Festival ARTIS v Prešove vkročil toto leto do svojho 9. ročníka. Druhý z piatich koncertov festivalu, organový koncert 5. 8. v Konkatedrále sv. Mikuláša, možno bez preháňania označiť za výnimočnú udalosť. Bol totiž „inauguračným počinom“ pre mladého umelca a pre konkrétny hudobný nástroj. Prešovský organ bol dlhodobo v katastrofálnom stave, nevyhovujúcom pre koncertné produkcie a predvádzanie umeleckej hudby na profesionálnej úrovni. V r. 2016 sa zo skupiny nadšencov sformovalo občianske združenie Prešovská Gotika, aby zaštítilo podporu rekonštrukcie veľkého organu, jedného z dvoch nástrojov chrámu. Medzi r. 2017–2020 sa odhadované náklady (takmer pol milióna eur) podarilo vďaka donorom a „adopcii píšťal“ jednotlivcami vyzbierať, rekonštrukcia prebiehala v r. 2020–2021.

Hudobná udalosť v augustový podvečer zarezonovala v Prešove do tej miery, že monumentálny chrám doslova praskal vo švíkoch a pre organizátorov nebolo jednoduché zosúladiť záujem publika s protipandemickými opatreniami. Impozantný hlas organu rozoznel predstaviteľ najmladšej generácie organovej interpretácie, Tomáš Mihalik, ktorý absolvoval štúdiá v Košiciach, Bratislave a na Conservatoire national supérieur de musique et de danse v Lyone a okrem iných ocenení získal v r. 2014 prvenstvo na Medzinárodnej organovej súťaži Petra Ebena v Opave.

Koncert mal dobre premyslenú, nápaditú a gradačne vystavanú dramaturgiu, ktorou interpret potvrdil, že je doma v tradícii (gregoriánsky chorál, diela J. S. Bacha a F. Liszta), v nov­šej hudbe (Marcel Dupré, Pierre Cochereau), ale aj v improvizácii ako nevyhnutnej výbave organistu (gregoriánsky chorál, spev Jakub Benčo). Mladý umelec si však rovnako ctí aj domácu hudobnú tradíciu, pričom zaradenie diela Štefana Németha­‑Šamorínskeho (Partita profana) a rodáka z Prešporka, súčasníka Alexandra Albrechta, Ernő Dohnányiho a Bélu Bartóka, Franza Schmidta (Toccata C dur), nebolo povinnou jazdou. Naopak, prezentovalo...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 09/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 17. 02. 2022
x