Vďaka vášmu projektu sa k domácemu poslucháčovi dostali doteraz ťažšie prístupné skvosty slovenskej populárnej hudby – aké boli reakcie a odozvy na spomínaný projekt?  

Podľa ohlasu ľudí z môjho okolia môžem s radosťou uviesť, že Antológia slovenskej populárnej hudby bola prijatá so záujmom a konštatovaním, že je to užitočný projekt. Viacerí vyslovili želanie, aby som v ňom pokračoval. Som rád, že moje dlhoročné úsilie nebolo márne. Po desiatich samostatných CD vyšla Antológia aj v podobe kompletu, v blízkom čase sa na pulty dostane vaša publikácia venovaná tejto problematike – pomohlo vám ocenenie Krištáľového krídla pri oslovovaní potenciálnych vydavateľov? Krištáľové krídlo som prevzal v apríli 2008, ale na knihe Hudba – tanec – pieseň. Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby som pracoval viacero rokov a s vydavateľom som jednal už predtým. Publikácia, ktorú som pripravil v spolupráci s Ladislavom Šoltýsom, vyšla v Hudobnom centre.  

Myslíte si, že vás táto cena zviditeľnila v očiach domáceho publika?   

Nepochybne áno; mal som pocit, že až na hranicu únosnosti. Mal som česť stáť v rade významných osobností, ktoré dostali ocenenie vo vedeckých a umeleckých kategóriách za práce, o ktorých sa nezaslúžene všeobecne málo hovorí. Celkom iste menej, ako o „celebritách“, i keď práve oni by si zaslúžili patriť do tejto, žiaľ, dnes už značne zdehonestovanej spoločenskej kategórie. Keď sa o nich človek dozvedá, vzbudzujú úctu a rešpekt a u mňa aj vnútornú otázku, či to krídlo držím zaslúžene.      

(mot)    

Pavol Zelenay, skladateľ, aranžér, redaktor a organizátor hudobného života, prevzal Krištáľové krídlo za rok 2007 v kategórii Hudba. Ideu zachovania skvostov raného obdobia (1934–1963) domácej populárnej hudby ako kultúrneho dedičstva realizoval prostredníctvom Antológie slovenskej populárnej hudby (Opus, Bonton, Hudobný fond 1991–2007). Viac ako štyri desaťročia systematickej práce zhromažďovania zvukových, notových a obrazových materiálov, vyústilo do projektu ojedinelého nielen na domácej scéne, ale aj v širšom európskom meradle.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x