Etudy pre altovú zobcovú flautu

Etudy pre altovú zobcovú flautu

späť na zoznam

Etudy pre altovú zobcovú flautu

 • Autor:

  Spusta, Marek

 • Médium:

  NOTY

 • ISMN:

  9790685030225

 • Rok vydania:

  2017

 • Cena s DPH:

  €7,70

 • Cena bez DPH:

  €7

 • Newzik cena s DPH:

  €6,42

 • Cena za Newzik verziu bez DPH:

  €5.84

i

Cyklus etúd pre altovú flautu vznikol na základe požiadavky rozšírenia študijného materiálu z tvorby slovenských autorov. Doposiaľ' na Slovensku absentuje slovenská škola na sopránovú a altovú zobcovú flautu. Väčšina pedagógov využíva najmä staršie osvedčené školy, ako napr. Školu hry na sopránovú zobcovú flautu L. Daniela alebo M. Klementa. Takisto je to aj v zbierkach etúd. Pedagóg musí často siahať po zahraničnej literatúre, pretože bežného študijného materiálu slovenského pôvodu je veľmi málo. Na Slovensku máme zatiaľ' (aspoň pokiaľ' viem) iba dve zbierky etúd pre zobcové flauty. Sú to etudy D. Martinčeka, ktoré sú písané pre sopránovú a v istých modifikáciách aj pre altovú zobcovú flautu. Druhou zbierkou sú etudy pre altovú zobcovú flautu P. Cóna. Tieto etudy však šikovnejší žiak dokáže zahrať za 1,5 - 2 roky. Preto som sa rozhodol, na základe svojich skúseností a pre potreby praxe, rozšíriť študijný materiál. Etudy sú určené žiakom pre 1. - 2. ročník nižšieho sekundárneho vzdelania (bývalý 5. a 6. ročník ZUŠ), v závislosti od toho, kedy žiak prešiel zo sopránovej flauty na altovú. Etudy sú písané na flaute pre flautu. To znamená, že zohľadňujú najbežnejšie tóniny a rozsahy využívané na altovej zobcovej flaute. Vyhýbajú sa tóninám a postupom, ktoré sú neprirodzené a hmatovo náročné. Všetky etudy sú zamerané na rozvoj techniky a rytmického cítenia.

x