Čo je to Newzik?

Newzik logo

Newzik je digitálny prehrávač notových záznamov a kolaboratívna platforma pre hudobníkov. Umožňuje hudobníkom importovať a spravovať svoje noty digitálne, vpisovať do nich podľa potreby svoje vlastné poznámky alebo značky, ktoré možno aj zdielať s ostatnými spoluhráčmi v reálnom čase.

S Newzikom môžu hudobníci pristupovať k rozsiahlej knižnici digitálnych notových záznamov od vydavateľov z celého sveta a organizovať svoju osoibnú knižnicu notových záznamov vlastným spôsobom. Aplikácia tiež umožňuje synchronizovať používateľom vpísané poznámky a značky medzi jeho zariadeniami, čo umožňuje jednoduchý prechod napríklad z počítaču používaného počas cvičenia na iPad používaný počas vystúpenia.

Kolaboratívne funkcie Newziku umožňujú hudobníkom pracovať spolu v reálnom čase, zdieľať noty s ostatnými a spoločne zaznačovať zmeny a poznámky. Táto funkcia je určená predovšetkým pre súbory, zbory, hudobných pedagógov a študentov a ďalšie skupiny hudobníkov, ktorí hudobné dielo spoločne interpretujú.

Cieľom platformy Newzik je zjednodušenie a zefektívnenie spolupráce hudobníkov a spravovania notových záznamov, spolu s pozitívnym aspektom znižovania papierového odpadu a uľahčenia prístupu a zdieľania digitálnych notových záznamov.

Ako používať Newzik?

Najprv musíte stiahnuť aplikáciu Newzik z App Store a vytvoriť si účet. Stiahnutie aplikácie ani založenie účtu nie je spoplatnené. Po založení účtu, môžete začať importovať svoje noty a preskúmať funkcie aplikácie. Tu sú niektoré základné kroky pre začatie:

  1. Importujte svoje notové záznamy: do Newziku môžete importovať noty z rôznych zdrojov, vrátane PDF súborov, MusicXML súborov či online knižníc hudby. Na importovanie súboru stačí kliknúť na tlačidlo "+" v aplikácii a zvoliť zdroj, ktorý chcete použiť. V prípade potreby môžete rýchlo importovať do aplikácie aj vaše fyzické (tlačené) noty, a to aj pomocou fotoaparátu vášho zariadenia.

  2. Organizujte svoju knižnicu: Po importovaní svojich notových záznamov ich môžete usporiadať do setlistov, tagov, aby zodpovedali vašim potrebám. Môžete tiež použiť vyhľadávanie v knižnici aplikácie, aby ste rýchlo našli konkrétne skladby.

  3. Vkladajde poznámky do svojich nôt: Newzik vám umožňuje vkladať poznámky a vaše vlastné značky do svojich digitálnych nôt. Môžete použiť rôzne nástroje, ako sú zvýrazňovače, textové polia a nástroje na voľné kreslenie.

  4. Spolupracujte s ostatnými: Funkcie spolupráce v Newziku vám umožňujú zdieľať notové záznamy s ostatnými a pracovať na nich spoločne v reálnom čase. Môžete pozvať ostatných, aby sa pridali do "session" (nácviku) a spoločne môžete vkladať úpravy, poznámky a značky. Táto funkcia môže byť užitočná najme pre súbory, zbory, hudobných pedagógov a študentov a ďalšie skupiny hudobníkov. Táto funkcionalita však môže podliehať spoplatneniu.

  5. Vystupujte s Newzikom: Newzik tiež ponúka rôzne funkcie, ako napr. možnosti listovania strán, ovládanie prehrávania a nastavenia metronómu, ktoré vám môžu pomôcť pri intepretácii.

Na akých zariadeniach je možné používať NEWZIK?

  1. iPad: Aplikácia Newzik je optimalizovaná pre iPad a ponúka najlepšie používateľské skúsenosti na tomto zariadení.

  2. iPhone: Newzik je tiež v prípade potreby k dispozícii pre iPhone.

  3. Webový prehliadač: Newzik tiež ponúka webovú verziu svojej aplikácie, ktorá je prístupná na akomkoľvek zariadení s webovým prehliadačom, vrátane zariadení s operačným systémom Windows.

Aké sú výhody nákupu notových titulov Hudobného centra cez platformu Newzik?

Noty obdržíte okamžite a neplatíte žiadne ďalšie náklady na prepravu. Za digitálnu podobu nôt platíte až o 20% nižšiu cenu. Noty tiež nemusíte fyzicky skladovať, nestratia sa vám a zostávajú vo vašom vlastnícvte permanentne.

Čo sa stane v prípade ak platforma Newzik ukončí svoju činnosť? Stratím prístup ku svojim notám?

Určite nestratíte! Spoločnosť Syncsing prevádzkujúca platformu Newzik je zmluvne zaviazaná zaslať zakúpené notové záznamy v PDF formáte všetkým používateľom v prípade ak by svoju činnosť z akýchkoľvek dôvodov ukončila.

x