Krehkosť a monumentálnosť I. Krehkosť

Krehkosť a monumentálnosť I. Krehkosť

späť na zoznam

Krehkosť a monumentálnosť I. Krehkosť

 • Autor:

  Ľudmila Michalková

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  978-80-89427-71-0

 • Rok vydania:

  2020

 • Počet strán:

  309

 • Cena s DPH:

  €17,60

 • Cena bez DPH:

  €16

i

Prvý diel trojzväzkovej monografie. Kniha čitateľovi predkladá vlastnú, presvedčivými argumentmi podloženú periodizáciu hudby v 19. storočí, opierajúcu sa o presnú terminológiu, výstižné pomenovanie ideových trendov a umeleckých štýlov či načrtnutie politicko-spoločenského kontextu. Silnú osobnostnú pečať autorky cítiť aj v koncipovaní vývoja piesne v 19. storočí. Čitateľ týmto získava ucelenú predstavu o vývoji piesne, jej kategorizácii z pohľadu textovej predlohy i hudobného spracovania, dostáva konkrétne a zrozumiteľné odpovede na vzťah hudby a slova a ich hierarchické postavenie, a to všetko podané logickým, ba miestami až detektívne vťahujúcim štýlom. Výsledkom je detailný, prameňmi podložený a zároveň komplexný pohľad na vývoj piesne v 19. storočí, napísaný s erudíciou, prehľadom, a najmä originálnym názorom, ktorý z tejto monografie tvorí jedinečné dielo a je nezastupiteľným zdrojom poznania príslušného segmentu hudby v uvedenom období. (Text pochádza z recenzie, uvedenej v publikácii. Autor recenzie: Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD.)

x