Missa pastoralis D dur

Missa pastoralis D dur

späť na zoznam

Missa pastoralis D dur

 • Autor:

  Zimmermann, Anton

 • Médium:

  NOTY

 • ISBN:

  80-88884-83-7

 • Rok vydania:

  2006

 • Počet strán:

  240

 • Náročnosť:

  -

 • Cena s DPH:

  €13,28

 • Cena bez DPH:

  €12.07

 • Stav na sklade:

  na sklade

i

Z pastorálnej chrámovej tvorby Antona Zimmermanna k repertoárovo najvyhľadávanejším patrila Missa pastoralis AZ VIII/1:D1. Na základe zachovaných odpisov skladby usudzujeme, že dielo mohlo vzniknúť pred rokom 1773, a to buď v čase Zimmermannovho pobytu v českých zemiach, alebo v začiatkoch skladateľovho prešporského účinkovania. Zimmermann v tejto Misse pastoralis obdivuhodne strieda, dáva do protikladu a prekvapujúco účinne spája a posúva do monumentalizujúcej polohy pastorálneho štýlu dve hudobné východiská: taliansky kantabilný štýl a svetskú ľudovú, navyše tanečnú, hudbu. Editorkou vydania je PhDr. Darina Múdra, DrSc.

x