Vážení zákazníci! Upozorňujeme Vás, že objednávky zadané a uhradené od 15. decembra budú vybavené až po novom roku. Ďakujeme za pochopenie!
Hudobnoteoretické dielo

Hudobnoteoretické dielo

späť na zoznam

Hudobnoteoretické dielo

 • Autor:

  Suchoň, Eugen

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  978-80-89427-35-2

 • Rok vydania:

  2018

 • Počet strán:

  462

 • Cena s DPH:

  €29,70

 • Cena bez DPH:

  €27

i

Hudobná tvorba Eugena Suchoňa tvorí ťažiskový pilier novodobej slovenskej hudobnej kultúry. Suchoň bol však po desaťročia aktívny aj ako pedagóg a vo svojej pedagogickej práci sa opieral o vlastné hudobnoteoretické práce, ktoré sprevádzali jeho vyučovanie. Celok obsahuje štyri Suchoňove publikácie – Stručná náuka o hudbe, Teória kontrapunktu, Náuka o harmónii a Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk. Spoluautorom Stručnej náuky o hudbe a Náuky o harmónii je Miroslav Filip. Akordika vychádza s prílohou, ktorú tvorí autorov klavírny cyklus Kaleidoskop.

x