Spevácky zbor Apollo z Bratislavy pod vedením dirigenta Milana Kolenu sa na prelome letných mesiacov (31. 7.–5. 8.) zúčastnil na 13. medzinárodnom festivale Singing World 2015 v ruskom Petrohrade.

Na prehliadke 50 speváckych zborov z celého sveta získal slovenský súbor štyri prvé miesta (štyrikrát umiestnenie v zlatom pásme) a Milan Kolena prevzal ocenenie pre najlepšieho dirigenta festivalu. Medzinárodná porota udelila zboru Apollo aj osobitnú cenu za najlepšiu interpretáciu renesančnej zborovej skladby Ave Maria od Tomása Luisa de Victoriu. Vo všetkých kategóriách (miešané zbory, sakrálna hudba, súčasná zborová tvorba, ľudová pieseň) uvádzali naši zboristi diela slovenských autorov (J. Cikker, E. Suchoň, I. Hrušovský, P. Krška, V. Kubička, M. Jašurdová), ktoré mali ohlas u publika. Spevácky zbor Apollo mal úspech aj počas festivalových koncertov, na prezentácii slovenských zborových ľudových piesní v Ruskom etnografickom múzeu a na koncerte v rímskokatolíckom chráme Panny Márie. Účasť zboru na festivale v Rusku finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Spevácky zbor Apollo vznikol v roku 1995 ako vysokoškolský zbor a za krátky čas získal viacero ocenení. Často vystupuje v Taliansku, Poľsku, Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, účinkoval aj v iných krajinách. Repertoár zboru je zameraný na súčasnú sakrálnu slovenskú tvorbu, jeho členovia naštudovali rozsiahle skladby Pavla Kršku (Stabat Mater, Rekviem, Te Deum, Missa Solemnis). Venuje sa aj interpretácii gregoriánskeho chorálu, hudby renesancie, romantizmu ako aj ľudovým piesňam a koledám v zborovej úprave. Jeho dirigent Milan Kolena pôsobí ako pedagóg na VŠMU v Bratislave, kde prednáša dirigovanie zboru a interpretáciu rôznych štýlových období. Vedie súbor Schola Gregoriana Bratislavensis, je umeleckým riaditeľom viacerých významných medzinárodných festivalov (Musica Sacra Bratislava, Mládežnícky hudobný festival, Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby v Bratislave).

 

Aktualizované: 11. 05. 2020
x