1986

Červené jabĺčko

Obsadenie: v, folkb

1986

Keby som ja mala sokolove krídla

Obsadenie: v, folkb

1983

Hôľne spevy

Obsadenie: fsch, fu, CM

1982

Symfónia „Osídla času“

Obsadenie: orch

1981

Rieka

Obsadenie: orch

1980

Velúrové sako

(fragment)

1979

Na Ďura (Jarné spevy a hry dievčat zo Selca)

Obsadenie: v, CF, folkb

1979

Parobská a karička zo Zemplína

Obsadenie: v, folkb

1979

Pieseň o slávičkovi

Obsadenie: v, folkb

1979

Zahrajte mi tichúčko

Obsadenie: v, folkb

1979

Svadobné melódie

Obsadenie: folkb

1979

Znam ja jednu zahradečku

Obsadenie: v, folkb

1979

Chodníček bjelavý

Obsadenie: v, folkb

1979

Medzi dvoma brehy

Obsadenie: v, folkb

1977

Tanec nad plačom

Obsadenie: vv, CM

1977

Hej, slnko vychodí

Obsadenie: CM, orch

1974

Bratislava

Obsadenie: orch

1974

Ohník

Obsadenie: br, CMa

1973

Pani úsvitu

Obsadenie: vv, CM, orch

1972

Periniarky

Obsadenie: v, CM, folkb

1970

Nitra

Obsadenie: orch

1968

Svadobná hudba

Obsadenie: folkb

1968

Prešporská kasáreň

Obsadenie: CM, orch

1968

…A sekať dobrotu

Obsadenie: DTv

1966

V. Figuš-Bystrý: Za búrnej tmavej noci; Mesačný večer (z cyklu Sny)

Obsadenie: t, orch

1966

V. Figuš-Bystrý: Darmo chodím, darmo…; Čaroval bych… (z cyklu Túžby)

Obsadenie: t, orch

1966

V. Figuš-Bystrý: Zajtra, napozajtra (z cyklu Túžby)

Obsadenie: t/s, orch

1966

V. Figuš-Bystrý: Ťažké je lúčenie (z cyklu Po poliach a lúkach)

Obsadenie: s, orch

1966

Dolina, dolina

Obsadenie: v, orch

1963

Detvan

Obsadenie: orch

1962

Klavírny koncert

Obsadenie: pf, orch

1962

O prasiatkach

Obsadenie: KD

1962

Nezablúdil

Obsadenie: KD

1961

Sláčikové kvarteto

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1960

Bohatierska suita

Obsadenie: orch

1960

Pieseň o Mirkovi Nešporovi

Obsadenie: v, CM, orch

1960

Pozdrav

Obsadenie: CM, orch

1960

Pieseň farieb a tvarov

Obsadenie: KD

1959

Náš školník

Obsadenie: SH

1958

Kremnica

Obsadenie: KD

1958

Budú hovoriť dobre

Obsadenie: KD

1957

Dozrievanie

Obsadenie: a, pf

1957

Dychové kvinteto

Obsadenie: fl, ob, cl, cr, fg

1957

Tri romantické kusy

Obsadenie: pf

1956

Domica

Obsadenie: KD

1956

Dieťa a môj telocvik

Obsadenie: KD

1956

Čo aj z dreva a hliny

Obsadenie: KD

1956

V. Figuš-Bystrý: Ej, zaleť vtáča (z cyklu Po poliach a lúkach)

Obsadenie: s, orch

1956

V. Figuš-Bystrý: Ďaleko som milá…(z cyklu Túžby); Spalo diovča (z cyklu Sny)

Obsadenie: t, orch

1956

Ľúbosť

1955

Piesne o veľkom priateľstve

Obsadenie: br, pf

1954

Putovný tábor

Obsadenie: SD

1954

Máje

Komická spevohra

1953

Deň budujúcej vlasti

Obsadenie: KD

1952

Hory

Obsadenie: orch

1952

Polonéza fantázia

Obsadenie: orch

1950

Zdravé dieťa

Obsadenie: KD

1950

Tatranský pohár

Obsadenie: DD

?

Hop, hop, Janko

Obsadenie: v, folkb

?

Jako ten mesiačik – Do dvorečka, do dvora

Obsadenie: v, folkb

?

Koncert pre husle a orchester

Obsadenie: vn, orch

?

Oči

Obsadenie: v, pf

1918

opera

 • 1980

  Velúrové sako

  (fragment)

 • 1979

  Majster Pavol

 • 1977

  Tanec nad plačom

  Obsadenie: vv, CM

 • 1973

  Pani úsvitu

  Obsadenie: vv, CM, orch

opereta

 • 1956

  Ľúbosť

 • 1954

  Máje

  Komická spevohra

symfonický orchester

 • 1982

  Symfónia „Osídla času“

  Obsadenie: orch

 • 1981

  Rieka

  Obsadenie: orch

 • 1974

  Bratislava

  Obsadenie: orch

 • 1970

  Nitra

  Obsadenie: orch

 • 1960

  Bohatierska suita

  Obsadenie: orch

 • 1952

  Hory

  Obsadenie: orch

 • 1952

  Polonéza fantázia

  Obsadenie: orch

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

 • 1962

  Klavírny koncert

  Obsadenie: pf, orch

 • Koncert pre husle a orchester

  Obsadenie: vn, orch

klavír a klavír 4-ručne

 • 1957

  Tri romantické kusy

  Obsadenie: pf

dva nástroje

sláčikové kvarteto

 • 1961

  Sláčikové kvarteto

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

dychové kvinteto

 • 1957

  Dychové kvinteto

  Obsadenie: fl, ob, cl, cr, fg

sólový hlas (hlasy) s klavírom

inštruktívne

úpravy folklóru

 • 1986

  Červené jabĺčko

  Obsadenie: v, folkb

 • 1986

  Keby som ja mala sokolove krídla

  Obsadenie: v, folkb

 • 1983

  Hôľne spevy

  Obsadenie: fsch, fu, CM

 • 1979

  Na Ďura (Jarné spevy a hry dievčat zo Selca)

  Obsadenie: v, CF, folkb

 • 1979

  Parobská a karička zo Zemplína

  Obsadenie: v, folkb

 • 1979

  Pieseň o slávičkovi

  Obsadenie: v, folkb

 • 1979

  Dve mládenecké od Nitry

  Obsadenie: v, folkb

 • 1979

  Zahrajte mi tichúčko

  Obsadenie: v, folkb

 • 1979

  Svadobné melódie

  Obsadenie: folkb

 • 1979

  Znam ja jednu zahradečku

  Obsadenie: v, folkb

 • 1979

  Chodníček bjelavý

  Obsadenie: v, folkb

 • 1979

  Medzi dvoma brehy

  Obsadenie: v, folkb

 • 1972

  Periniarky

  Obsadenie: v, CM, folkb

 • 1968

  Svadobná hudba

  Obsadenie: folkb

 • 1968

  Prešporská kasáreň

  Obsadenie: CM, orch

 • 1966

  Dolina, dolina

  Obsadenie: v, orch

 • 1956

  Tri piesne z Oravy

  Obsadenie: v, pf

 • Hop, hop, Janko

  Obsadenie: v, folkb

 • Jako ten mesiačik – Do dvorečka, do dvora

  Obsadenie: v, folkb

úpravy

 • 1966

  V. Figuš-Bystrý: Za búrnej tmavej noci; Mesačný večer (z cyklu Sny)

  Obsadenie: t, orch

 • 1966

  V. Figuš-Bystrý: Darmo chodím, darmo…; Čaroval bych… (z cyklu Túžby)

  Obsadenie: t, orch

 • 1966

  V. Figuš-Bystrý: Zajtra, napozajtra (z cyklu Túžby)

  Obsadenie: t/s, orch

 • 1966

  V. Figuš-Bystrý: Ťažké je lúčenie (z cyklu Po poliach a lúkach)

  Obsadenie: s, orch

 • 1956

  V. Figuš-Bystrý: Ej, zaleť vtáča (z cyklu Po poliach a lúkach)

  Obsadenie: s, orch

 • 1956

  V. Figuš-Bystrý: Ďaleko som milá…(z cyklu Túžby); Spalo diovča (z cyklu Sny)

  Obsadenie: t, orch

hudba pre rozhlas

 • 1963

  Detvan

  Obsadenie: orch

miešaný zbor

mužský zbor

 • 1974

  Ohník

  Obsadenie: br, CMa

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1962

  O prasiatkach

  Obsadenie: KD

 • 1962

  Nezablúdil

  Obsadenie: KD

 • 1960

  Pieseň farieb a tvarov

  Obsadenie: KD

 • 1958

  Kremnica

  Obsadenie: KD

 • 1958

  Budú hovoriť dobre

  Obsadenie: KD

 • 1956

  Domica

  Obsadenie: KD

 • 1956

  Dieťa a môj telocvik

  Obsadenie: KD

 • 1956

  Čo aj z dreva a hliny

  Obsadenie: KD

 • 1953

  Deň budujúcej vlasti

  Obsadenie: KD

 • 1950

  Zdravé dieťa

  Obsadenie: KD

strednometrážny dokumentárny film

 • 1954

  Putovný tábor

  Obsadenie: SD

strednometrážny hraný film

 • 1959

  Náš školník

  Obsadenie: SH

dlhometrážny dokumentárny film

 • 1950

  Tatranský pohár

  Obsadenie: DD

hraný televízny film

 • 1968

  …A sekať dobrotu

  Obsadenie: DTv

x