Personálna bibliografia

 • 1948

  Nebojte sa inštrumentovať dychovú hudbu

  Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1996

  LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896–1996

  ASCO Art & Science, Bratislava

 • 1988

  VAJDA, Igor: Slovenská opera

  Opus, Bratislava, s. 136 – 144

 • 1984

  (kol.): Encyklopédia dramatických umení Slovenska II.

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 598

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Cesty operety

  Opus, Bratislava, s. 110 – 111

 • 1979

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Skladateľov hold ľudskosti. Bulletin SND k premiére opery B. Urbanca Tanec nad plačom

  , č. 26. 5.

 • 1976

  GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...

  Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 6, s. 3, 5

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Neznášal som preplnenú scénu a prázdne hľadisko

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 33
  (Pani úsvitu)

 • 2019

  VONGREJ, Ľudovít: Hudobné soirée v SND k storočnici Tibora Freša a Bartolomeja Urbanca

  Operaslovakia, 2019

 • 2018

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Jeho Blahorodie Bartolomej Urbanec

  Operaslovakia, 2018

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Októbrovú sériu koncertov v Mirbachu zavŕšili saxofóny

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 6

 • 1988

  STOJÁK, J: Autor radosťou naplnených pesničiek

  Hlas ľudu, 12.12.1988, Bratislava

 • 1988

  URBANĆÍKOVÁ, Lýdia: K nedožitým sedemdesiatinám zasl. umelca Bartolomeja Urbanca

  Večer, 12.12.1988, Košice

 • 1988

  PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra: Spomienkový večer

  Týždenník, 1988, Nitra

 • 1987

  Majster Pavol

  V Česko-slovenskej televízii Košice, redakcii literárno-dramatických programov vzniká inscenácia opery Bartolomeja Urbanca

  Televízia, 28.9.1987

 • 1987

  URBANĆÍKOVÁ, Lýdia: O geniálnom tvorcovi

  Večer, 16.9.1987, Košice

 • 1984

  MARTINČEK, Ladislav: Majster spod Zobora

  Film a divadlo, 24.1.1984, Bratislava

 • 1983

  oj: Hudba o živote a láske

  K nedožitým 65. narodeninám zaslúžilého umelca Bartolomeja Urbanca

  Hlas ľudu, 12.11.1983, Bratislava

 • 1983

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dobrý človek už nežije

  Za zaslúžilým umelcom Bartolomejom Urbancom

  Hudobný život, 15.8.1983, roč. 15, č. 15, s. 5

 • 1983

  VAJDA, Igor: Nad operami Bartolomeja Urbanca

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 23, s. 3

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Prijatie Majstra Pavla

  Večerník, 1.4.1981, Bratislava

 • 1981

  VAJDA, Igor: Tvorba - B. Urbanec: Majster Pavol

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 2, s. 3

 • 1980

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Minulosť pre súčasníka

  k premiére opery B. Urbanca Majster Pavol

  Nové slovo, 4.12.1980, Bratislava

 • 1980

  MICHALOVÁ, Eva: Živé pôvodné dielo

  Po premiére novej opery "Majster Pavol" na banskobystrickej scéne

  Smena, 12.11.1980, Banská Bystrica

 • 1980

  PALOVČÍK, Michal: Obraz našej minulosti

  Banskobystrické divadlo uviedlo novú slovenskú operu

  Pravda, 31.10.1980, Bratislava

 • 1980

  GLOCKOVÁ, Mária: Drevo kresal som, ľudí ranil som...

  Dnes v spevohre Banská Bystrica celoštátna premiéra opery Majstra Pavla

  Smena, 24.10.1980, Banská Bystrica

 • 1980

  GLOCKOVÁ, Mária: Premiéra Majstra Pavla v DJGT

  Smena, 23.10.1980, Bratislava

 • 1980

  OLACH, Ľubomír: Prekvapenie Majstra

  Roľnícke noviny, 25.7.1980

 • 1980

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Opera o Majstrovi Pavlovi

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 24, s. 5

 • 1980

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: Bartolomej Urbanec a ľudová pieseň [recenzia LP platne]

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 13, s. 6

 • 1978

  ľ: O rok - Reprízovať!

  Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 3

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 1
  (Túžba po domove)

 • 1973

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Bez umenia je človek chudobný

  Zaslúžilý umelec Bartolomej Urbanec hovorí o sebe, o tvorcoch a o prijímateľoch hudby

  Hudobný život, 1973, Obzor, Bratislava, roč. 5, č. 19, s. 3

 • 1970

  vk: Detský rok a Slniečko

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 4, s. 4

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Štyri dekády

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 4

 • 1969

  MÓŽI, Alexander: Dvadsiatka SĽUK-u

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 8

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hommage a Bartolomej Urbanec

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 40

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1985

  BERGER, Igor: Bartolomej Urbanec: Miešané zbory

  Rytmus, 1985, s. 2
  (Veselé škriepky, )

x