V mladosti sa človek nechá rád strhnúť idolmi, ktoré sa prejavujú extravagantnými gestami, výraznou dikciou, pohotovým chrlením protirečivých téz a trúfalo nekonformnými postojmi. Až neskôr, keď sám dozrie, začína si ceniť takých ľudí, čo dlhodobou trpezlivou prácou, systematickým prehlbovaním poznania a konzistentným etickým i profesionálnym kódexom skutočne menia svet k lepšiemu.
Osobnosť rozhľadeného slovenského skladateľa, aktívneho člena niekoľkých profesijných hudobných organizácií na Slovensku a významného hudobného pedagóga, ktorý 2. septembra 2020 oslávil svoje 70. narodeniny, patrí práve do druhej vyššie spomínanej kategórie. Pokojný, zdanlivo plachý Stanislav Hochel zameriava svoju energiu namiesto sebaprezentácie na každodenné zveľaďovanie profesionálnej zdatnosti svojich žiakov (spomedzi študentov kompozície spomeňme mená ako Róbert Gašparík, Marek Piaček, Marek Brezovský či Ľuboš Bernáth) a na permanentné úsilie o zachovanie kultúrneho – osobitne skladateľského – dedičstva v našej krajine. Počas takmer tridsaťročného mandátu v pozícii zástupcu riaditeľa Konzervatória v Bratislave sa popri starostlivosti o zmysluplný vnútorný chod školy spolupodieľal aj na obhajobe prijateľných vonkajších podmienok pre jej úspešnú existenciu (až s odstupom času sa ukazuje, koľko dôvtipu a ...

Pokračovanie článku v čísle 09/2020.

Aktualizované: 17. 09. 2020
x