Angeli laetantur de mirando

Angeli laetantur de mirando

späť na zoznam

Angeli laetantur de mirando

 • Autor:

  Gallus, Iacobus

 • Médium:

  NOTY

 • ISBN:

  80-88884-74-8

 • Rok vydania:

  2006

 • Počet strán:

  40

 • Náročnost:

 • Cena s DPH:

  €8,93

 • Cena bez DPH:

  €8.12

 • Stav na sklade:

  na sklade

i

Tvorba Iacoba Gallusa (1550–1591), významného skladateľa druhej polovice 16. storočia, sa vo svojej dobe tešila veľkej obľube v celom stredoeurópskom regióne. Svedčí o tom rozšírenosť jeho tlačí, ako aj množstvo rukopisných odpisov jeho skladieb v dobových prameňoch. Výnimkou nie je ani územie dnešného Slovenska, kde na základe množstva zachovaných skladieb môžeme hovoriť o tom, že jeho dielo bolo v 16. a 17. storočí živou súčasťou repertoára na našom území. Moteto Angeli laetantur de mirando sa zachovalo iba v rukopisnej podobe a predkladaný titul ponúka, okrem úvodnej štúdie venovanej doriešeniu otázky autorstva, rekonštrukciu tohto moteta z domácich rukopisných predlôh zo 17. storočia a transkripciu do modernej notácie. Vydanie editorsky pripravila Elena Kmeťová.

x