Víťazi 25. ročníka speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského

Foto: Víťazi 25. ročníka speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského

V piatok 20. októbra sa uskutočnili finálové kolá oboch kategórií súťaže, v ktorých sa predstavili speváčky a speváci z Ukrajiny, Iránu, Chorvátska, Gruzínska, Číny, Poľska, Českej republiky a Slovenska.

Jubilejný 25. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského uzavrelo v sobotu 21. októbra 2023 slávnostné odovzdávanie cien a koncert víťazov.

HLAVNÉ CENY získali:

Kategória I

ŽENY

1. cena: Nina KRÍŽOVÁ (Slovensko)
2. cena: Alžbeta REHÁKOVÁ (Slovensko)
3. cena: Vanesa ČIERNA (Slovensko) a Maryam JALALIKANDY (Irán)

MUŽI

1. cena: Tomislav JUKIĆ (Chorvátsko)
2. cena: Matúš ČÍK (Slovensko)
3. cena: Bence SZABÓ (Slovensko)

Kategória II

ŽENY

1. cena: Patricia ŽUDETIĆ (Chorvátsko)
2. cena: Wei LU (Čína)
3. cena: Mária ŠTÚROVÁ (Slovensko) a Saskia ŽIHALOVÁ (Slovensko)

MUŽI

1. cena: Zurab NAKEURI (Gruzínsko)

2. cena a 3. cena neboli udelené.

 

Okrem hlavných cien boli udelené aj mimoriadne ceny:

Cena primátora Mesta Trnava pre talent do 21 rokov
Alžbeta REHÁKOVÁ (Slovensko)

Cena Mesta Trnava za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Xénia ŠULEŘ-MASKALÍKOVÁ (Slovensko), Róbert PECHANEC (Slovensko)
čestné uznanie poroty za klavírny sprievod: Marco BUKOVSKÝ (Slovensko)

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Zurab NAKEURI (Gruzínsko)

Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu
Tomislav JUKIĆ (Chorvátsko)

Cena prof. Evy Blahovej za najlepšiu interpretáciu Mozartovej árie
Anna KOŹLAKIEWICZ (Poľsko)

Cena prof. Márie Kišonovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu piesne Ružičky
Saskia ŽIHALOVÁ (Slovensko)

Cena Hudobného fondu
Matúš ČÍK (Slovensko)

Cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského za najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského
Zurab NAKEURI (Gruzínsko)

Cena Hudobného centra - účinkovanie na festivale Allegretto 2024 v Žiline
Tomislav JUKIĆ (Chorvátsko)

Cena Galérie MIRO
Maja SREMEC (Chorvátsko)

Cena Slovenskej filharmónie
Tomislav JUKIĆ (Chorvátsko)

Cena umeleckého riaditeľa festivalu Jana Kiepuru – účinkovanie na festivale v roku 2024
Saskia ŽIHALOVÁ (Slovensko), Anna KOŹLAKIEWICZ (Poľsko), Tomislav JUKIĆ (Chorvátsko), Zurab NAKEURI (Gruzínsko)

Cena operného speváka a primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina
Patricia ŽUDETIĆ (Chorvátsko)

Cena Petra Dvorského (koncert v roku 2024)
Zurab NAKEURI (Gruzínsko)

Cena Wiktora Bockmana (koncert v roku 2024)
Zurab NAKEURI (Gruzínsko)

Cena Sharon Resch - pozvanie na súťaž do USA v roku 2024
Nina KRÍŽOVÁ (Slovensko)

CENY DIVADIEL
Ceny pre finalistov súťaže (možnosť hosťovania alebo predspievania v danom divadle) na základe výberu zástupcov divadiel alebo odporúčania poroty

Štátna opera Banská Bystrica
Zurab NAKEURI (Gruzínsko)

Moravskoslezské divadlo Ostrava
Patricia ŽUDETIĆ (Chorvátsko)

Moravské divadlo Olomouc
Wei LU (Čína)

Národné divadlo Košice
Saskia ŽIHALOVÁ (Slovensko)

Jihočeské divadlo České Budějovice
Anna KOŹLAKIEWICZ (Poľsko)

Národní divadlo Praha
Tomislav JUKIĆ (Chorvátsko), Zurab NAKEURI (Gruzínsko)

Severočeské divadlo v Ústí nad Labem
Maja SREMEC (Chorvátsko)

Všetkým oceneným SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Fotografie zo súťaže nájdete na našom facebookovom profile: https://www.facebook.com/hudobnecentrum

Autor fotografií: Anton Sládek

Aktualizované: 27. 10. 2023
x