikdy tak pútavo a príťažlivo ako na tomto albume.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x