Medzinárodný festival organovej hudby Ars Organi Nitra si už tradične zachoval vysokú kvalitu. Podujatie sa úspešne drží svojej koncepcie prezentovať mladých interpretov z celého sveta a propagovať súčasné tendencie organovej hry.

Otvárací koncert 6. ročníka v Kostole sv. Ladislava (28. 4.) patril japonsko-talianskemu manželskému páru Ai Yoshida a Alex Gai. V ich programe prevažovala talianska hudba, okrem iného aj známa predohra k Barbierovi zo Sevilly G. Rossiniho. Prekvapujúcim faktom bolo absentujúce meno autora transkripcie, ktorá asi nebola najlepším výberom. Chýbala jej iskra pôvodnej verzie, čo nebolo vinou inak kvalitnej interpretácie. Vplyv opery bol počuť aj na Introduzione, Tema con Variazioni e Finale od G. Morandiho v podaní A. Gaia. V interpretácii jeho manželky sme zasa mohli vycítiť japonskú precíznosť vo Variáciách na japonskú pieseň „Sakura“ Massima Nosettiho. Určitou reminiscenciou na záverečný koncert minulého ročníka boli drobné technické problémy s nástrojom. Interpretka však spôsobené ťažkosti ustála s nadhľadom. Umelci zaujali nielen sólistickými výkonmi, ale tiež 4-ručnou hrou, predovšetkým v náročnej Fantázii f mol, KV 608 W. A. Mozarta. Dokonalou súhrou a zaujímavou voľbou registrov istotne potešili publikum.

Po Mozartovi sme sa preniesli do hudby 20. storočia. Gai si vybral Chant du soir a Piccola Fanfara od M. E. Bossiho a Yoshida zvolila invenčné Preludio in re minore  O. Respighiho. Príjemnou bodkou za koncertom bola Sinfonietta pour orgue quatre mains Denisa Bédarda, kde vystihli syntézu mnohých štýlov viazaných jednoduchou formou.
Nasledujúci recitál sa uskutočnil 5. 5. v Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre. Ana Maria Ospina z Kolumbie úspešne odohrala svoj premiérový koncert na Slovensku. Vyštudovaná elektroinžinierka, ktorá momentálne študuje hru na organe v triede prof. Haselböcka vo Viedni, má nesporne veľký potenciál. Úvodné Prelúdium e mol N. Bruhnsa je viacdielna skladba s dvoma fúgami, ktorú interpretovala s veľmi jemnou registráciou. Variácie na tému piesne zo 17. storočia Partita Auf die Mayerin FbWV 606 J. J. Frobergera boli však poznačené neistotami. Predovšetkým to boli technické problémy s ľavou rukou pri ornamentálnych pasážach. Organistka zvíťazila nad komplikáciami svojou viac ako len učebnicovou interpretáciou Passacaglie c mol BWV 582 J. S. Bacha. Nielen koncentráciou dosiahnutá zrozumiteľnosť hry, ale aj výborne volené registre spôsobili zimomriavky. Sonáta g mol Wq 70/6 C. Ph. E. Bacha bola zvukovo strohejšia. Interpretka rešpektovala zaužívaný spôsob registrovania tejto sonáty a nesnažila sa vnútiť neprimerané farebné zásahy. Treba vyzdvihnúť aj voľbu skladby A. Pärta Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler. Minimalistické dielo v štýle tintinnabuli interpretke sedelo, ba čo viac, udržala napätie až do konca. Energickou Toccatou llanera Mauricia Nasiho sa zaslúžila o jej premiérové zaznenie na Slovensku. Skladba je inšpirovaná rovinatou krajinou tropickej savany v okolí rieky Orinoco, hudobnou tradíciou a rytmami tejto oblasti. Výbušné dielo v podaní Ospinovej bolo efektným záverom.
Ďalší nedeľný koncert (12. 5.) oživila domáca organistka a umelecká riaditeľka festivalu Mária Plšeková. Recitál otvorila monumentálnym Prelúdiom a fúgou Es dur BWV 552, ktoré patrí medzi najväčšie Bachove organové diela. Bezchybné Prelúdium vystriedala Fúga s menším zaváhaním. Plšeková siahla aj po Kyrie na pamäť Konštantína Filozofa od Ivana Paríka. Táto krátka meditatívna skladba pripomenula 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Excelentné Prélude, Fugue et Variation op. 18 od C. Francka boli akousi predprípravou publika na nesmierne náročnú, ale nadpriemerne zvládnutú Symfóniu pre organ sólo fis mol op. 143 Sigfrida Karg-Elerta. Symfónia je postavená na gregoriánskej téme využívajúc celú škálu farieb a zvukov, ktoré Plšeková ešte zvýraznila netradičnými farebnými kombináciami registrov. Taktiež udržala jednotnú líniu a celkovú komplexnosť takmer 36-minútového diela, kde nedala publiku ani na chvíľu vydýchnuť.
Predposledný koncert (19. 5.) v podaní Rakúšanky Ines Schüttengruberovej bol ukážkou presnosti, čistej hry a energie. Bol vyplnený výlučne nemecko-francúzskym programom. Na úvod suverénne zahrala Toccatu XII G. Muffata, v ktorej bola technicky istá a využila mäkšiu voľbu registrov. Skladbou Partite diverse Jesu, meine Freude od J. G. Walthera umelkyňa presvedčila o svojom interpretačnom nadhľade, zdravej muzikalite, jemne odtienenom vkuse a vyváženosti v miere využívania výrazových prostriedkov, podobne ako v Triosonate VI, G dur BWV 530  J. S. Bacha. Dielo Jehana Alaina, Deux Danses a Agni Yavishta je inšpirované ohňom a pod jej rukami „ohnivým“ aj zostalo. Na mechanickom organe zaznela Passacaglia in d Bachom obdivovaného J. K. Kerlla. Turíce oslávila aj Fantasia super Komm, Heiliger Geist, Herre Gott BWV 651, J. S. Bacha a Meine Seele erhebt den Herrn BWV 648. Záver koncertu patril A. P. F. Boëlymu s jeho Offertoire pour le jour de Pâques op. 38/10, kde autor cituje a variuje motív veľkonočného Aleluja. Radosť pri takých výkonoch bola úplná.
Záverečný koncert festivalu v Kostole sv. Ladislava (26. 5.) patril Jörgenovi Lindströmovi zo Švédska. Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667 J. S. Bacha a Passacaglia d mol BuxWV 161 D. Buxtehudeho, kde sa vďaka preexponovanej dynamike strácala kontinuita jednotlivých hlasov, uzatvorili barokovú etapu a otvorili dvere švédskej hudbe 20. storočia. Jedným z vybraných diel bol Gammal fäbodpsalm Oskara Lindberga, ktorý je starou ľudovou piesňou z oblasti Dalecarlia v srdci Švédska, odkiaľ Lindberg pochádzal. Z tejto oblasti využíval typické hudobné prvky aj pre svoju Konsertfantasi, ktorá bravúrne zaznela na záver. Od Gustafa Hägga zaznelo premyslene dynamicky vygradované Prélude a Pastorale z Quatre morceaux. Z neskororomantických skladateľov prezentoval aj Otta Olssona, ktorého meditatívne Prelúdium a fúga fis mol op. 39 boli nevídanou kombináciou rôznych zvukov a jasného interpretačného zámeru.
Festival si nielen udržiava vysoký štandard, ale prináša z roka na rok pestrejšiu dramaturgiu a jedinečný medzinárodný výber interpretov.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x