Ženský spevácky zbor Prešovskej univerzity v Prešove Iuventus Paedagogica rástol päť desaťročí na štúdiu nových a náročnejších kompozícií, na spolupráci s dirigentskými a skladateľskými osobnosťami, na možnostiach zapojiť sa do domácich a zahraničných súťaží, na účinkovaní v rámci akademického i koncertného života, ale predovšetkým na osobnom vklade desiatok, či stoviek členiek tohto umeleckého telesa, ktoré do zboru priniesli nadšenie pre zborový spev.

Iuventus Paedagogica vznikol v roku 1964 a je najstarším umeleckým telesom tejto inštitúcie. Zbor pôsobí pri Katedre hudby, Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty a jeho členkami sú predovšetkým budúce učiteľky hudby, ale aj študentky iných fakúlt. Jeho začiatky sa viažu k vzniku Pedagogického inštitútu v roku 1959, ktorý iniciovali známe dirigentské osobnosti východného Slovenska Eugen Sáraz a PhDr. Filip Rusnák. V roku 1972 sa umeleckého vedenia zboru ujal doc. Dr. Juraj Kosťuk, odborná asistentka PaedDr. Antónia Droppová, PaedDr. Lívia Nepelová-Kalmárová a predovšetkým Mgr. Miroslav Burgr. Ten v roku 1985 priviedol zbor do najvyššej hodnotenej kategórie, čím sa teleso včlenilo medzi najlepšie spevácke študentské zbory Slovenska. Burgrov zbormajstrovský rukopis sa vyznačoval precíznou hlasovou kultúrou a pestrosťou repertoáru. Ako lektor rôznych školení aktívne pomáhal odbornému rastu mnohých zbormajstrov východoslovenského regiónu. V rokoch 1986–1999 zbor viedol Mgr. art. Igor Grega a výsledkom boli významné ocenenia na medzinárodných zborových súťažiach i početné ocenenia na koncertných pódiách. Na siedmych ročníkoch medzinárodného festivalu akademických zborov Akademická Banská Bystrica zbor opakovane obsadzoval popredné umiestnenia a získaval ceny za hlasovú kultúru, dramaturgiu ako aj Cenu rektora Univerzity Mateja Bela (1995). Medzi významnejšie medzinárodné ocenenia patria 2. a 3. miesto na Medzinárodnej súťaži Bedřicha Smetanu v Litomyšli (1994, 1995) a Zvláštna cena poroty za pôsobivú interpretáciu ľudovej piesne na Medzinárodnom festivale akademických zborov IFAS 1996 v Pardubiciach. 

Od roku 2001 vedie teleso Mgr. Tatiana Švajková, PhD. Iuventus Paedagogica sa v tom období úspešne prezentoval na medzinárodnej súťaži akademických zborov Akademická Banská Bystrica (2001 – strieborné pásmo, 2003 – zlaté pásmo, Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa 20. storočia a Cena Hudobného odboru Matice slovenskej za rozvoj slovenského zborového interpretačného umenia). Medzi kľúčové umelecko-pedagogické aktivity zboru patrí účinkovanie na Medzinárodných zbormajstrovských kurzoch (apríl 2003, Prešov), zahraničnými úspechmi boli ocenenia na Medzinárodnom festivale akademických zborov IFAS 2004 a IFAS 2008 v Pardubiciach (zlaté pásma a víťazstvo vo viacerých kategóriách, Ceny rektora Univerzity v Pardubiciach, zvláštna cena poroty pre zbormajsterku Tatianu Švajkovú). V roku 2009 sa zbor prezentoval aj na nesúťažných pódiách (Medzinárodný festival akademických zborov Universitas Cantat v Poznani v Poľsku, FIMU v Belforte vo Francúzsku). 

Iuventus Paedagogica dlhodobo spolupracuje so súčasnými skladateľmi (Iris Szeghy, Milan Novák, Jana Kmiťová, Peter Breiner). Ich diela odzneli aj na jubilejnom koncerte v sále PKO v rámci Prešovskej hudobnej jesene (12. 11. 2014), kde zbor predviedol zborové skladby Z. Lukáša, J. Hrušovského (arr. B. Urbanec), ale aj známu svadobnú odobierku v úprave Petra Breinera. Časť koncertu tvorili latinské duchovné piesne (A. Vujić, O. Gjeilo), ojedinelým projektom práce s hlasom, jeho naratívnou funkciou, striedania zvukových hladín, s glissandami a melodramatickými úsekmi bola dvojica zborov I. Szeghy (Fairy Song) a J. Kmiťovej (Tri 4-hlasé ženské zbory I.). Šírka hlasového prejavu a temperamentný rytmus razili z Macedónskej humoresky skladateľa a dirigenta Todora Skalovského, nemohla chýbať Suchoňova Aká si mi krásna interpretovaná v zaujímavom akustickom postavení. Pôsobivý a zmysluplný rámec dali koncertu duchovné skladby Ave Maria od Alexandra Vujića a Gustava Holsta. Dirigentka prevzala od rektora PU v Prešove Prof. RNDr. René Matloviča, PhD. bronzovú plaketu za umeleckú prácu a reprezentáciu zboru doma i v zahraničí. Pri príležitosti svojho jubilea bol zbor ocenený aj Cenou primátora mesta Prešov a medailou Pocta svätého Gorazda, udelenou generálnou riaditeľkou NOC v Bratislave.

 

Aktualizované: 11. 05. 2020
x