Festival Pro musica nostra si už po druhý raz získal poslucháčov a milovníkov hudby v nitrianskom regióne. Podujatie vzniklo z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu zameranú na prezentáciu klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni. Majstrovstvom renomovaných domácich i zahraničných umelcov sa rozozneli netradičné koncertné priestory v Komárne, Palárikove, Nitre, Beladiciach, Nových Zámkoch, Rúbani a Belej a počas siedmich dní sa predstavili štyri komorné telesá a viacerí sólisti.

Vďaka pestrej dramaturgii, prezentujúcej diela rôznych štýlov a období, poskytol druhý ročník festivalu zaujímavý a vyvážený pohľad na rôznorodosť a pestrosť hudobného umenia. Zásluhou organizátorov sa tak do vybraných miest a obcí aspoň na okamih prinavrátil hudobný život, ktorý tu bol kedysi prítomný ako súčasť života šľachty či cirkvi.

Úvodný koncert 30. 9. sa konal v komárňanskej Starej prachárni, zasvätenej patrónke delostrelcov sv. Barbore. V priestoroch z roku 1807 si publikum vypočulo diela W. A. Mozarta, F. Mendelssohna-Bartholdyho a E. H. Griega v podaní komorného súboru Barocco Sempre Giovane. Suverénnou, živelnou a tektonicky premyslenou hrou sa výrazne prejavila huslistka a sólistka večera Iva Kramperová. Na záver zopakovali hudobníci úvodné Allegro z Mozartovej Serenády č. 13 K. 525 (Malá nočná hudba), ktorú huslistka venovala svojej zosnulej priateľke.

V utorok 1. 10. sa festival presunul do Palárikova a Zlatá sála Poľovníckeho kaštieľa sa stala počas Medzinárodného dňa hudby hostiteľom medzinárodného barokového zoskupenia Le petit Concert d’Apollon. V zaujímavých nástrojových i zvukovo-farebných kombináciách (Radka Kubínová – baroková priečna flauta, Suzanne van der Helm – baroková priečna flauta, Krzysztof Białasik – prirodzený lesný roh, João Rival – čembalo) si poslucháči vypočuli skladby F. Couperina, J. J. Quantza a G. Ph. Telemanna, inšpirované oslavou prírody a lovom zveri.

V sakrálnych priestoroch Baziliky sv. Emeráma v Nitre si publikum 2. 10. vychutnalo nádhernú stavebnú, výtvarnú ale i hudobnú esenciu umenia. Program v duchu katolíckej duchovnej hudby 18. storočia predstavil súbor Solamente naturali s umeleckým vedúcim, huslistom Milošom Valentom a sólistami (Miroslava Trávničková – soprán, Petra Noskaiová – alt, Matúš Šimko – tenor, Matúš Trávniček – bas). Doménou súboru zameraného na autentickú interpretáciu je aj objavovanie bielych miest na mapách hudobnej histórie. Nitrianskemu publiku predstavili napríklad zriedkavo uvádzané diela málo známeho Paula Neumüllera, približujúce atmosféru biskupského kostola v Rožňave v 18. storočí. Konfrontáciou boli diela W. A. Mozarta a záverečný prídavok, novodobá premiéra Benedictu z Missa Brevis Ignaza Hublera.

Priestor Beladického kaštieľa Pustý Chotár ponúkol 3. 10. ideálne miesto pre jemnú i emocionálne vypätú krásu hudby poľského skladateľa Fryderyka Chopina. Výber z jeho Valčíkov a štyri Scherzá (op. 20, 31, 39 a 54) v podaní klaviristu (a všestranného muzikanta) Ladislava Fančoviča zazneli podmanivou, tónovo kultivovanou krásou a eleganciou, podčiarkujúcou atmosféru šľachtických salónov.

Piatkový večer 4. 10. v jedinečných priestoroch Rímsko-katolíckeho kostola povýšenia sv. Kríža v Nových Zámkoch patril katalánskemu skladateľovi Mateovi Flechovi (1481–1553), ktorý sa preslávil najmä dielami komponovanými v duchu sakrálnych spevov a tancov (tzv. ensaladas). Typicky španielske hudobné útvary 16. storočia charakterizuje používanie profánnych a sakrálnych textov i nápevov v rôznych jazykoch (latinčina, španielčina, katalánčina, francúzština, taliančina, portugalčina). Uvádzanie ensaladas bolo spojené s náznakom dramatickej akcie na spôsob pašií a najčastejšie bývali integrálnou súčasťou veľkých cirkevných sviatkov, Vianoc a Veľkej noci. Na koncerte sa poslucháči mohli započúvať do štyroch Las Ensaladas – La guerra (Vojna), El fuego (Oheň), La justa (Súboj) a La Bomba (Bomba). Zhudobnené metaforické príbehy prenášajúce každodenné starosti človeka do sakrálneho prostredia priblížil Czech Ensemble Quintet (Pavla Radostová – soprán, Tereza Válková – mezzosoprán, umelecká vedúca, Lucie Netušilová Karafiátová – alt, Martin Vacula – bas) spolu s hosťami (Michaela Koudelková – flauta, Jan Krejča – vihuela, teorba, gitara, Emil Machain a Ester Švábková – bicie nástroje). Dramaturgicky mimoriadne atraktívny program umocnila štýlovo dokonalá interpretácia komorného súboru.

Počas sobotňajšieho večera sa návštevníci festivalových koncertov presunuli do kaštieľa Rúbaň, ktorého jadro tvorí pôvabná klasicistická kúria. Koncert 5. 10. sa konal v priestore, ktorého čisté steny s viditeľným pôvodným murivom zaručili jedinečný akustický i vizuálny zážitok. Program prevažne z diel francúzskych skladateľov predviedla vynikajúca česká harfistka Jana Boušková spolu so slovenským flautistom Tomášom Janošíkom. V komorných i sólových skladbách C. Saint-Saënsa, G. Faurého, C. Debussyho, Ch. W. Glucka, E. Parisha Alvarsa a G. Bizeta sa prejavili technická suverenita a zmysel pre detail oboch interpretov, ktorí pri hre naplno využili prajné zvukové danosti priestoru. V závere večera sa interpreti rozlúčili prídavkami – Habanérou od M. Ravela a Entr’acte od J. Iberta.

Záverečný koncert festivalu v Château Belá patril 6. 10. osvedčenej kombinácii gitary a ľudského hlasu. Talentovaná sopranistka Rea Slawiski a popredný slovenský gitarista Martin Krajčo oživili priestory Sály fresiek belianskeho kaštieľa španielskou a francúzskou hudbou (F. Sor, F. G. Lorca, F. Tárrega, F. Mompou, É. Bruguière, F. Blangini, J. Turina, F. Moreno-Torroba). Pôvabné seguidilly, cantiones, romance či vášnivé habanéry a ľudové piesne striedali sóla pre gitaru. Vysoký stupeň profesionality, umocnený pochopením zhudobneného textu sopranistky opierajúcej sa o dokonalú súhru s gitarovým sprievodom či minuciózna, no farebne diferencovaná hra gitaristu v sólových skladbách boli presvedčivým záverom druhého ročníka Pro musica nostra Nitriensi. Jeho zámer – priniesť umenie do netradičných koncertných priestorov v rôznych mestách a obciach nitrianskeho regiónu, a prispieť tak k šíreniu vysokej hudobnej kultúry aj v regiónoch, kde sa s ňou stretávame len sporadicky –, sa naplnil. Pred festivalovým výborom stojí neľahká úloha: pripraviť nasledujúci tretí ročník ešte pútavejšie, aby sa čo najviac rozšírili rady poslucháčov klasickej hudby.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x