Finále medzinárodnej speváckej súťaže

Foto: Finále medzinárodnej speváckej súťaže

Hudobné centrum v spolupráci s mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Divadlom Jána Palárika a ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského organizuje 24. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Finále súťaže, ktorej poslaním je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia sa uskutoční 8. – 10. júla 2021 v historickej sieni Marianum (Arcibiskupský úrad, Trnava).

Do finálneho kola súťaže postúpilo 32 účastníkov zo siedmich krajín – Slovenská republika, Chorvátsko, Rusko, Poľsko, Ukrajina, Kanada a Česká republika. Súťaž uzatvorí slávnostné odovzdávanie cien a koncert víťazov. Okrem hlavných cien udeľovaných v dvoch kategóriách sú udeľované aj ďalšie mimoriadne ceny udeľované Hudobným centrom, mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími usporiadateľmi.

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách, ktoré sú stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty je popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová (Slovensko). Ďalšími členmi poroty sú: Daniel Čapkovič (Slovensko), Peter Dvorský (Slovensko), Martina Zadro (Chorvátsko), Tadeusz Pszonka (Poľsko), Peter Valentovič (Slovenská republika), Mariano Horák (Švajčiarsko), Ariane Hollaender – Calix (Rakúsko) a Alois Ježek (Česká republika). Klavírny sprievod zabezpečujú korepetítori Xénia Maskalíková (Slovensko) a Róbert Pechanec (Slovensko).

Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

Najvýznamnejšia slovenská spevácka súťaž nesie názov po Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskom, ktorého meno rezonuje v odbornej i laickej verejnosti predovšetkým v polohe tvorcu umelej a duchovnej piesne, upravovateľa ľudovej piesne a autora sakrálnych vokálno-inštrumentálnych kompozícií. Schneider-Trnavský bol však i významným spolutvorcom hudobno-vzdelávacích inštitúcií profesionálnej hudobnej kultúry.

Program súťaže
Trnava, Koncertná sieň Marianum
Arcibiskupský úrad
Jána Hollého 384, Trnava

8. júl 2021 (štvrtok) – súťaž 3. kolo I. a II. kategória
9. júl 2021 (piatok) – súťaž 3. kolo I. a II. kategória
10. júl 2021 (sobota) – koncert víťazov súťaže a odovzdávanie cien

 

Aktualizované: 09. 06. 2021
x