Z dôvodu PN budú všetky objednávky vybavené až po 25. 6. 2024. Ďakujeme za pochopenie.
Úvod do štúdia teórie harmónie

Úvod do štúdia teórie harmónie

späť na zoznam

Úvod do štúdia teórie harmónie

 • Autor:

  Hrušovský, Ivan

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  978-80-89427-38-3

 • Rok vydania:

  2019

 • Počet strán:

  218

 • Cena s DPH:

  €14,30

 • Cena bez DPH:

  €13

i

Spoločná publikácia Hudobného centra a Vysokej školy múzických umení prinesie revidované vydanie jednej z ťažiskových prác slovenskej muzikológie z pera slovenského skladateľa, muzikológa a hudobného historika Ivana Hrušovského. Kniha vznikla na sklonku 50. rokov 20. storočia a prináša hlboký pohľad na vývoj fenoménu harmónie, počnúc viachlasom, ktorý sa sformoval v hudbe prírodných národov, cez viachlasné konštrukcie európskej hudby posledného tisícročia až po kompozičný konštruktivizmus v rôznych orientáciách hudby 20. storočia. Publikácia je vhodná pre všetky druhy hudobných škôl i pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú prehĺbiť svoj pohľad na vývojové peripetie európskej hudby. Kniha vychádza v edícii Markéty Štefkovej a v redakcii Vladimíra Godára.

x