Napriek tomu, že Štátny komorný orchester Žilina stále nemá stabilného šéfdirigenta, teší sa permanentnej pozornosti niekoľkých kvalitných lídrov. Jedným z nich je americko­‑ukrajinský umelec Theodore Kuchar, so Žilinčanmi kooperujúci už desiatky rokov. Pri svojom ďalšom žilinskom návrate (21. 10.) znova potvrdil parametre umelca s bohatými skúsenosťami, muzikalitou, prehľadom. V dialógu s médiom vyžaduje presnosť, dôslednosť a kreatívnu „trpezlivosť“. Aj preto sme znova počuli takmer príkladnú súhru, myšlienkový aj akustický synchrón. Po úvodnej pôvabnej Predohre J. N. Hummela nasledovali dva ťažiskové body, prezentácia sólistu, klaviristu z Nórska Jana Gunnara Sørbøa ako sólistu v Koncerte a mol op. 16 E. H. Griega. Jedno z najobľúbenejších pianistických diel vždy poteší, zaujme a pobaví, samozrejme, ak je zahraté kompetentne, s pochopením a istotou. Interpretácia sympatického nórskeho hudobníka spĺňala všetky atribúty, navyše, chápali sme ju nielen ako zasvätenú misiu, ale aj ako zdvorilé gesto pocty slávnemu krajanovi. Sørbø príkladne dávkoval nálady, diferencoval výrazové plochy, slovom, tvoril hudbu s koloritom a atmosférou. Sú mu vlastné temperament a zemitá energia, ktoré zúročil v razantných rytmoch čerpajúcich z charakteristík nórskej hudby.

Zvláštna bola dirigentova voľba symfónie, konkrétne opusu 61 Roberta Schumanna. Jeho Druhá symfónia C dur sa vo svojej histórii nestretávala s prílišnou láskavosťou, resp. pochopením. Akási zmäkčilá „precitlivenosť“, naratívnosť a istá neproporčnosť (najmä v 1. časti) môže potenciálnych interpretov odradiť. Kuchar najmä vďaka svojmu naturelu našiel aj v takomto hudobnom ustrojení priority, pre poslucháča impozantné, nevšedné zátišia. Celá symfónia tak vyznela stráviteľne, so zábleskami pôvabu a delikátnej hudobnosti. Najmä vďaka dirigentovi – a tiež vďaka orchestru, z ktorého výkonu zreteľne prehovorilo porozumenie a interpretačná pohoda.

Sympatické bolo, že presne v deň 103. výročia vzniku Československej republiky(28. 10.)si dramaturgia ŠKO tento významný dátum pripomenula (aj) symbolicky ladeným programom. Dirigent Martin Leginus je pohotový a všestranný umelec. V tento večer očarila už úvodná ikonická...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 12/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 05. 04. 2022
x