Jazz in Europe

Jazz in Europe

späť na zoznam

Jazz in Europe

 • Autor:

  Igor Wasserberger, Antonín Matzner, Peter Motyčka

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  978-1-78874-318-1

 • Rok vydania:

  2018

 • Počet strán:

  510

 • Cena s DPH:

  €80,00

 • Cena bez DPH:

  €72.73

 • Doprava na Slovensko zdarma
 • Stav na sklade:

  na sklade

i

Dostupné aj ako ebook na: https://www.peterlang.com/view/title/62658 Hudobné centrum v spolupráci s vydavateľstvom Peter Lang predstavuje publikáciu Jazz in Europe, ktorá zachytáva premeny „novej“ (americkej) hudby na „starom“ (európskom) kontinente. Na osudy jazzu v jednotlivých európskych krajinách nahliadajú ich „kronikári“ zväčša lokálnou optikou. Zachytávajú tak históriu domácej scény v rámci vymedzeného územia bez zdôraznenia širších vývojových súvislostí. Dôležitosť predkladanej monografie spočíva v unikátnosti (kon)textu – Jazz in Europe vôbec po prvýkrát ponúka širokospektrálny pohľad z „vtáčej perspektívy“. Celoeurópsky kontext genézy a rozšírenia jazzovej hudby na starom kontinente nebol doteraz v predkladanej forme a rozsahu spracovaný. Komplexný pohľad na osudy jazzu v Európe mohol vzniknúť vďaka medzinárodnému tímu, ktorý inicioval rešpektovaný hudobný publicista, dramaturg a pedagóg Igor Wasserberger. Tento priekopník písania o jazze a populárnej hudbe na Slovensku už vo svojej predchádzajúcej publikácii Fenomény súčasného jazzu na príkladoch výrazných muzikantských osobností prehľadne formuloval vývojové trendy jazzu. Tentokrát prizval do autorského kolektívu českého muzikológa, publicistu a dramaturga festivalu Pražská jar Antonína Matznera, s ktorým v minulosti spolupracoval na viacerých dielach (Jazzové profily, Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby). Matzner sa vo svojich kapitolách s podnázvom Jazz a totalita zameral na protichodné postavenie umeleckej nespútanosti proti nezmyselne vymedzeným zákonitostiam v období totalitných režimov. Z mladšej generácie publicistov sa ku kolektívu tvorcov pripojil Peter Motyčka, ktorý je autorom textov o jazzovej súčasnosti (Poľsko, Slovensko) a zároveň redaktorom publikácie. Kniha ponúka nezvyčajne celistvý pohľad na vývoj jazzu v jednotlivých európskych krajinách s dôrazom na národné, či teritoriálne špecifiká (Francúzsky gypsy jazz, Britský revivalizmus, Škandinávske sónické koncepty, Poľský expresívny lyrizmus, Talianska avantgardná škola, Španielsky flamenco jazz...). Publikácia sa zameriava na špecifické znaky a rozdielny status tejto hudby ako aj jej predstaviteľov v jednotlivých krajinách so zameraním na aspekt európskeho i paneurópskeho rozmeru ich tvorby. Taktiež nastoľuje otázku, čo daný európsky kontext zahŕňa v rámci tej-ktorej krajiny. Práve týmto zameraním provokuje publikácia k širšej diskusii, k celoeurópskemu „okrúhlemu stolu“ v jazzových komunitách a k spusteniu diskusie o stave jazzu v jednotlivých krajinách.

x