• 1968 – 1974

  Konzervatórium v Bratislave (akordeón – Marta Szőkeová)

 • 1974 – 1978

  VŠMU (akordeón – Marta Szőkeová)

 • 1980 – 1982

  Socialistická akadémia Bratislava (postgraduálne štúdium odboru Estetika a kultúrna politika)

 • 1996 – 2004

  Franz Schubert Konservatorium, Viedeň (akordeón, klavír, elementárna hudobná výchova, komorná hra)

 • 1975 – 1978

  dirigent miešaného zboru Maďarského súboru piesní a tancov Mladé srdcia

 • 1976 – 1980

  umelecký vedúci speváckej skupiny vysokoškolského súboru Ekonóm

 • 1976 – 1982

  tajomník Sekcie mladých koncertných umelcov Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov

 • 1981 – 1983

  umelecký vedúci a dirigent Ukrajinského speváckeho zboru pri Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava I.

 • 1985 – 1987

  dramaturg Hlavnej redakcie hudobného vysielania STV v Bratislave

 • 1985 – 1993

  scenárista večerných a výchovných koncertov umeleckej agentúry Slovkoncert

 • od 1978

  pedagóg hry na akordeóne, komornej hry, metodiky, didaktiky, estetiky, dejín a literatúry akordeónu na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1982 – 1985

  a 1998 externý pedagóg na VŠMU

 • od 1990

  Franz Schubert Musikschule Pitten (AT), pedagóg hry na akordeóne, hry na klavíri, komornej hry

 • od 1991

  zakladateľ Metodického centra Marty Szőkeovej pre akordeón, člena Confédération Internationale des Accordéonistes  CIA (Medzinárodná konfederácia akordeonistov) pri IMC UNESCO (Medzinárodná hudobná rada UNESCO) a umelecký riaditeľ Medzinárodného akordeónového festivalu Bratislava – Dunajská Streda

 • od 1996

  zakladateľ Medzinárodnej súťaže akordeonistov Coupe Jeunesse v Dunajskej Strede

 • od 1999

  viceprezident Confédération Internationale des Accordéonistes – CIA pri IMC UNESCO

 • od 2002

  člen predsedníctva Freundeskreis Internationale Akkordeonwettbewerbe FIA, Klingenthal (Nemecko)

Tibor Rácz je aktívny sólisticky, na svojom konte má bohatú koncertnú činnosť doma i v zahraničí (väčšina štátov Európy, Ázia, Stredná a Južná Amerika, Juhoafrická republika a Austrália). Na svojich cestách realizoval mnohé televízne a rozhlasové nahrávky. Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi (Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina a i.) a zahraničnými telesami (Štátna filharmónia Białystok , Filharmonia Sudecka Walbrzyg, Štátna filharmónia Czestochowa, Poľsko, Ternitzer Kammersolisten, Rakúsko, Budapeštiansky festivalový orchester ) pod taktovkou dirigentov: Gabriel Patócs, Ján Pragant, Ľudovít Rajter; Eduard Fischer, Tadeusz Chachaj, Jerzy Kosek, Ferdinand Langer, László Tihanyi, Jan Valta, Stanislav Welanyk. Je lektorom a docentom majstrovských kurzov vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Holandsku, Dánsku, Nemecku, Poľsku, Fínsku, Maďarsku, Českej republike, Rusku, Srbsku a vo Veľkej Británii.

„Ráczov umelecký prejav charakterizuje úsilie o intenzívny citový vklad, bezpodmienečne zosúladený s umeleckou rozvahou, ktorá vyúsťuje do úspešného štýlového zvládnutia. Dokáže hrať presvedčivo, eruptívne, dramaticky, no s kultivovaným dôrazom na drobnokresbu. Umožňuje mu to skvele vybudovaný arzenál všetkých druhov akordeónovej techniky.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 111)

x