Hudobný život 7-8/2023

Hudobný život 7-8/2023

späť na zoznam

Hudobný život 7-8/2023

 • Autor:

  rôzni

 • Médium:

 • ISBN:

  13 35-41 40

 • Rok vydania:

  2023

 • Počet strán:

  60

 • Cena s DPH:

  €3,00

 • Cena bez DPH:

  €2.5

i

Téma: Stará hudba - od prameňa k budúcnosti, Dni starej hudby: 25. ročník festivalu oslavoval 50 rokov hnutia starej hudby u nás, Rozhovor: belgická Nadácia Alamire - vizionársky prístup k ochrane hudobných pamiatok a šíreniu ich hudby, Fascinujúce chalumeau: objavovaný barokový nástroj Svedectvá doby: legendárny majster zvuku Peter Janík o začiatkoch elektroakustickej hudby na Slovensku, Osobnosť: Ernő Dohnányi - analýza, Anton Bruckner: Siedma symfónia - recenzie koncertov, festivalov, operných predstavení, CD a kníh.


Keď 2. júna otvoril súbor Cappella Pratensis festival Dni starej hudby, mnohí cítili povestné zimomriavky. Nielen z vokálneho prejavu číreho ako horský potok či interpretácie blížiacej sa k pomyselnej dokonalosti. Nad krásou spevu sa vznášala informácia, že hudba Jeana Moutona sa našla pár metrov od miesta koncertu v zbierke zo 16. storočia a možno znela v tom čase aj na mieste koncertu, v Katedrále sv. Martina. Hudba aktuálnych svetových autorov na „periférii“. Alebo v jednom z centier?


Belgická Alamire Foundation už viac než 30 rokov zbiera a šíri informácie o hudbe frankoflámskych autorov. Ak máte obavy, že hudba neskorého stredoveku a renesancie je príliš špecializovaná, odťažitá problematika, dvaja zástupcovia nadácie, ktorí Bratislavu navštívili v júni na pozvanie Hudobného centra, vás už po prečítaní pár riadkov rozhovoru presvedčia o opaku. O tom, že výskum starej hudby je moderným dobrodružstvom – od využívania sofistikovaných technológií cez kontextuálne vnímanie hudobnej histórie až po inovatívnosť, ktorá sa premieta do otvoreného, neustále sa meniaceho pohľadu na historicky poučenú interpretáciu. Návrat k zdroju, pohľad do minulosti je vždy aj pohľadom vpred… Dôležitým odkazom rozhovoru je i vedomie, že schopnosť zrozumiteľne interpretovať predmet a výsledky vedeckej činnosti je pre jej úspech a zmysel nevyhnutnosťou. „V najbližších piatich rokoch investujeme svoje sily do výskumu v strednej Európe, pretože tu sa nachádza množstvo úžasných rukopisov a množstvo inštitúcií… Verím, že sa nám podarí postaviť mosty,“ hovorí Bart Demuyt, generálny riaditeľ nadácie, a zdá sa, že stavba jedného z mostov sa už začala.


Stará hudba na Slovensku oslavuje: Musica aeterna má 50 rokov a Dni starej hudby za sebou 25. ročník. Aj preto v letnom dvojčísle uverejňujeme viacero textov k téme a nie je to tohto roku poslednýkrát.


Je toho ešte viac: festivaly doma i v zahraničí, portrét Ernőho Dohnányiho, analýza Brucknerovej Siedmej či fascinujúce rozprávanie legendárneho majstra zvuku. Pekný zvyšok leta, aj s Hudobným životom…

x