V hlavnom meste vzniká nová medzinárodná interpretačná súťaž na pôde Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. V rámci formátu multiodborovej interpretačnej súťaže sa súťažné odbory budú striedať v 5-ročných cykloch. Momentálne prebieha výzva na uzávierku prihlášok 1. ročníka, v ktorom budú súťažiť huslisti.

Nový ambiciózny projekt Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU chce v hlavnom meste Slovenska vytvoriť interpretačnú súťaž zodpovedajúcu formátu prestížnych medzinárodných súťaží. Prvý ročník je venovaný husliam a uskutoční sa 8.–14. 9. 2022, s uzávierkou pre prihlášky 15. 5. 2022. Formát viackolovej multiodborovej interpretačnej súťaže s najvyššími umeleckými kritériami je v našom domácom priestore dlhodobo absentujúci. V medzinárodnom kontexte sa takýto typ podujatia koncentruje spravidla okolo významných vzdelávacích umeleckých inštitúcií – konzervatórií, vysokých umeleckých škôl či univerzít. Práve VŠMU má ako najväčšia umelecká škola v SR ideálne podmienky na vytvorenie a dlhodobé rozvíjanie tohto typu podujatia.

Aj keď je hudobná história Bratislavy veľmi bohatá, názov súťaže zámerne nie je spájaný so žiadnym z mien, ktoré zanechali v Bratislave svoju stopu. Dôvodom je jednak plánovaná každoročná obmena špecializácie súťaže, zameranie na propagáciu VŠMU a Bratislavy už v názve súťaže a taktiež väčší fokus na súčasné umelecké osobnosti v podobe nových diel v rámci povinného repertoáru. V zmysle podpory a propagácie domácej tvorby je plánovaná aj súťažná cena za najlepšiu interpretáciu slovenskej skladby.

Úvodný ročník pod názvom Medzinárodná husľová súťaž na Vysokej škole múzických umení v Bratislave 2022 bude otvorený v dvoch kategóriách: 1. kategória do 21 rokov (dvojkolová) a 2. kategória do 30 rokov (trojkolová). Účasť v 7-člennej medzinárodnej porote prisľúbili výrazné osobnosti husľového umenia: František Novotný z Českej republiky (predseda poroty), Bartosz Bryła z Poľska, Shizuka Ishikawa z Japonska, Eszter Perényi z Maďarska, Jurgis Dvarionas z Litvy a Peter Michalica a Dalibor Karvay zo Slovenska.

Kritériá, podmienky a náročnosť 2. kategórie sú nastavené Umeleckou komisiou medzinárodnej súťaže už od úvodného ročníka na úrovni zodpovedajúcej prestížnym medzinárodným súťažiam. Hodným pozornosti je najmä druhé kolo súťaže rozdelené na dve časti – 1. časť zahŕňa povinnú skladbu súťaže, nové dielo významného slovenského skladateľa Jevgenija Iršaia Caprichiolino 5. V 2. časti súťažného kola bude súťažiacich sprevádzať komorný orchester Cappella Istropolitana vo výbere 1. časti jedného z troch Mozartových koncertov. Finalisti v treťom kole budú hrať jeden z troch veľkých husľových koncertov – od J. Brahmsa, P. I. Čajkovského alebo J. Sibelia. Pre finálové kolo, ktoré sa uskutoční vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, prisľúbil spoluprácu Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

Prístupnejšie nastavenie podmienok a súťažného programu dvojkolovej 1. kategórie má osloviť aj širšie spektrum domácich súťažiacich, študentov slovenských konzervatórií a vysokých umeleckých škôl. Súťažiaci v 1. kategórii sa stretnú so skladbou Caprice IV „Minute“ Ivana Buffu. Podrobné informácie sú zverejnené na www.vsmu.sk. Okrem súťažných vystúpení bude pre návštevníkov a miestnu husľovú komunitu, študentov konzervatórií a umeleckých VŠ pripravený sprievodný masterclass Dalibora Karvaya.

Je pre nás cťou a zároveň veľkou motiváciou, že nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

 

 

Článok bol zverejnený v časopise Hudobný život 11/2021.

Aktualizované: 02. 04. 2022
x