9. 3. 2023
Žilina, Dom umenia
ŠKO Žilina, Rastislav Štúr, Mário Šebeň, Bibiána Bieniková, Ida Chovanová, Nazar Spas
Mozart – Bartók – Mahler – Respighi – Balgavá

Kto sleduje programový profil žilinského orchestra, nemôže nepobadať niekoľko typických dramaturgických modelov. Jedným je prezentácia elitných hráčov orchestra v pozíciách sólistov. Tentoraz sa v koncertantne sólujúcej zostave pred orchester postavili Mário Šebeň (hoboj), Bibiana Bieniková (klarinet), Ida Chovanová (fagot) a Nazar Spas (lesný roh), aby zohrali umelecký duel v Koncertantnej symfónii Es dur KV 297 W. A. Mozarta. Umnou sa v konečnom tvare ukázala myšlienka s maximálnou redukciou orchestra, čo prinieslo priam optimálny zvukový obraz, zvukovo krehký a dynamicky vyvážený, pôsobivý vo fúziách s dostatočným priestorom na delikátne čarovanie s inštrumentálnymi farbami. Trojčasťový celok vyznel viac než uspokojivo, výrečne a transparentne, štýlovo adekvátne. Takúto „atmosférotvornú“ pohodu dokážu poslucháčom poskytnúť umelci existujúci v tvorivej aj ľudskej nefalšovanej symbióze, aké vládnu v žilinskom orchestri.

Dirigent Rastislav Štúr k stvárneniu skladieb piatich rozličných autorov pristúpil nanajvýš kompetentne, citlivo. Okrem príkladného vedenia a dôsledného dávkovania v Mozartovi imponoval v briskne vystavaných, v kontrastne exponovaných, no kultivovane tvarovaných Rumunských ľudových tancoch Bélu Bartóka. Slová obdivu si zaslúži krásne, z oparu sa dvíhajúce nostalgické Mahlerovho Adagietto z 5. Symfónie, aj pitoreskná príznačne farebná suita Ottorina Respighiho Vtáci. Osobitnú pozornosť vyvolala premiéra mladej Haimoni Balgavej, kompozície Carpathian timbre, v ktorej potvrdila už v minulosti proklamovanú estetiku a osobnostný tvorivý trend. Autorka sa opiera o silu imaginatívnosti, asociatívnosti a schopnosti „vydychovať“ éterické sugestívne obrazy. Sympatické je, že jej kompozičný vokabulár nie je účelový či „objavný za každú cenu“. Prostriedky podrobuje selekcii, ich výber dôsledne zvažuje pri formuláciách, ktoré dokážu poslucháča presvedčiť a povzniesť…

Aktualizované: 19. 04. 2023
x