2023

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Edita (Dita) Marenčinová oslavuje významné životné jubileum

Opera Slovakia, 8. 2. 2023

2023

BAYER, Robert: Hudnotenie opernej sezóny 2022/2023

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 9, s. 26 – 27

2023

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dita Marenčinová získala Cenu primátora Košíc

Opera Slovakia, 11. 5. 2023

2023

MARENČINOVÁ, Dita: Tromfy košickej Anny Boleny

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2022

MARENČINOVÁ, Dita: Štátna filharmónia Košice uviedla svetovú premiéru skladby Juraja Filasa

Opera Slovakia, 20. 2. 2022

2017

MARENČINOVÁ, Dita: Režiséri v súradnici operných inscenácií v Košiciach

Ferko, T.: Divadelné letopisy mesta Košice v súvislostiach dejín (1557 – 1945 – 2015). 1. a 2. diel, 2017, Košice, s. 993 – 996
(2. vyd., Vydavateľstvo Equilibria)

2016

MARENČINOVÁ, Dita: Aká bola operná sezóna 2015/2016?

Bilancia recenzentov: Vladimír Blaho, Jozef Červenka, Mária Glocková, Dita Marenčinová, Michaela Mojžišová, Pavel Unger, Terézia Ursínyová

Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 9, s. 30 – 31

2016

MARENČINOVÁ, Dita: Košická Bohéma lojálna k Puccinimu

Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 11, s. 30
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2016

MARENČINOVÁ, Dita: Jubileum vokálnej pedagogičky. Ludmila Šomorjaiová

Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 11, s. 32

2016

Marenčinová, Edita

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky / Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky, 2016, Londýn
(1608 s., 4. vyd., Vydavateľ: Oxford Encyclopedia Ltd.)

2016

MARENČINOVÁ, Dita: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

T. Pirníková, Filozofická fakulta PU v Prešove 2015

Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 1 – 2, s. 55
(Doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 2015, 479 strán)

2015

MARENČINOVÁ, Dita: Jozef Podprocký skladateľ a pedagóg vo svetle svojej tvorby

Glocková, Mária (ed.): Reflexie 2. Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Bystrica, 22. – 23. 10. 2014, 2015, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 120 – 137
(230 s., 1. vyd., faksim., fotogr., il., noty, portréty, tab.)

2015

MARENČINOVÁ, Dita: Sterilný Trubadúr

Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 11, s. 30
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2013

MARENČINOVÁ, Dita: Vincenzo Bellini prvýkrát v Košiciach

Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 11, s. 27
(Vincenzo Bellini, 1801 – 1835, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2011

MARENČINOVÁ, Dita: Humor v dielach Norberta Bodnára

Dni Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 21. – 23 októbra 2011. Seminár 11. Dní Tadeáša Salvu, 2011, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

2011

MARENČINOVÁ, Dita: Operný režisér Kornel Hájek

(Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 38 – 46
(66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 11, Bukovinská, Júlia (zost.)

2010

MARENČINOVÁ, Dita: Hajdúsky tanec v kontexte vzájomných slovensko-maďarských hudobných vzťahov v Uhorsku (so zreteľom na 16. – 18. storočie)

Glocková, Mária (ed.): Dni Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 8. – 10. október 2010. Zborník príspevkov z 10. Dní Tadeáša Salvu, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 74 – 82
(159 s., 1. vyd., ilustr., fotogr., noty)

2010

MARENČINOVÁ, Dita: Slovenská opera ako súčasť európskej hudobnej kultúry z pohľadu jej inscenačných podôb Na javisku Štátneho divadla Košice, so zvláštnym zreteľom na operu Eugena Suchoňa Krútňava

Drličková, Dana (zost.): Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa. (Hudba prekonáva bariéry). Zborník z 28. seminára hudobných knihovníkov, 25. – 26. septembra 2008, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 18 – 31

2009

MARENČINOVÁ, Dita: Dni Tadeáša Salvu v Lúčkach

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 5
(Tadeáš Salva, 1937 – 1995, slovenský skladateľ)

2009

MARENČINOVÁ, Dita: Július Ivan Hemerka: Ženské rozmary

Marginálie k prvému uvedeniu 80-ročnej operety v Košiciach

Glocková, Mária (ed.): Dni Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 9. – 11. októbra 2009. Zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 49 – 58
(120 s., 1. vyd., fotogr. prílohy, noty)

2008

MARENČINOVÁ, Dita: Slovenská opera ako súčasť európskej hudobnej kultúry z pohľadu jej inscenačných podôb na javisku ŠD Košice so zvláštnym zreteľom na operu Eugena Suchoňa Krútňava

Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 102 – 115
(115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

2008

MARENČINOVÁ, Dita: Suchoňova opera Krútňava v kontexte opier 20. storočia alebo prečo môžu byť aj opery 20. storočia (pekné?) príťažlivé

Glocková, Mária (ed.): Dni Tadeáša Salvu venované storočnici Eugena Suchoňa. Zborník príspevkov z 8. seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 10. – 12. október 2008, 2008, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 70 – 78
(95 s., 1. vyd., fotogr., noty)

2006

MARENČINOVÁ, Dita: Bravo košickej Rusalke

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 14
(Antonín Dvořák, 1841 – 1904, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2006

MARENČINOVÁ, Dita: Bohéma v Košiciach v staronovom rúchu

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 5, s. 19
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2006

MARENČINOVÁ, Dita: Tanečné divadlo podľa Shakespeara

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 23
(Štátne divadlo Košice, Balet, Romeo a Júlia)

2004

MARENČINOVÁ, Dita: Košická inscenácia Dona Giovanniho

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 4, s. 30
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2003

MARENČINOVÁ, Dita: Predaná nevesta – úspešný návrat po dvadsiatich rokoch

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 4, s. 29
(Bedřich Smetana, 1824 – 1884, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2003

MARENČINOVÁ, Dita: Don Pasquale

O premiére opery Gaetana Donizettiho

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 11, s. 29
(Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2003

MARENČINOVÁ, Dita: Don Quijote

Život, 2003, Bratislava, č. 7, s. 51
(Jules Massenet, 1842 – 1912, francúzsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2003

MARENČINOVÁ, Dita: Dokonalá harmónia

Život, 2003, Bratislava, č. 27, s. 57

2003

BUKOVINSKÁ, Júlia: Jubileá ... Edita Marenčinová : Chýr z Košíc

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 3

2002

MARENČINOVÁ, Dita: Neubližujme hudbe... a nielen Dusíkovej

Poznámky k inscenácii operety Modrá ruža v ŠD Košice

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 3
(Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ, Pavol Braxatoris, 1909 – 1980, slovenský libretista, textár, Štátne divadlo Košice)

2002

MARENČINOVÁ, Dita: Historická budova DJZ znovuotvorená

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 22
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

2002

MARENČINOVÁ, Dita: Úspešný začiatok sezóny v Košiciach

Giacomo Puccini: Tosca, premiéra 11. a 12. októbra, Opera Štátneho divadla Košice

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 34
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2002

MARENČINOVÁ, Dita: Pa.di.pa.ré (ten, ktorého dal boh)

Nezvyčajný názov – nezvyčajná inscenácia

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 10, s. 18
(Jaroslav Moravčík, námet, choreografia, réžia, Peter Niňaj, nar. 1961, dirigent, slovenský skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

2002

MARENČINOVÁ, Dita: Pobozkaj ma, Katarína!

DJZ Prešov

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 5, s. 22
(Cole Porter, 1897 – 1964, americký skladateľ a textár, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Pobozkaj ma, Katarína! (muzikál)

2002

MARENČINOVÁ, Dita: Trubadúr v Košiciach po dvadsiatich rokoch

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 25
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2001

MARENČINOVÁ, Dita: Polstoročie konzervatórií: Košice

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 11, s. 6
(Konzervatórium Košice)

2001

MARENČINOVÁ, Dita: Premeny a podoby hudobno-zábavného divadla v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a v Štátnom divadle v Košiciach

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 49, č. 3, s. 229 – 235

2000

MARENČINOVÁ, Dita: Košický skladateľ Norbert Bodnár

Listy Košické, 2000, Košice, roč. 2, č. 1, s. 2
(Norbert Bodnár, nar. 1956, slovenský skladateľ)

2000

MARENČINOVÁ, Dita: Atraktívna téma?

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 28
(Štátne divadlo Košice)

2000

MARENČINOVÁ, Dita: Štyridsať rokov za dvoma klavírmi

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 3
(Klavírne duo Ludmila Kojanová, nar. 1940, klavír, Pavel Novotný, nar. 1938, klavír)

2000

MARENČINOVÁ, Dita: Operetná klasika v Košiciach

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 27
(Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2000

MARENČINOVÁ, Dita: Prečo Tisíc a jedna noc?

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 3, s. 28
(Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

2000

MARENČINOVÁ, Dita: Košické Konzervatórium v nových priestoroch

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 3
(Konzervatórium Košice)

2000

MARENČINOVÁ, Dita: Rozporuplná inscenácia

K premiére Eugena Onegina v Štátnom divadle Košice

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 6, s. 26 – 27
(Piotr Iľjič Čajkovskij, 1840 – 1893, ruský hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

2000

MARENČINOVÁ, Dita: Mauglí v Prešove

Hudobná rozprávka

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 27

1999

MARENČINOVÁ, Dita: Obnovené, či oprášené?

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 18
(Pietro Mascagni, 1863 – 1945, taliansky hudobný skladateľ, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)

1999

MARENČINOVÁ, Dita: Tomu hovoríme stavovská česť

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 20
(Albert Szirmai, 1880 – 1967, Magnáš Miško, opereta, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1999

MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra bez espritu

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 20
(Martin Kalmanoff, 1920 – 2007, americký hudobný skladateľ diel operného typu, ale aj populárnej americkej hudby, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)

1999

MARENČINOVÁ, Dita: Päťdesiat rokov spevohry v Prešove

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 19 – 20
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1998

MARENČINOVÁ, Dita: Bludný (či Blúdiaci?) Holanďan

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 12, s. 5
(Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký skladateľ, Divadlo Janka Borodáča, Košice)

1998

MARENČINOVÁ, Dita: Čardášová princezná v Prešove

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 14 – 15, s. 11
(Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1998

MARENČINOVÁ, Dita: Figarova svadba ako ornament

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 18, s. 10
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1998

MARENČINOVÁ, Dita: Inscenácia bez pôvabu

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 2, s. 5
(Karl Millöcker, 1842 – 1899, rakúsky skladateľ operiet, Divadlo Janka Borodáča, Košice)

1998

MARENČINOVÁ, Dita: Chýbala dramaturgická fantázia

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 2, s. 4
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, La Traviata, Divadlo Janka Borodáča, Košice)

1998

MARENČINOVÁ, Dita: Figarova svadba v kocke

Premiéra v opere DJB v Košiciach svedčala mladosť

Košický večer, 1998, Košice, roč. 9 (30), č. 118 (23. 6.), s. 4
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1998

MARENČINOVÁ, Dita: Čarovná Čardášová princezná

V Divadle Janka Borodáča ožil duch operety

Košický Večer, 12. 5. 1998, Košice, roč. 9 (30), č. 88, s. 4
(Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Čardášová princezná, opereta, Divadlo Janka Borodáča, Košice, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Východoslovenské štátne divadlo, Košice)

1997

MARENČINOVÁ, Dita: Carmen v Košiciach v origináli

Národná obroda, 1997, Bratislava, roč. 8, č. 95, s. 10
(Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky skladateľ, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)

1997

MARENČINOVÁ, Dita: Oldřich Hemerka a Josef Emanuel Jankovec – českí zberatelia a bádatelia ľudovej piesne z územia východného Slovenska

Bukovinská, Júlia – Lengová, Jana (zost.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej, 1997, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 40 – 47
(82 s., 1. vyd.)

1997

MARENČINOVÁ, Dita: Štyridsiatydruhý ročník Košickej hudobnej jari odštartoval slovenskou premiérou

Festival na východnom Slovensku

Národná obroda, 21. 5. 1997, Bratislava, roč. 8 (28), č. 115, s. 8

1997

MARENČINOVÁ, Dita: Jubileum Konzervatória v Košiciach

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 5, s. 5

1997

MARENČINOVÁ, Dita: Collegium Technicum – leto v znamení úspechov

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 18, s. 8
(Collegium Technicum, Košice, spevácky zbor)

1997

MARENČINOVÁ, Dita: Hudobné bonbóniky z medzinárodného festivalu

Národná obroda, 1997, Bratislava, roč. 8, č. 135

1997

MARENČINOVÁ, Dita: Oliver v Košiciach

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 15, s. 7
(Lionel Bart, autor muzikálu Oliver, 1930 – 1999, britský libretista, textár, spisovateľ, hudobný skladateľ popovej hudby, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Výkony lepšie ako dramaturgia

Skončila sa Košická hudobná jar

Košický večer, 1996, Košice, roč. 7 (28), č. 109 (5. 6.), s. 3

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Skončila sa KHJ

Výkony lepšie ako dramaturgia. Kritické resumé o 9. koncertoch KHJ

Večer, 1996, Košice, roč. 7 (28), č. 109, s. 3

1996

MARENČINOVÁ, Dita: KHJ odštartovala v Dóme sv. Alžbety

Ludwig van Beethoven, Missa solemnis, op. 123

Večer, 1996, Košice, roč. 7, č. 90, s. 3
(Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, Orchester Štátnej filharmónie Košice so sólistami)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Slovenská premiéra

Európska opereta z amerického prostredia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove Leo Fall, Dolárová princezná

Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 69 (22. 3.), s. 10
(Hudobný život, Bratislava, roč. 28, 1996, č. 8, s. 5, Leo Fall, 1873 – 1925, rakúsky skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Nová premiéra v Prešove

Muzikál utkaný z tradičných zdrojov (My fair lady)

Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 285
(Alan Jay Lerner, 1918 – 1986, Američan, libretista a textár, Frederick Loewe, rakúsko-americký skladateľ a klavirista, 1901 – 1988, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Opodstatnený návrat k pôvodnej verzii

Opera Krútňava v Košiciach

Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 254, s. 10
(Eugen Suchoň, 1908 – 1993, slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik, Štátne divadlo Košice, Opera)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Menej by na scéne asi znamenalo viac

Bednárikova inscenácia v Košiciach a Prešove

Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 150, s. 10
(C. Coleman: Sweet Charity v Košiciach, Cy Coleman, 1929 – 2004, americký hudobný skladateľ, saxofonista, Štátne divadlo Košice, Opera, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Zlatý znak Collegium Technicum ozdobí ako prvú Evu Zacharovú

Dirigentka sa lúči

Korzo, 18. 12. 1996, Košice, roč. 3, č. 295, s. 13
(Collegium Technicum, Košice, Eva Zacharová, nar. 1940, dirigentka, rozlúčka, profily)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Chýbala duša

Premiéra operety Poľská krv v Košiciach

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 6
(Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český hudobný skladateľ a dirigent, Štátne divadlo Košice, Opera)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Ornament na bielom plátne

Košická Krútňava

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 3
(Eugen Suchoň, 1908 – 1993, slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik, Štátne divadlo Košice, Opera)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Umenie na rozhraní gýča

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 16, s. 5
(Cy Coleman, muzikál Sweet Charity, 1929 – 2004, americký hudobný skladateľ, saxofonista, Štátne divadlo Košice, Opera, Činohra)

1996

MARENČINOVÁ, Dita: Mierne stojaté operné vody sa hýbu

V Košiciach bola celoštátna premiéra opery Notre Dame

Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 64, s. 10
(Franz Schmidt, 1874 – 1939, rakúsky hudobný skladateľ, hudobný pedagóg, klavirista a violončelista, Štátne divadlo Košice, Opera)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Abrahámoviny opery Štátneho divadla v Košiciach

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 6
(Štátne divadlo Košice, Opera)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Žobracká opera sa v Košiciach začínala už popoludní pred divadlom

Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6 (28), č. 78 (3. 4.), s. 9
(Bertold Brecht, 1898 – 1956, nemecký scenárista, spisovateľ, Kurt Weill, 1900 – 1950, americký skladateľ nemeckého pôvodu, Štátne divadlo Košice, Činohra)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Premiéry v Košiciach a Prešove

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 3, s. 6
(Štátne divadlo Košice, Opera, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Žobrácka opera s realistickou bodkou

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 10, s. 6
(Bertolt Brecht, 1898 – 1956, nemecký scenárista, spisovateľ, Štátne divadlo Košice)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Malý obchod s hrôzami

Prvýkrát na Slovensku

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 13, s. 6
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Miesto umeleckej kritiky v komplexe hudobného života (Referát)

Odborný seminár venovaný problematike hudobnej kritiky. Usporiadala Slovenská muzikologická asociácia, Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov SSN a Kabinet divadla a filmu SAV Bratislava v Žiline, 28. – 29. apríla 1995, 1995, Slovenská muzikologická asociácia, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Aida v Košiciach

Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 106
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Výpredaj hororu v DJZ v Prešove

Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 106 (9. 5.), s. 11
(Howard Ashman, 1950 – 1991, americký skladateľ, scenárista, Alan Menken, nar. 1949, americký skladateľ filmovej a divadelnej hudby, Malý obchod s hrôzami, muzikálová komédia, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Mafiozo v Prešove

Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 232 (7. 10.), s. 8
(Milan Novák, slovenský skladateľ, Opera mafiozo, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Prvá premiéra opery Štátneho divadla v Košiciach v historickej budove

Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6 (28), č. 104 (6. 5.), s. 8
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)

1995

MARENČINOVÁ, Dita: Jubilejná Poľská krv v Štátnom divadle Košice

Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6 (28), č. 257, s. 8
(Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český hudobný skladateľ, dirigent Štátne divadlo Košice, Opera)

1994

MARENČINOVÁ, Dita: Z prešovských inscenácií

Na spôsob ľudového divadla

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 6
(Ernest Bryll, nar. 1935, poľský básnik, spisovateľ, textár, Katarzyna Gärtner, nar. 1942, poľská skladateľka, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Na skle maľované (muzikál)

1994

MARENČINOVÁ, Dita: Hudobný výsmech pokrytcom

Tanec nad plačom ako inšpirácia. Norbert Bodnár: Netreba toľko slov v opere Štátneho divadla Košice

Národná obroda, 1994, Bratislava, roč. 5, č. 30
(Norbert Bodnár, 1956, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg, Štátne divadlo Košice, Opera)

1994

MARENČINOVÁ, Dita: Nová slovenská opera v Košiciach

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 6
(Norbert Bodnár, nar. 1956, slovenský skladateľ, Netreba toľko slov, Štátne divadlo, Košice, Štúdio Smer, premiéra, 21. 1. 1994, Štátne divadlo Košice)

1994

MARENČINOVÁ, Dita: Úspech akordeónového orchestra

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 3
(Akordeónový orchester Konzervatória, Košice)

1994

MARENČINOVÁ, Dita: Noc v Benátkach – bez vzrušenia

Javisko, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 2, s. 7
(Boris Slovák, 1926 – 1994, tanečník, choreograf, Július Selčan, slovenský dirigent, Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Noc v Benátkach, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1994

MARENČINOVÁ, Dita: Dve vianočné pohľadnice

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 2, s. 7
(Stanislava Selčanová, scenáristka, choreografka, Viera Petrušková, nar. 1920, sólistka opery (soprán), dramaturgička, prekladateľka, Ľuboslava Semanová, Štátne divadlo Košice, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1994

MARENČINOVÁ, Dita: Operetná bodka za provizóriom

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14 , s. 8
(Carl Zeller, 1842 – 1898, rakúsky operetný skladateľ, Vtáčnik, Štátne divadlo Košice, Opera)

1994

MARENČINOVÁ, Dita: Jozef Podprocký – pedagóg

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 1. Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa, 8. júna 1994, 1994, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 38 – 42
(53 s., 1. vyd.)

1994

MARENČINOVÁ, Dita: Z prešovských inscenácií

Pre potešenie očí

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 6
(Boris Slovák, 1926 – 1994, český tanečník, choreograf, režisér, pôsobil na Slovensku, riaditeľ baletu Slovenského národného divadla, Johann Strauss, Noc v Benátkach, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Opereta ako symbol

Cigánsku lásku uvádzajú v prešovskom DJZ

Národná obroda, 31. 3. 1993, Bratislava, roč. 4, č. 75, s. 7
(Franz Lehár, 1870 – 1948, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Z lehárovsko-kálmánovskej dielne

Opereta Magnáš Miško v ŠD Košice

Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 68 (23. 3.), s. 7
(réžia: Štefan Senko, choreografia: Jozef Sabovčík, Albert Szirmai, 1880 – 1967, Magnáš Miško, Štátne divadlo Košice, Opera)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Staré dámy v Košiciach

Sedliacka česť a Komedianti

Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 4 (7. 1.), s. 7
(Pavol Smolík, Pietro Mascagni, 1863 – 1945, Sedliacka česť, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Podnetná aktivita

Košická opera deťom. Miloslav Kořínek: Ako išlo vajce na vandrovku

Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 273
(Miloslav Kořínek, 1925 – 1998, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg českého pôvodu, Štátne divadlo, Košice, Opera)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Aukcia starých melódií

Aukčný kabaret v DJZ Prešov

Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 261, s. 7
(Peter Oravec, 1943, slovenský režisér, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Madame Butterfly po šiestich rokoch

Premiéra v opere Štátneho divadla v Košiciach

Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 131 (8. 6.), s. 7
(réžia: Miloslav Nekvasil, scénograf: Ondrej Nekvasil, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Čarovná flauta v Prešove

Rakúsko – slovenská inscenácia

Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 119, s. 7
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Úspech mladých košických konzervatoristov

Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 113 (18. 5.), s. 7
(Akordeónový orchester Konzervatória, Košice)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Cyrano zabodoval...

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 7
(Cyrano z predmestia (muzikál), Štátne divadlo Košice)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: V Košiciach Magnáš Miško

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7, s. 6
(Albert Szirmay, 1880 – 1967, maďarský operetný skladateľ, dirigent, Štátne divadlo Košice, Opera)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Popelka jen popelkou?

Balet Popoluška od s. Prokofieva v Štátnom divadle Košice

Hudební rozhledy, 1993, Praha, roč. 11, č. 4
(Sergej Prokofiev, 1891 – 1953, ruský hudobný skladateľ, Štátne divadlo, Košice, Balet)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Čo na to Mozart?

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 11, s. 6
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Dramaturgický (ne)bestseller?

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 10
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Za málo peňazí veľa muziky

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 9
(Florimond Hervé, Mam´zelle Nitouche, opereta, 1825 – 1892, francúzsky hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Romantická opereta bez sentimentu

Hudobný život, 21. 4. 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7, s. 6
(Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Hostia zachraňovali

Na margo košickej premiéry

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 6
(Pietro Mascagni, 1863 – 1945, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Miesto pod slnkom

Freska z histórie a súčasnosti Rómov

Javisko, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 6

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Play-back v opere

Miloslav Kořínek: Ako išlo vajce na vandrovku

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23
(Miloslav Kořínek, 1925 – 1998, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg českého pôvodu, Štátne divadlo, Košice, Opera)

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dita Marenčinová

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 3, s. 2
(Edita Marenčinová, nar. 1943)

1993

MARENČINOVÁ, Dita: Dni Hemerkovcov

Ocenenie zásluh hudobníckej rodiny

Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 10 (14. 1.), s. 7
(Dni Hemerkovcov 1992, Košice)

1992

MARENČINOVÁ, Edita – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S jubilujúcou muzikologičkou Lýdiou Urbančíkovou o podmienkach a práci v regióne

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 8

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Klasický muzikál v klasickom šate

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 6
(Jerry Herman, nar. 1931, americký skladateľ (muzikál), Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Umelecká dohoda v muzikáli

Javisko, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 14 – 15
(Jerry Herman, nar. 1931, americký skladateľ (muzikál), Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Vianočný koncert v prešovskej spevohre

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 2, s. 8

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Chýbajú osobnosti

Operná sezóna Štátneho divadla v Košiciach

Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 182 (4. 8.), s. 7

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Len na hudbu sa akosi pozabudlo

Premiéra operety kráľa valčíkov v opere SND

Nové Slovo, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 17
(Johann Strauss, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Manon Lescaut v tieni krízy

Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 118, s. 7
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Kráľ tulákov – alias François Villon

Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 143, s. 7
(Rudolf Friml, 1879 – 1972, český hudobný skladateľ a klavirista, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Husári v Prešove

Hudobná hra o prostých ľuďoch

Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 272, s. 5
(Ivan Krajíček, 1940 – 1997, slovenský spevák, herec, komik, moderátor, zabávač, Milan Lasica, 1940, slovenský humorista, dramatik, textár, prozaik, Július Satinský, 1941 – 2002, slovenský herec, komik, dramatik, spisovateľ)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Inscenácia, po akej túži každé divadlo

Hello, Dolly vzrušuje nielen Prešov

Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 28, s. 5
(Michael Stewart, 1924 – 1987, americký spisovateľ a textár, Jerry Hermann, 1931, americký hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Storočné dámy operného sveta v opere Štátneho divadla

Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 289 (8. 12.), s. 5
(Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Aj Cerberus by sa musel smiať

Komická opera v komickom rúchu (v ŠD v Košiciach)

Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 67 (19. 3.), s. 5
(Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Manon bez poézie

Košická inscenácia Pucciniho opery

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 12, s. 6
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Romantická opereta na záver sezóny v Prešove

R. Friml: Kráľ tulákov

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 16, s. 6
(Rudolf Friml, 1879 – 1972, český hudobný skladateľ a klavirista, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Barbier, aký má byť

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 9, s. 6
(Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1992

POTEMROVÁ, Mária – MARENČINOVÁ, Edita – BUKOVINSKÁ, Júlia: Muzikantská rodina Hemerkovcov

Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(28 s., 1. vyd.)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Nostalgické návraty

Spevohra DJZ v sezóne 1991/1992

Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 188, s. 7

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Vznik a vývoj opery v období raného a stredného baroka

Vyvrcholenie barokovej opernej a oratoriálnej tvorby v diele G. F. Händla. (Štúdia)

Seminár s názvom Hudba od najstarších čias po súčasnosť a jej sprístupňovanie. Seminár usporiadaný Spolkom slovenských knihovníkov Univerzitnou knižnicou Bratislava a Verejnou knižnicou Jána Bocatia Košice v Dome techniky, Košice 26. – 27. mája 1992, 1992, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, Košice

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Dusíkovo hudobnodramatické dielo vo východoslovenských divadlách (referát)

Muzikologický seminár k nedožitým 85. rokom Gejzu Dusíka, Trnava, Západoslovenské múzeum, 14. apríla 1992

Trnava
(Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Oldřich Hemerka a Josef Emanuel Jankovec – českí zberatelia a bádatelia ľudovej piesne z územia východného Slovenska

Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Sborník referátů a diskusních příspěvků, Luhačovice, 21. – 23. 10. 1991, 1992, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Komédia o ľuďoch

Husári v prešovskom divadle

Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 284 (2. 12.), s. 7

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Henrich VIII. a jeho šesť žien

Prešovské dramaturgické podnety

Literárny týždenník, Bratislava, roč. 5, 1992, č. 22, s. , 1992, Bratislava, roč. 5, č. 22, s. 14
(Jiří Suchý, 1931, český divadelník, herec, spevák, básnik, hudobník, Jiří Šlitr, 1924 – 1969, český hudobný skladateľ, inštrumentalista, spevák, herec, výtvarník, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Rekonštrukcia storočia

Po piatom roku obnovy košického divadla

Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3 (28), č. 279 (26. 11.), s. 7

1992

MARENČINOVÁ, Dita: Košice svoj nechceli

Prešovský komorný orchester je na svete

Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 290 (9. 12.), s. 7

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Na javisku sólisti

V opere ŠD v Košiciach netradične

Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 260 (6. 11.), s. 7

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Veselá vdova v tradičnom rúchu

Klasická opereta v Divadle Jonáša Záborského

Národná obroda, 1991, Bratislava, roč. 2, č. 39 (15. 2.), s. 12
(Franz Lehár, 1870 – 1948, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Stály hosť Michail Adamenko

Cigánsky barón po 42 rokoch

Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 76 (30. 3.), s. 4

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Dve krásne, no odlišné Violety

Košická Traviata v znamení speváckej vitality

Slovenský Východ, 23. 2. 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 46, s. 4
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Tromfy Veselej vdovy

Spevohra DJZ v Prešove uviedla operetu Franza Lehára

Slovenský Východ, 16. 2. 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 40, s. 4
(Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Potlesk podmanivým melódiám

Nestarnúca Čardášová princezná

Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 292 (13. 12.), s. 9
(Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opereta)

1991

MARENČINOVÁ, Dita – SELČAN, Július: Hallo, Dolly v Prešove

Čo robia východoslovenskí umelci

Slovenský Východ, 21. 9. 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 222, s. 5

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Ó, mein papá...

Muzikál s evergreenom

Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 251, s. 5

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Ambiciózne výkony mladých

Výborná premiéra v košickej opere... alebo nik nie je doma prorokom

Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 104 (4. 5.), s. 7
(Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Pimpinone – opera, ktorá zabáva

Vydarená bodka sezóny v Štátnom divadle v Košiciach

Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 151 (29. 6.), s. 5
(Georg Philipp Telemann, 1681 – 1767, Štátne divadlo Košice, Opera)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Doktor Johann Faust

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 10, s. 6
(Jiří Suchý, 1931, český divadelník, herec, spevák, básnik, hudobník, Ferdinand Havlík, 1928 – 2013, český hudobný skladateľ, klarinetista, hudobný aranžér, dirigent)

1991

MARENČINOVÁ, Dita – ŠILAN, Ján: Život je vo svojom vrstvení mnohoraký

Nad čím pracujú východoslovenskí umelci

Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 115 (18. 5.), s. 4

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Precízna réžia

Zo zlatého fondu klasickej slovenskej operety

Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 11, s. 6
(Gejza Dusík, 1907 – 1988, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Cigánsky barón v Košiciach po 42 rokoch

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 10, s. 6
(Johann Strauss, 1825 – 1899, Štátne divadlo Košice, Opera)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Staronová premiéra v Košiciach

Nápoj lásky v opere ŠD Košice

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 11, s. 6

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Veselé intermezzo v Košiciach

Pimpinone – alebo Nerovné manželstvo

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 15, s. 6
(Georg Philipp Telemann, 1681 – 1767, Štátne divadlo Košice, Opera)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Operný gala koncert v Košiciach

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 4
(Štátne divadlo Košice)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra v prešovskej spevohre

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 6
(Paul Burkhard, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra v košickej opere

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 7, s. 6
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Pôvabná Veselá vdova

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 7, s. 6
(Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Hore, hore, pastusskowe

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 7, s. 6
(Stanislava Selčanová, scenáristka, choreografka, Viera Petrušková, nar. 1920, sólistka opery (soprán), dramaturgička, prekladateľka, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra operety Gejzu Dusíka v spevohre prešovského DJZ

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 6
(Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1991

MARENČINOVÁ, Dita: Reflexie k vzniku a vývoju operného súboru v Košiciach od roku 1945

Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie, 24. mája 1989, 1991, Slovenská hudobná únia, Košice, s. 60 – 96
(Regionálne združenie v Košiciach)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Fidlikant na streche

Slávny muzikál v príťažlivej podobe

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 36 (12. 2.), s. 4
(Joseph Stein, 1912 – 2010, americký scenárista, producent (muzikál), Jerry Bock, 1928 – 2010, americký skladateľ hudobného divadla, Štátne divadlo Košice, Opera)

1990

MARENČINOVÁ, Dita – HANÁKOVÁ, Božena: Subreta na korčuliach

Nad čím pracujú východoslovenskí umelci

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 258 (3. 11.), s. 4
(Božena Hanáková, nar. 1930)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Polstoročie vo svetlách rámp

Nad čím pracujú východoslovenskí umelci

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 288 (8. 12.), s. 4
(Július Regec, nar. 1925, operný spevák (tenorista), sólista Opery Štátneho divadla Košice)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Vlk a sedem kozliatok

Dramaturgia opery Štátneho divadla v Košiciach pamätala i na malých divákov

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 287 (7. 12.), s. 4
(Alexander Dimitrov Vladigerov, Dimitar, Štátne divadlo Košice, Opera, Vlk a sedem kozliatok (muzikál)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Odľahčená zábava

Výlet košickej činohry do žánru hudobno-zábavného divadla

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 270 (17. 11.), s. 4

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Revuálny slamený klobúk

Spevohra prešovského DJZ ponúka dobrú zábavu

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 261 (7. 11.), s. 4
(Jan Werich, 1905 – 1980, Jiří Voskovec, 1905 – 1981, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Slamený klobúk, alebo, Helenka sa teší (vaudeville)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Horor v muzikáli

Študenti zaujali radosťou z hry

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 260 (5. 11.), s. 3
(Jan Hončariv, nar. 1957, Štátne divadlo Košice, Štúdio Smer, Dr. Acula (muzikál)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Svitá na lepšie časy syntetickému divadlu?

Nové inscenácie na Východnom Slovensku

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 6
(Štátne divadlo Košice, Opera, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Štúdio Smer, Prešov)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Čriepky z historických okamihov

Pri otvorení nového divadla v metropole Šariša

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 222 (21. 9.), s. 4

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Návrat po 35 rokoch

Premiéra operety Mam zelle Nitouche v Štátnom divadle v Košiciach

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 146 (23. 6.), s. 4
(Florimond Hervé, 1825 – 1892, Štátne divadlo Košice, Opera)

1990

Marenčinová, Edita

Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 2, 1990, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 31
(Edita Marenčinová, nar. 1943)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Veľká udalosť našej kultúry

S riaditeľom Divadla Jonáša Záborského v Prešove Jánom Šilanom. (K otvoreniu nového divadla)

Slovenský denník, 1990, Bratislava, roč. 1, č. 34 (26. 5.), s. 3
(novostavba, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Ešte v starom divadle

Muzikál Cigáni idú do neba

Slovenský denník, 1990, Bratislava, roč. 1, č. 57, s. 5
(Muzikál podľa svetoznámeho filmu, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Krehké operetné dielo

Slovenský denník, 1990, Bratislava, roč. 1, č. 71 (10. 7.), s. 5
(Florimond Hervé, 1825 – 1892, Štátne divadlo Košice, Opera)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Cigáni idú do neba

Spevohra v Prešove uviedla muzikál podľa svetoznámeho filmu

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 140 (16. 6.), s. 4
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Hore, hore, pastusskowe

Originálny koncert v spevohre DJZ Prešov

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 299, s. 4

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Sila osudu vyznela koncertantne

Dvaja hostia v novej premiére Štátneho divadla v Košiciach

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 258 (3. 11.), s. 4
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Odomyká husľový kľúč

Pozornosť detskému divákovi v DJZ v Prešove

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 53 (3. 3.), s. 4
(Milan Slimáček, nar. 1936, český skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Hudobná komédia Slamený klobúk

Vaudeville J. Voskovca a J. Wericha

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 6
(Jiří Voskovec, 1905 – 1981, český herec, spisovateľ, dramatik, textár, Jan Werich, 1905 – 1980, český filmový a divadelný herec, spevák, spisovateľ, dramatik, filmový scenárista, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Grécke pašie po prvý raz v Košiciach

Sviatok v opere

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 94, s. 4
(Bohuslav Martinů, 1890 – 1959, český hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Opera ŠD v rokoch 1980 – 1990

Štátne divadlo Košice. (45 rokov Štátneho divadla v Košiciach), 1990, Štátne divadlo Košice, Košice, s. 13 – 19
(Vydalo Štátne divadlo v Košiciach k 45. výročiu vzniku)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Pohľady na proces vývinu

Nedeľná Pravda, 1990, Bratislava, roč. 23, č. 3, s. 5
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Nové inscenácie na východnom Slovensku

Sila osudu – rozpačitá premiéra. Muzikál Dr. Acula

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 6
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Dlhý čas čakania sa naplnil...

K otvoreniu novej divadelnej budovy v Prešove

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 22, s. 6
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Opäť po starom

Spevohra DJZ v uplynulej sezóne

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 18, s. 6
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Ťažký život operety

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 15, s. 6
(Florimond Hervé, 1825 – 1892, Štátne divadlo Košice, Opera)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Hviezda alebo meteor

Grécke pašie Bohuslava Martinů

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 10, s. 6
(Bohuslav Martinů, 1890 – 1959, český hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1990

MARENČINOVÁ, Dita: Sviatok v opere

Grécke pašie po prvý raz v Košiciach

Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 94 (21. 4.), s. 4
(Bohuslav Martinů, 1890 – 1959, Štátne divadlo Košice, Opera)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Niekto to rád horúce

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 1, s. 5
(Jule Styne, 1905 – 1994, americký skladateľ muzikálov, Bob Merrill, 1921 – 1998, americký skladateľ filmovej a divadelnej hudby, Peter Stone, text podľa filmového scenára, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Sugar – Niekto to rád horúce (muzikál)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Bohéma netradične

Opera Štátneho divadla uviedla operu Giacoma Pucciniho

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 37, č. 275 (22. 11.), s. 4
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Štefan Senko

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 10, s. 4
(Štefan Senko, 1936 – 2015, člen spevohry DJZ v Prešove)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Eliška Pappová: Noví zaslúžilí umelci

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 10, s. 3
(Eliška Pappová, nar. 1940, slovenská operná a operetná speváčka, zaslúžilý umelec, udelenie titulu, 1989, profily)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Figarova svadba

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 12, s. 6
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Zamyslime sa spoločne alebo stop muzikologickým konferenciám?

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 17, s. 2

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Prečo Nabucco?

O dramaturgii, obecenstve a inom po premiére v opere Štátneho divadla v Košiciach

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 5
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Začiatok sezóny v Košiciach

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 3
(Štátna filharmónia Košice)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Potlesk pod Akropolou

Úspechy konzervatoristov v Košiciach na letnom hudobnom seminári v Grécku

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 222, s. 4

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Stále príťažlivá Grófka Marica

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 10, s. 4
(Emerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Spevohra)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Figarova svadba v rukách mladých

K premiére Mozartovej opery v Štátnom divadle

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 126 (31. 5.), s. 4
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Vydarení Vagabundi

Prešovská opereta DJZ uviedla operetu K. M. Ziehrera

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 57 (8. 3.), s. 4
(Karl Michael Ziehrer, 1843 – 1922, rakúsky operetný skladateľ)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Pozvánka na Ples v Hoteli Savoy

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 81 (6. 4.), s. 4
(Paul Abraham, 1892 – 1960, Štátne divadlo Košice, Opera)

1989

MARENČINOVÁ, Dita: 200 rokov hudobného divadla v Košiciach

Informačný bulletin Štátneho divadla Košice, Košice, 44. sezóna, III. – IV., 1989, Košice, s. 5

1989

MARENČINOVÁ, Dita: Július Ivan Hemerka: Ženské rozmary

Marginálie k prvému uvedeniu operety v Košiciach. K 100. výročiu narodenia skladateľa

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 15, s. 12
(Július Ivan Hemerka, 1889 – 1942, skladateľ, dirigent)

1989

HYBÁČKOVÁ, Beáta – MARENČINOVÁ, Edita: O dvoch storočiach hudobného divadla v Košiciach

Je ešte stále čo nachádzať

Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 136, s. 4

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Trikrát Mozart

Všetky sú rovnaké, alebo, Škola lásky v Košiciach

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 5
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, Štátne divadlo Košice, Opera)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Chameleón v Košiciach

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 5
(Miloš Štedroň, nar. 1942, český muzikológ, hudobný skladateľ, Ludvík Kundera, 1920 – 2010, český básník, dramatik, Štátne divadlo Košice, Štúdio Smer)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Lehárova Zem úsmevov

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 5
(Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice, Opera)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Opereta bez hudby?

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 5
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Líška Bystrouška v Košiciach prvýkrát

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 15, s. 5
(Leoš Janáček, 1854 – 1928, Štátne divadlo Košice, Opera)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Jedinečný Monteverdi

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 9
(Claudio Monteverdi, 1567 – 1643, Štátne divadlo Košice, Opera)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Madame Pompadour na javisku spevohry DJZ v Prešove

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 9
(Leo Fall, 1873 – 1925, rakúsky skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Koncerty ŠF Košice

november – december 1987

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 3

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Zarzuela v prešovkej spevohre

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 5
(Gonzalo Roig, 1890 – 1970, skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Vydarená slovenská premiéra

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. (19. 10.)
(Jule Styne, 1905 – 1994, americký skladateľ muzikálov, Bob Merrill, 1921 – 1998, americký skladateľ filmovej a divadelnej hudby, Peter Stone, text podľa filmového scenára, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Sugar – Niekto to rád horúce (muzikál)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Priestor pre interprétov i divákov

Líška Bystrouška prvý raz na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 139 (15. 6.), s. 4
(Leoš Janáček, 1854 – 1928, Štátne divadlo Košice, Opera)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Magnetom zborové scény

Vypredané hľadisko Štátneho divadla tlieskalo novej inscenácii opery Nabucco

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 294 (14. 12.), s. 4
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Predstavila sa spevácka mlaď

Štátne divadlo Košice uvádza Mozartovu operu

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 35 (12. 2.), s. 4

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Umelecké víťazstvo

Tankréd a Klorinda v Štátnom divadle Košice

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 4 (6. 1.), s. 4
(Claudio Monteverdi, 1567 – 1643, Štátne divadlo Košice, Opera)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Len krôčik k sentimentu

V inscenácii ŠD Zem úsmevov dominoval orchester a scéna

Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 86 (13. 4.), s. 4
(Franz Lehár, 1870 – 1948, Štátne divadlo Košice, Opera)

1988

MARENČINOVÁ, Dita: Na ceste k polstoročnici. Prešovská spevohra

Štyridsaťpäť rokov Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Publikácia k 45. výročiu svojho vzniku, 1988, Prešov, s. 69 – 81
(Vydalo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Košická hudobná jar

Komorné koncerty

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 1, 3

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Zaslúžilý umelec Jozef Konder

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 2, s. 3
(Jozef Konder, 1926 – 2008, slovenský operný spevák (tenor)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Tibor Andrašovan – Na Zemplíne

Premiéra slovenskej novinky na scéne košickej opery

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 2, s. 5
(Tibor Andrašovan, 1917 – 2001, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Skamenený na výbornú

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 5
(Juraj Beneš, 1940 – 2004, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Výsledky výskumnej etnomuzikologickej činnosti študentov Konzervatória v Košiciach od roku 1977

17. etnomuzikologický seminár, Dolná Krupá, 22. – 24. septembra 1987, 1987, Dolná Krupá
(konzultantka a vedúca všetkých prác s počtom asi 500 piesní Edita Marenčinová)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Gordický uzol – bez záhad

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 12, s. 5
(Ferdinand Havlík, 1928 – 2013, český skladateľ, František Zacharník, nar. 1939, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Gordický uzol (muzikál)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Július Piussi

Z galérie nových zaslúžilých umelcov

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 11, s. 4
(Július Piussi, 1923 – 1997, herec, sólista spevohry (tenor)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Slávnostné zhromaždenie a seminár k 35. výročiu Konzervatória v Košiciach

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 2

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

september – december 1986

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 3, s. 5

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Sľuby – sľuby: Neboli len sľubmi

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 23, s. 5
(Neil Simon, nar. 1927, americký dramatik a scenárista, Burt Bacharach, nar. 1928, americký hudobný skladateľ populárnej a filmovej hudby, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Sľuby, sľuby (muzikál)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Bellova Sonáta v symfonickej podobe

Ku koncertu Symfonického orchestra košického konzervatória a uvedenia Sonáty Jána Levoslava Bellu ako Symfónia h ml od Vladimíra Bokesa

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 2
(Ján Levoslav Bella, 1843 – 1936, slovenský hudobný skladateľ, Vladimír Bokes, 1946, slovenský hudobný skladateľ, Dom umenia Košice, Symfonický orchester Konzervatória v Košiciach)

1987

MARENČINOVÁ, Dita – PODPROCKÝ, Jozef: O umeleckých perspektívach orchestra ŠF

Hovoríme s Jozefom Podprockým, riaditeľom Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 4
(Štátna filharmónia Košice)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Inscenácia na jednotku

Slovenská opera na scéne štúdia Smer

Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 147 (26. 6.), s. 4
(Juraj Beneš, 1940 – 2004, Štátne divadlo Košice, Opera)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Renesancia k dnešku

Dvaja Foscariovci na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 58 (11. 3.), s. 4
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Objaviteľka minulosti

K životnému jubileu muzikologičky Márie Potemrovej

Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 46 (25. 2.), s. 4

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Karikatúra posadnutosti po moci

Hudobná komédia Chameleón v Štúdiu Smer ŠD v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 285 (4. 12.), s. 4
(Miloš Štedroň, nar. 1942, český muzikológ, hudobný skladateľ, Ludvík Kundera, 1920 – 2010, český básník, dramatik, Štátne divadlo Košice, Štúdio Smer)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Trikrát pod taktovkou Richarda Zimmera

Januárové koncerty v ŠF

Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 34, s. 4

1987

MARENČINOVÁ, Dita: V duchu dobrej tradície

Jubilujúca ĽŠU v Košiciach. 25 rokov od založenia ĽŠU na Sverdlovovej ulici č. 6

Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 115, s. 4

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Neprávom zabudnutá opera

Verdiho Dvaja Foscariovci na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 5
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Symfonické koncerty

12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 1 – 2

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Zborové koncerty

12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 3 – 4

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Fialka z Montmartru – skromná sestra Čardášovej princezny

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 5
(Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1987

MARENČINOVÁ, Dita: Opera, opereta a vokálne umenie v hudobnom vysielaní z Košíc po roku 1945

60 rokov hudobného vysielania z rozhlasového štúdia Košice. Zborník referátov prednesených na 2. muzikologickej konferencie v rámci 32. Košickej hudobnej jari 1987, 5. júna 1987, Košice, 1987, Štátna filharmónia Košice, Košice, s. 71 – 82

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Prešovská Mamzelle Nitouche

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 4, s. 5
(Florimond Hervé, 1825 – 1892, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Komorné koncerty

Týždeň novej slovenskej tvorby

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, s. 4

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Koncert symfonického orchestra Konzervatória v Košiciach

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 2

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Dramaturgická objavnosť – inscenačný úspech

Spevohra DJZ v Prešove uviedla muzikál Sladká Charity

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 15, s. 7
(Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra slovenskej novinky v Štátnom divadle Košice

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 5
(Milan Novák, nar. 1927, slovenský skladateľ, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Umelecký tvar či floskula?

Nad inscenáciou operety Sevastopoľský valčík v DJZ Prešov

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 24, s. 5
(K. Listov, E. Galperina, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Rozlúčkové predstavenie Antona Hucíka

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 7
(Anton Hucík, 1924 – 1994, slovenský operný spevák (barytón)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Nekonvenčné režijné poňatie

Úspešná premiéra opery Gaetana Donizettiho Nápoj lásky v Štátnom divadle v Košiciach

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 5
(Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Študentská romanca

Pôvodná slovenská hudobnodramatická tvorba v repertoári spevohry DJZ v Prešove. Celoštátna premiéra hudobnej hry Petra Severa (libreto) a Miroslava Broža (hudba)

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 8, s. 5
(Peter Sever (vlastným menom Jozef Bobok), 1924 – 2004, slovenský spisovateľ, scenarista a autor literatúry pre deti a mládež, Miroslav Brož, 1922 – 1991, slovenský hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Mindia – Nová premiéra v opere Štátneho divadla v Košiciach

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 8, s. 5

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Večer dobrej zábavy

Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 153 (2. 7.), s. 4
(Milan Novák, nar. 1927, slovenský skladateľ, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Dominoval temperament a jas

Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 279 (26. 11.), s. 4
(Tibor Andrašovan, 1917 – 2001, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Radosť z hrania a spevu

Nová inscenácia v Štátnom divadle Košice – Nápoj lásky

Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 30, s. 4
(Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: V oživenej prírode

Opera Mindia na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 77 (2. 4.), s. 4
(Otar Vasil’jevič Taktakišvili, 1924 – 1989, Štátne divadlo Košice, Opera)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Cherbourské dáždničky v Prešove

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 7, s. 7
(Jacques Demy, 1931 – 1990, Michel Legrand, 1932 – 2004, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1986

MARENČINOVÁ, Dita: Plastická hra štyroch rúk

Komorný koncert klavírneho dua Ludmila Kojanová – Pavel Novotný v Dome umenia

Večer, 1986, Košice, roč. 8, č. 48, s. 3

1985

MARENČINOVÁ, Dita: K jubileu Štefana Merešša

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 24, s. 2

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Rigoletto na záver sezóny v Košiciach

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 12, s. 5
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Znovuobjavené Mikádo

Anglická opereta na scéne DJT v Prešove

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 17, s. 5

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Čert a Káča

Na invenciu bohatá košická podoba Dvořákovej opery

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 2, s. 5
(Antonín Dvořák, 1841 – 1904, Štátne divadlo Košice, Opera)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Nevšedná hudobná udalosť

Jubileum spoločnej činnosti klavírneho dua Ludmila Kojanová – Pavel Novotný

Večer, 1985, Košice, roč. 17, č. 223, s. 3

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Opereta Roberta Stolza na javisku DJZ v Prešove

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 5
(Robert Stolz, 1880 – 1975, rakúsky skladateľ, dirigent, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Dramaturgické objavy prešovskej spevohry

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 4, s. 5
(Karol Fischer, dirigent, skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: K novému naštudovaniu operety Netopier v Košiciach

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 24, s. 5
(Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Opera Štátneho divadla v Košiciach naštudovala Beethovenovho Fidelia

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 5
(Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, Štátne divadlo Košice, Opera)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Prínos mladých sólistov

Rigoletto na záver opernej sezóny v Štátnom divadle

Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 136 (12. 6.), s. 4
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Sloboda a láska

Fidelio v stvárnení operou Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 25 (30. 1.), s. 4
(Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, Štátne divadlo Košice, Opera)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Kvalitná interpretácia

Opereta Netopier v Košiciach po 24 rokoch

Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 280 (27. 11.), s. 4
(Johann Strauss, 1825 – 1899, Štátne divadlo Košice, Opera)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Nebo na zemi v Prešove

Hudobná komédia Voskovca, Wericha a Ježka

Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 43 (20. 2.), s. 4
(Jaroslav Ježek, 1906 – 1942, český hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, Jan Werich, 1905 – 1980, český filmový a divadelní herec, Jiří Voskovec, 1905 – 1981, český herec, spisovateľ, dramatik a textár, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Za Martou Reiterovou

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 47, č. 18, s. 2

1985

MARENČINOVÁ, Dita: Návrat k Nebu na zemi

Pravda, 1985, Bratislava, roč. 66, č. 66 (19. 3.), s. 5
(Jaroslav Ježek, 1906 – 1942, český hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, Jan Werich, 1905 – 1980, český filmový a divadelní herec, Jiří Voskovec, 1905 – 1981, český herec, spisovateľ, dramatik a textár, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Povodeň uviedli v Prešove

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 17, s. 7

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Hudobný odbor ľudových škôl umenia v Košiciach 1961 – 1984

kol.: 200 rokov hudobného školstva v Košiciach 1784 – 1984, 1984, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, s. 78 – 104
(136 s., 1. vyd.)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Košická Tosca

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 5
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Jubilant Juraj Šomorjai

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 7
(Juraj Šomorjai, 1933 – 2016, operný spevák, sólista Štátneho divadla Košice)

1984

MARENČINOVÁ, Dita – ŠILAN, Ján: V službách rozvoja divadla

Hovoríme s riaditeľom a režisérom Divadla Jonáša Záborského v Prešove, zaslúžilým umelcom Jánom Šilanom

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 15, s. 4
(Ján Šilan, 1929 – 2011)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Mladosť, vtip, radosť

Jacques Offenbach pozýva do košického štúdia Smer

Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 240 (10. 10.), s. 4
(Jacques Offenbach, 1818 – 1880)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Mladé pódium 1984

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 18, s. 3
(Mladé pódium 1984, Karlovy Vary)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Poľská krv na scéne DJZ v Prešove

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 4, s. 3
(Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český dirigent, operetný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Eugen Onegin na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 5, s. 6 – 7
(Peter Iľjič Čajkovskij, 1840 – 1893, ruský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Grófka z Naschmarktu

Rakúska hudobná komédia na scéne DJZ v Prešove

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 8, s. 5
(Erwin Halletz, 1923 – 2008, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Sviatok v opere

Mister Scrooge na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 77 (30. 3.), s. 5
(Ján Cikker, 1911 – 1989, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Príležitosť dostali mladí

Eugen Onegin na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 35 (10. 2.), s. 4
(Peter Iľjič Čajkovskij, 1840 – 1893, Štátne divadlo Košice, Opera)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Offenbach vás pozýva

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 22, s. 5
(Jacques Offenbach, 1819 – 1880, Štátne divadlo Košice, Opera)

1984

MARENČINOVÁ, Dita: Neopakovateľná atmosféra

Čert a Káča vo vydarenej inscenácii

Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 276 (21. 11.), s. 4
(Antonín Dvořák, 1841 – 1904, Štátne divadlo Košice, Opera)

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Predaná nevesta v Košiciach po šiesty krát

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 17, s. 5
(Bedřich Smetana, 1824 – 1884, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Ľudová pieseň v zemplínskych obciach Cejkov a Malý Horeš

Lidový tanec, píseň a hudba. Sborník příspěvků z 12. etnomuzikologického semináře, Valtice, 17. – 19. května 1982. Redigovali a k tisku připravili Dušan Holý a Andrej Sulitka, 1983, Krajské kulturní středisko, Brno, s. 103 – 113

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Stále živá Serva padrona

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 13, s. 5
(Giovanni Battista Pergolesi, 1710 – 1736, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Víťazný český muzikál

DJZ v Prešove uviedlo ako celoštátnu premiéru

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 23, s. 5
(Pravda, Bratislava, roč. 64, 1983, č. 253, s. 5, Ivo T. Havlů – Zdeněk Marat: Rozprávka môjho života, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Koncert japonskej hudby

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 21, s. 7
(recenzia z koncertu na BHS 1983, Bratislavské hudobné slávnosti)

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Pozornosť slovenskej hudbe

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 3, s. 2

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Tretia košická Aida

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 6, s. 5
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Správa o Prehliadke Mladých interpretov v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 31. 07. – 05. 08. 1983

Gramorevue, 1983, Praha, roč. 19, č. 11

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Predstavili sa aj naši umelci

Sedemnásta prehliadka mladých

Východoslovenské noviny, 1983, Košice, roč. 32, č. 195

1983

MARENČINOVÁ, Dita: Stále obľúbená

Tosca na scéne opery Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1983, Košice, roč. 32, č. 271 (16. 11.), s. 4

1982

MARENČINOVÁ, Dita: XXVII. Košická hudobná jar

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 13, s. 3, 8

1982

MARENČINOVÁ, Dita – MACURA, Stanislav: Nový dirigent – staronové úlohy

Hovoríme s hlavným dirigentom Štátnej filharmónie Košice Stanislavom Macurom

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 1, s. 4

1982

MARENČINOVÁ, Dita: Viedenská krv v Košiciach

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 11, s. 5
(Johann Strauss, 1825 – 1899, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice, Opera)

1982

MARENČINOVÁ, Dita: Stará komédia alebo Charleyho teta s hudbou

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 7, s. 7
(Oskar Feľcman, Vladimir Poljakov, hudobná komédia, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1982

MARENČINOVÁ, Dita: Šediny pána Casanovu v DJZ v Prešove

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 14, s. 5
(Oldřich Šmatera, hudobná komédia, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1982

MARENČINOVÁ, Dita: Massenetov Don Quijote v Košiciach

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 2, s. 5
(Jules Massenet, 1842 – 1912, Štátne divadlo Košice, Opera)

1982

MARENČINOVÁ, Dita: Úspech košického Dona Pasquala

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 20, s. 7
(Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1982

MARENČINOVÁ, Dita: Prešovská Zem úsmevov

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 3, s. 5
(Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

1982

MARENČINOVÁ, Dita: O slovo sa hlásia kritici

Prečo je hľadisko Štátneho divadla poloprázdne? Diskusia: doc. Juraj Svoboda, Juraj Antalík, Dita Marenčinová, Lubomír Šárik

Večer, 1982, Košice, roč. 14, č. 63

1982

MARENČINOVÁ, Dita: Potlesk patril právom

K prvej premiére tohoročnej sezóny v košickom Štátnom divadle

Východoslovenské noviny, 1982, Košice, roč. 31, č. 243 (13. 10.), s. 4
(Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1982

MARENČINOVÁ, Dita: Vo veselej atmosfére

O premiére hudobnej frašky Stará komédia v DJZ Prešov

Východoslovenské noviny, 1982, Košice, roč. 31, č. 60, s. 4

1982

MARENČINOVÁ, Dita: Úspešná Viedenská krv

O nedávnej premiére v Štátnom divadle v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1982, Košice, roč. 31, č. 66 (19. 3.), s. 4
(Johann Strauss, 1825 – 1899, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice, Opera)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: 35 rokov opery a operety v Štátnom divadle (ŠD) v Košiciach

(Pokus o krátky náčrt umeleckého vývoja)

Hudobný život Košíc. Zborník materiálov z muzikologického seminára z novembra 1980, 1981, Košice, s. 72 – 85
(Mestský národný výbor, Odbor kultúry v Košiciach, Osvetové stredisko mesta Košíc)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Úspešný návrat Trubadúra

Premiéra v ŠD v Košiciach

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 20, s. 5
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Z koncertného života v Košiciach

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 11, s. 7

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Marta Reiterová

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 7

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Paganini v Košiciach

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 2, s. 5
(Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Mimoriadny inscenačný úspech: Porgy a Bess v ŠD v Košiciach

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 9, s. 5
(George Gerschwin, 1898 – 1937, americký skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Chaplin na súde

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 24, s. 5
(Dmitrij Ševcov, Vladimir Bystrjakov, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Spevohra)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Netopier v Prešove

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 4
(Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Výraz umeleckej spolupráce krajín

O 26. ročníku Košickej hudobnej jari

Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 137 (12. 6.), s. 4
(Košická hudobná jar 1981)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Zaslúžený úspech: Porgy a Bess v Štátnom divadle v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 85 (10. 4.), s. 4
(George Gerschwin, 1898 – 1937, americký skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Zem úsmevov

Po premiére v prešovskom Divadle Jonáša Záborského

Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 308 (30. 12.), s. 4
(Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Spevohra)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Výrazný nástup mladých

Don Quijote na scéne opery ŠD v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 287 (4. 12.), s. 4
(Jules Massenet, 1842 – 1912, Opera, Štátne divadlo Košice)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Chaplin na súde

Celoštátna premiéra v Spevohre Divadla Jonáša Záborského

Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 243 (14. 10.), s. 4
(Dmitrij Ševcov, Vladimir Bystrjakov, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Spevohra)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Opereta a muzikál v Prešove

(Jacques Offenbach: Krásna Helena a Ľubomír Veteška: Cindy)

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 4, s. 5
(recenzie, Jacques Offenbach, 1819 – 1880, francúzsky operetný skladateľ, Lubomír Veteška, 1934 – 2004, český hudobný skladateľ, Cindy, muzikál, Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Tretí návrat Trubadúra

Po premiére v Štátnom divadle v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 237 (7. 10.), s. 5
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Katarína Cséfalvayová-Mereššová

Umelecký profil sólistky opery v Košiciach

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 14, s. 5

1980

MARENČINOVÁ, Dita: 35 rokov hudobného divadla v Košiciach

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 19, s. 8
(Štátne divadlo Košice)

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Abonentné koncerty

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 12, s. 4

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Eliška Pappová. Profily

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 15, s. 3

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Biely agát v Prešove

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 14, s. 5
(Isaak Osipovič Dunajevskij, 1900 – 1955, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Don Carlos v Košiciach

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 5
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Víno pre Marínu

Nová slovenská opereta na scéne DJZ v Prešove

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 7, s. 5
(Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Návrat Dona Giovanniho na košickú scénu

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 8, s. 5
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Víno pre Marínu

Východoslovenské noviny, 1980, Košice, roč. 28, č. 49 (27. 2.), s. 4
(Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Don Giovanni

Východoslovenské noviny, 1980, Košice, roč. 28, č. 49 (27. 2.), s. 4
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, operná inscenácia, Štátne divadlo Košice)

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Gruzínska národná opera v Košiciach

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 4, s. 5
(Revaz Iľjič Lagidze, 1921 – 1981, gruzínsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Hostinec v Spessarte na scéne DJZ v Prešove

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 5, s. 5
(Franz Grothe, 1908 – 1982, nemecký skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Sedliacka česť a Komedianti v Štátnom divadle v Košiciach

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 5
(recenzie, Pietro Mascagni, 1863 – 1945, taliansky skladateľ, Sedliacka česť, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky skladateľ, Komedianti, Opera, Štátne divadlo Košice)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Pôvodný poľský muzikál Machiavelli v DJZ v Prešove

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 5
(Jerzy Wasowski, 1913 – 1984, poľský skladateľ, Ryszard Marek Groński, nar. 1939, poľský básnik, spisovateľ, Marian Marianowicz, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Návraty Veselej vdovy

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 23, s. 5
(Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Faust a Margaréta v inscenácii Opery Štátneho divadla v Košiciach

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 7, s. 5
(Charles Gounod, 1818 – 1893, francúzsky skladateľ, operná inscenácia, Štátne divadlo Košice)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Carmen v Košiciach

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 16, s. 5
(Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Dvadsiataštvrtá Košická hudobná jar

Symfonické, zborové a komorné koncerty

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 15, s. 4
(Košická hudobná jar 1979)

1979

ČURILLA, Štefan, – MARENČINOVÁ, Dita: Tretí a štvrtý abonentný cyklus ŠF Košice

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 10, s. 4
(Štátna filharmónia Košice)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Rozhlasová premiéra komickej opery v jednom dejstve od zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka Bačovské žarty

Rozhlas, 1979, Bratislava, č. 15, s. 2
(Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, slovenský skladateľ, opera v rozhlase)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: V znamení interpretačnej špičky

Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 131 (6. 6.), s. 4
(Košická hudobná jar 1979)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Režijný prínos v opere

K premiére Carmen v Štátnom divadle v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 145 (22. 6.), s. 3
(Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Veselá a stále príťažlivá

Po prvej premiére sezóny v Štátnom divadle v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 247 (19. 10.), s. 4
(Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Spessart nestraší, ale zabáva

Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 295 (14. 12.), s. 4
(Kurt Hoffmann, 1910 – 2001, nemecký filmový režisér, Curt Hanno Gutbrood, 1920 – 2008, nemecký spisovateľ, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

1979

MARENČINOVÁ, Dita: Nový slovenský muzikál Ohnivák Teodora Šeba-Martinského na scéne DJZ v Prešove

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 9, s. 5
(Teodor Šebo-Martinský, 1911 – 1980, slovenský hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

1979

MARTIŠ, Stanislav – MARENČINOVÁ, Dita: Súčasnosť košickej opery

S umeleckým šéfom Stanislavom Martišom

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 17, s. 7
(Štátne divadlo Košice)

1978

MARENČINOVÁ, Dita: Štátna filharmónia v Košiciach

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 10 (22. 5.), s. 4

1978

MARENČINOVÁ, Dita: Prvýkrát v repertoári

Weberov Čarostrelec na javisku ŠD v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 86 (12. 4.), s. 4
(Carl Maria von Weber, 1786 – 1826, nemecký skladateľ, Štátne divadlo Košice)

1978

MARENČINOVÁ, Dita: Najlepší do celonárodného kola

Po krajskej súťaži žiakov hudobného odboru ĽŠU

Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 77 (1. 4.), s. 3

1978

MARENČINOVÁ, Dita: Sedliacká česť a Komedianti

Opäť na javisku Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 302 (22. 12.), s. 4
(recenzie, Pietro Mascagni, 1863 – 1945, taliansky skladateľ, Sedliacka česť, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky skladateľ, Komedianti, Opera, Štátne divadlo Košice)

1978

MARENČINOVÁ, Dita: Bodka za sezónou

Madame Butterfly na scéne ŠD v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 132 (7. 6.), s. 4
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)

1978

MARENČINOVÁ, Dita: Z jesenných koncertov

v Košiciach...

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 24, s. 4
(Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, slovenský skladateľ, komorný koncert pri príležitosti 65. narodenín)

1978

MARENČINOVÁ, Dita: Po XXIII. košickej hudobnej jari

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 16, s. 5, 7
(Košická hudobná jar 1978)

1977

MARENČINOVÁ, Dita: Zamyšlení nad operní sezónou 1975/1976 v Košicích

Opus musicum, 1977, Brno, roč. 9, č. 1, s. 20 – 21

1977

MARENČINOVÁ, Dita: Novinky operní scény v Košicích

Opus musicum, 1977, Brno, roč. 9, č. 10, s. 310

1977

MARENČINOVÁ, Dita: Tvorivý prínos

Leoš Janáček na scéne Štátneho divadla v Košiciach, Leoš Janáček: Jej pastorkyňa

Východoslovenské noviny, 1977, Košice, roč. 26, č. 165, s. 4
(Leoš Janáček, 1854 – 1928, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1977

MARENČINOVÁ, Dita: Scénická podoba Slovanských tancov Antonína Dvořáka

Východoslovenské noviny, 1977, Košice, roč. 26, č. 115, s. 4

1977

MARENČINOVÁ, Dita: Juro Jánošík na javisku Štátneho divadla

Východoslovenské noviny, 1977, Košice, roč. 26, č. 165, s. 4
(Ján Cikker, 1911 – 1989, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1977

MARENČINOVÁ, Dita: André Chénier na košickom javisku

Východoslovenské noviny, 1977, Košice, roč. 26, č. 77, s. 4
(Umberto Giordano, 1867 – 1948, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1976

MARENČINOVÁ, Dita: Svieže dielo opernej klasiky

Východoslovenské noviny, 7. 5. 1976, Košice, s. 4
(Ermanno Wolf-Ferrari, 1876 – 1948, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

1976

MARENČINOVÁ, Dita: Wagnerov Lohengrin na scéne Opery Štátneho divadla

Východoslovenské noviny, 1976, Matica slovenská, Košice, roč. 25, č. 132, s. 4
(Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

1975

MARENČINOVÁ, Dita: Osvieženie repertoáru

Košická inscenácia Barbiera zo Sevilly

Práca, 1975, Bratislava, roč. 30, č. 72, s. 4
(Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)

1975

MARENČINOVÁ, Dita: Simone Boccanegra

Prvá premiéra novej sezóny v Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1975, Košice, roč. 24, č. 95, s. 4
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)

1975

MARENČINOVÁ, Dita: Slovenský balet na scéne Štátneho divadla

Hodnotenie baletného večera Pieseň o živote: Andrej Očenáš: Román o ruži a Ivan Parík: Premeny

Východoslovenské noviny, 1975, Košice, roč. 24, č. 95, s. 4
(Andrej Očenáš, 1911 – 1995, slovenský skladateľ, Ivan Parík, 1936 – 2005, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Balet)

1975

MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra Borisa Godunova

Vyvrcholenie opernej sezóny na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1975, Košice, roč. 24, č. 142, s. 4
(Modest Petrovič Musorgskij, 1839 – 1881, ruský skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)

1975

MARENČINOVÁ, Dita: Barbier zo Sevilly v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1975, Košice, roč. 24, č. 666, s. 4
(Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)

1972

MEIER, Jaroslav: Obrazovka plná hudby

Slovenská televízia, Bratislava
(203 s., 1. vyd., televízia relácie, televízne výskumy, televízna hudba, preklad do nemčiny Dita Marenčinová)

1966

MARENČINOVÁ, Dita: Juraj Hatrík: Sonáta cis mol pre klavír

(Hudobná analýza)

Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 4. Výber zo žiackych prác, 1966, Konzervatórium v Košiciach, Košice, s. 27 – 33

1964

MARENČINOVÁ, Dita: Návštevnosť hudobných predstavení Štátneho divadla v Košiciach v rokoch 1951 – 1961

Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 2, 1964, Konzervatórium v Košiciach, Košice, s. 53 – 82
(218 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1992

  POTEMROVÁ, Mária – MARENČINOVÁ, Edita – BUKOVINSKÁ, Júlia: Muzikantská rodina Hemerkovcov

  Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (28 s., 1. vyd.)

 • 1972

  MEIER, Jaroslav: Obrazovka plná hudby

  Slovenská televízia, Bratislava
  (203 s., 1. vyd., televízia relácie, televízne výskumy, televízna hudba, preklad do nemčiny Dita Marenčinová)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2017

  MARENČINOVÁ, Dita: Režiséri v súradnici operných inscenácií v Košiciach

  Ferko, T.: Divadelné letopisy mesta Košice v súvislostiach dejín (1557 – 1945 – 2015). 1. a 2. diel, 2017, Košice, s. 993 – 996
  (2. vyd., Vydavateľstvo Equilibria)

 • 2015

  MARENČINOVÁ, Dita: Jozef Podprocký skladateľ a pedagóg vo svetle svojej tvorby

  Glocková, Mária (ed.): Reflexie 2. Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Bystrica, 22. – 23. 10. 2014, 2015, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 120 – 137
  (230 s., 1. vyd., faksim., fotogr., il., noty, portréty, tab.)

 • 2011

  MARENČINOVÁ, Dita: Operný režisér Kornel Hájek

  (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 38 – 46
  (66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 11, Bukovinská, Júlia (zost.)

 • 2011

  MARENČINOVÁ, Dita: Humor v dielach Norberta Bodnára

  Dni Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 21. – 23 októbra 2011. Seminár 11. Dní Tadeáša Salvu, 2011, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 2010

  MARENČINOVÁ, Dita: Slovenská opera ako súčasť európskej hudobnej kultúry z pohľadu jej inscenačných podôb Na javisku Štátneho divadla Košice, so zvláštnym zreteľom na operu Eugena Suchoňa Krútňava

  Drličková, Dana (zost.): Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa. (Hudba prekonáva bariéry). Zborník z 28. seminára hudobných knihovníkov, 25. – 26. septembra 2008, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 18 – 31

 • 2010

  MARENČINOVÁ, Dita: Hajdúsky tanec v kontexte vzájomných slovensko-maďarských hudobných vzťahov v Uhorsku (so zreteľom na 16. – 18. storočie)

  Glocková, Mária (ed.): Dni Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 8. – 10. október 2010. Zborník príspevkov z 10. Dní Tadeáša Salvu, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 74 – 82
  (159 s., 1. vyd., ilustr., fotogr., noty)

 • 2009

  MARENČINOVÁ, Dita: Július Ivan Hemerka: Ženské rozmary

  Marginálie k prvému uvedeniu 80-ročnej operety v Košiciach

  Glocková, Mária (ed.): Dni Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 9. – 11. októbra 2009. Zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 49 – 58
  (120 s., 1. vyd., fotogr. prílohy, noty)

 • 2008

  MARENČINOVÁ, Dita: Suchoňova opera Krútňava v kontexte opier 20. storočia alebo prečo môžu byť aj opery 20. storočia (pekné?) príťažlivé

  Glocková, Mária (ed.): Dni Tadeáša Salvu venované storočnici Eugena Suchoňa. Zborník príspevkov z 8. seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 10. – 12. október 2008, 2008, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 70 – 78
  (95 s., 1. vyd., fotogr., noty)

 • 2008

  MARENČINOVÁ, Dita: Slovenská opera ako súčasť európskej hudobnej kultúry z pohľadu jej inscenačných podôb na javisku ŠD Košice so zvláštnym zreteľom na operu Eugena Suchoňa Krútňava

  Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, 2008, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 102 – 115
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)

 • 2001

  MARENČINOVÁ, Dita: Premeny a podoby hudobno-zábavného divadla v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a v Štátnom divadle v Košiciach

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 49, č. 3, s. 229 – 235

 • 1999

  MARENČINOVÁ, Dita: Päťdesiat rokov spevohry v Prešove

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 19 – 20
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1997

  MARENČINOVÁ, Dita: Oldřich Hemerka a Josef Emanuel Jankovec – českí zberatelia a bádatelia ľudovej piesne z územia východného Slovenska

  Bukovinská, Júlia – Lengová, Jana (zost.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej, 1997, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 40 – 47
  (82 s., 1. vyd.)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Miesto umeleckej kritiky v komplexe hudobného života (Referát)

  Odborný seminár venovaný problematike hudobnej kritiky. Usporiadala Slovenská muzikologická asociácia, Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov SSN a Kabinet divadla a filmu SAV Bratislava v Žiline, 28. – 29. apríla 1995, 1995, Slovenská muzikologická asociácia, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Dita: Jozef Podprocký – pedagóg

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 1. Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa, 8. júna 1994, 1994, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 38 – 42
  (53 s., 1. vyd.)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Vznik a vývoj opery v období raného a stredného baroka

  Vyvrcholenie barokovej opernej a oratoriálnej tvorby v diele G. F. Händla. (Štúdia)

  Seminár s názvom Hudba od najstarších čias po súčasnosť a jej sprístupňovanie. Seminár usporiadaný Spolkom slovenských knihovníkov Univerzitnou knižnicou Bratislava a Verejnou knižnicou Jána Bocatia Košice v Dome techniky, Košice 26. – 27. mája 1992, 1992, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, Košice

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Oldřich Hemerka a Josef Emanuel Jankovec – českí zberatelia a bádatelia ľudovej piesne z územia východného Slovenska

  Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Sborník referátů a diskusních příspěvků, Luhačovice, 21. – 23. 10. 1991, 1992, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Dusíkovo hudobnodramatické dielo vo východoslovenských divadlách (referát)

  Muzikologický seminár k nedožitým 85. rokom Gejzu Dusíka, Trnava, Západoslovenské múzeum, 14. apríla 1992

  Trnava
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Reflexie k vzniku a vývoju operného súboru v Košiciach od roku 1945

  Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie, 24. mája 1989, 1991, Slovenská hudobná únia, Košice, s. 60 – 96
  (Regionálne združenie v Košiciach)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Svitá na lepšie časy syntetickému divadlu?

  Nové inscenácie na Východnom Slovensku

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 6
  (Štátne divadlo Košice, Opera, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Štúdio Smer, Prešov)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Opera ŠD v rokoch 1980 – 1990

  Štátne divadlo Košice. (45 rokov Štátneho divadla v Košiciach), 1990, Štátne divadlo Košice, Košice, s. 13 – 19
  (Vydalo Štátne divadlo v Košiciach k 45. výročiu vzniku)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Július Ivan Hemerka: Ženské rozmary

  Marginálie k prvému uvedeniu operety v Košiciach. K 100. výročiu narodenia skladateľa

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 15, s. 12
  (Július Ivan Hemerka, 1889 – 1942, skladateľ, dirigent)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: 200 rokov hudobného divadla v Košiciach

  Informačný bulletin Štátneho divadla Košice, Košice, 44. sezóna, III. – IV., 1989, Košice, s. 5

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Na ceste k polstoročnici. Prešovská spevohra

  Štyridsaťpäť rokov Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Publikácia k 45. výročiu svojho vzniku, 1988, Prešov, s. 69 – 81
  (Vydalo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Opera, opereta a vokálne umenie v hudobnom vysielaní z Košíc po roku 1945

  60 rokov hudobného vysielania z rozhlasového štúdia Košice. Zborník referátov prednesených na 2. muzikologickej konferencie v rámci 32. Košickej hudobnej jari 1987, 5. júna 1987, Košice, 1987, Štátna filharmónia Košice, Košice, s. 71 – 82

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Výsledky výskumnej etnomuzikologickej činnosti študentov Konzervatória v Košiciach od roku 1977

  17. etnomuzikologický seminár, Dolná Krupá, 22. – 24. septembra 1987, 1987, Dolná Krupá
  (konzultantka a vedúca všetkých prác s počtom asi 500 piesní Edita Marenčinová)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Hudobný odbor ľudových škôl umenia v Košiciach 1961 – 1984

  kol.: 200 rokov hudobného školstva v Košiciach 1784 – 1984, 1984, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, s. 78 – 104
  (136 s., 1. vyd.)

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Ľudová pieseň v zemplínskych obciach Cejkov a Malý Horeš

  Lidový tanec, píseň a hudba. Sborník příspěvků z 12. etnomuzikologického semináře, Valtice, 17. – 19. května 1982. Redigovali a k tisku připravili Dušan Holý a Andrej Sulitka, 1983, Krajské kulturní středisko, Brno, s. 103 – 113

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: 35 rokov opery a operety v Štátnom divadle (ŠD) v Košiciach

  (Pokus o krátky náčrt umeleckého vývoja)

  Hudobný život Košíc. Zborník materiálov z muzikologického seminára z novembra 1980, 1981, Košice, s. 72 – 85
  (Mestský národný výbor, Odbor kultúry v Košiciach, Osvetové stredisko mesta Košíc)

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: 35 rokov hudobného divadla v Košiciach

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 19, s. 8
  (Štátne divadlo Košice)

 • 1964

  MARENČINOVÁ, Dita: Návštevnosť hudobných predstavení Štátneho divadla v Košiciach v rokoch 1951 – 1961

  Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 2, 1964, Konzervatórium v Košiciach, Košice, s. 53 – 82
  (218 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2016

  MARENČINOVÁ, Dita: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho

  T. Pirníková, Filozofická fakulta PU v Prešove 2015

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 1 – 2, s. 55
  (Doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 2015, 479 strán)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  MARENČINOVÁ, Dita: Tromfy košickej Anny Boleny

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2022

  MARENČINOVÁ, Dita: Štátna filharmónia Košice uviedla svetovú premiéru skladby Juraja Filasa

  Opera Slovakia, 20. 2. 2022

 • 2016

  MARENČINOVÁ, Dita: Aká bola operná sezóna 2015/2016?

  Bilancia recenzentov: Vladimír Blaho, Jozef Červenka, Mária Glocková, Dita Marenčinová, Michaela Mojžišová, Pavel Unger, Terézia Ursínyová

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 9, s. 30 – 31

 • 2016

  MARENČINOVÁ, Dita: Košická Bohéma lojálna k Puccinimu

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 11, s. 30
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2016

  MARENČINOVÁ, Dita: Jubileum vokálnej pedagogičky. Ludmila Šomorjaiová

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 11, s. 32

 • 2015

  MARENČINOVÁ, Dita: Sterilný Trubadúr

  Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 11, s. 30
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2013

  MARENČINOVÁ, Dita: Vincenzo Bellini prvýkrát v Košiciach

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 11, s. 27
  (Vincenzo Bellini, 1801 – 1835, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2009

  MARENČINOVÁ, Dita: Dni Tadeáša Salvu v Lúčkach

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 5
  (Tadeáš Salva, 1937 – 1995, slovenský skladateľ)

 • 2006

  MARENČINOVÁ, Dita: Tanečné divadlo podľa Shakespeara

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 23
  (Štátne divadlo Košice, Balet, Romeo a Júlia)

 • 2006

  MARENČINOVÁ, Dita: Bohéma v Košiciach v staronovom rúchu

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 5, s. 19
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2006

  MARENČINOVÁ, Dita: Bravo košickej Rusalke

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 14
  (Antonín Dvořák, 1841 – 1904, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2004

  MARENČINOVÁ, Dita: Košická inscenácia Dona Giovanniho

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 4, s. 30
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2003

  MARENČINOVÁ, Dita: Predaná nevesta – úspešný návrat po dvadsiatich rokoch

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 4, s. 29
  (Bedřich Smetana, 1824 – 1884, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2003

  MARENČINOVÁ, Dita: Don Pasquale

  O premiére opery Gaetana Donizettiho

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 11, s. 29
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2003

  MARENČINOVÁ, Dita: Don Quijote

  Život, 2003, Bratislava, č. 7, s. 51
  (Jules Massenet, 1842 – 1912, francúzsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2003

  MARENČINOVÁ, Dita: Dokonalá harmónia

  Život, 2003, Bratislava, č. 27, s. 57

 • 2002

  MARENČINOVÁ, Dita: Pobozkaj ma, Katarína!

  DJZ Prešov

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 5, s. 22
  (Cole Porter, 1897 – 1964, americký skladateľ a textár, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Pobozkaj ma, Katarína! (muzikál)

 • 2002

  MARENČINOVÁ, Dita: Trubadúr v Košiciach po dvadsiatich rokoch

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 25
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2002

  MARENČINOVÁ, Dita: Neubližujme hudbe... a nielen Dusíkovej

  Poznámky k inscenácii operety Modrá ruža v ŠD Košice

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 3
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ, Pavol Braxatoris, 1909 – 1980, slovenský libretista, textár, Štátne divadlo Košice)

 • 2002

  MARENČINOVÁ, Dita: Historická budova DJZ znovuotvorená

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 22
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 2002

  MARENČINOVÁ, Dita: Úspešný začiatok sezóny v Košiciach

  Giacomo Puccini: Tosca, premiéra 11. a 12. októbra, Opera Štátneho divadla Košice

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 34
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2002

  MARENČINOVÁ, Dita: Pa.di.pa.ré (ten, ktorého dal boh)

  Nezvyčajný názov – nezvyčajná inscenácia

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 10, s. 18
  (Jaroslav Moravčík, námet, choreografia, réžia, Peter Niňaj, nar. 1961, dirigent, slovenský skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 2001

  MARENČINOVÁ, Dita: Polstoročie konzervatórií: Košice

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 11, s. 6
  (Konzervatórium Košice)

 • 2000

  MARENČINOVÁ, Dita: Rozporuplná inscenácia

  K premiére Eugena Onegina v Štátnom divadle Košice

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 6, s. 26 – 27
  (Piotr Iľjič Čajkovskij, 1840 – 1893, ruský hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2000

  MARENČINOVÁ, Dita: Mauglí v Prešove

  Hudobná rozprávka

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 27

 • 2000

  MARENČINOVÁ, Dita: Košické Konzervatórium v nových priestoroch

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 3
  (Konzervatórium Košice)

 • 2000

  MARENČINOVÁ, Dita: Štyridsať rokov za dvoma klavírmi

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 3
  (Klavírne duo Ludmila Kojanová, nar. 1940, klavír, Pavel Novotný, nar. 1938, klavír)

 • 2000

  MARENČINOVÁ, Dita: Prečo Tisíc a jedna noc?

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 3, s. 28
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 2000

  MARENČINOVÁ, Dita: Operetná klasika v Košiciach

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 27
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 2000

  MARENČINOVÁ, Dita: Atraktívna téma?

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 28
  (Štátne divadlo Košice)

 • 2000

  MARENČINOVÁ, Dita: Košický skladateľ Norbert Bodnár

  Listy Košické, 2000, Košice, roč. 2, č. 1, s. 2
  (Norbert Bodnár, nar. 1956, slovenský skladateľ)

 • 1999

  MARENČINOVÁ, Dita: Obnovené, či oprášené?

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 18
  (Pietro Mascagni, 1863 – 1945, taliansky hudobný skladateľ, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1999

  MARENČINOVÁ, Dita: Tomu hovoríme stavovská česť

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 20
  (Albert Szirmai, 1880 – 1967, Magnáš Miško, opereta, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1999

  MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra bez espritu

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 20
  (Martin Kalmanoff, 1920 – 2007, americký hudobný skladateľ diel operného typu, ale aj populárnej americkej hudby, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1998

  MARENČINOVÁ, Dita: Čarovná Čardášová princezná

  V Divadle Janka Borodáča ožil duch operety

  Košický Večer, 12. 5. 1998, Košice, roč. 9 (30), č. 88, s. 4
  (Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Čardášová princezná, opereta, Divadlo Janka Borodáča, Košice, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Východoslovenské štátne divadlo, Košice)

 • 1998

  MARENČINOVÁ, Dita: Figarova svadba v kocke

  Premiéra v opere DJB v Košiciach svedčala mladosť

  Košický večer, 1998, Košice, roč. 9 (30), č. 118 (23. 6.), s. 4
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1998

  MARENČINOVÁ, Dita: Chýbala dramaturgická fantázia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 2, s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, La Traviata, Divadlo Janka Borodáča, Košice)

 • 1998

  MARENČINOVÁ, Dita: Inscenácia bez pôvabu

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 2, s. 5
  (Karl Millöcker, 1842 – 1899, rakúsky skladateľ operiet, Divadlo Janka Borodáča, Košice)

 • 1998

  MARENČINOVÁ, Dita: Figarova svadba ako ornament

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 18, s. 10
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1998

  MARENČINOVÁ, Dita: Čardášová princezná v Prešove

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 14 – 15, s. 11
  (Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1998

  MARENČINOVÁ, Dita: Bludný (či Blúdiaci?) Holanďan

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 12, s. 5
  (Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký skladateľ, Divadlo Janka Borodáča, Košice)

 • 1997

  MARENČINOVÁ, Dita: Štyridsiatydruhý ročník Košickej hudobnej jari odštartoval slovenskou premiérou

  Festival na východnom Slovensku

  Národná obroda, 21. 5. 1997, Bratislava, roč. 8 (28), č. 115, s. 8

 • 1997

  MARENČINOVÁ, Dita: Carmen v Košiciach v origináli

  Národná obroda, 1997, Bratislava, roč. 8, č. 95, s. 10
  (Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky skladateľ, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1997

  MARENČINOVÁ, Dita: Hudobné bonbóniky z medzinárodného festivalu

  Národná obroda, 1997, Bratislava, roč. 8, č. 135

 • 1997

  MARENČINOVÁ, Dita: Jubileum Konzervatória v Košiciach

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 5, s. 5

 • 1997

  MARENČINOVÁ, Dita: Collegium Technicum – leto v znamení úspechov

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 18, s. 8
  (Collegium Technicum, Košice, spevácky zbor)

 • 1997

  MARENČINOVÁ, Dita: Oliver v Košiciach

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 15, s. 7
  (Lionel Bart, autor muzikálu Oliver, 1930 – 1999, britský libretista, textár, spisovateľ, hudobný skladateľ popovej hudby, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Výkony lepšie ako dramaturgia

  Skončila sa Košická hudobná jar

  Košický večer, 1996, Košice, roč. 7 (28), č. 109 (5. 6.), s. 3

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Skončila sa KHJ

  Výkony lepšie ako dramaturgia. Kritické resumé o 9. koncertoch KHJ

  Večer, 1996, Košice, roč. 7 (28), č. 109, s. 3

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: KHJ odštartovala v Dóme sv. Alžbety

  Ludwig van Beethoven, Missa solemnis, op. 123

  Večer, 1996, Košice, roč. 7, č. 90, s. 3
  (Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, Orchester Štátnej filharmónie Košice so sólistami)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Slovenská premiéra

  Európska opereta z amerického prostredia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove Leo Fall, Dolárová princezná

  Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 69 (22. 3.), s. 10
  (Hudobný život, Bratislava, roč. 28, 1996, č. 8, s. 5, Leo Fall, 1873 – 1925, rakúsky skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Mierne stojaté operné vody sa hýbu

  V Košiciach bola celoštátna premiéra opery Notre Dame

  Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 64, s. 10
  (Franz Schmidt, 1874 – 1939, rakúsky hudobný skladateľ, hudobný pedagóg, klavirista a violončelista, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Nová premiéra v Prešove

  Muzikál utkaný z tradičných zdrojov (My fair lady)

  Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 285
  (Alan Jay Lerner, 1918 – 1986, Američan, libretista a textár, Frederick Loewe, rakúsko-americký skladateľ a klavirista, 1901 – 1988, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Opodstatnený návrat k pôvodnej verzii

  Opera Krútňava v Košiciach

  Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 254, s. 10
  (Eugen Suchoň, 1908 – 1993, slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Menej by na scéne asi znamenalo viac

  Bednárikova inscenácia v Košiciach a Prešove

  Národná obroda, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 150, s. 10
  (C. Coleman: Sweet Charity v Košiciach, Cy Coleman, 1929 – 2004, americký hudobný skladateľ, saxofonista, Štátne divadlo Košice, Opera, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Zlatý znak Collegium Technicum ozdobí ako prvú Evu Zacharovú

  Dirigentka sa lúči

  Korzo, 18. 12. 1996, Košice, roč. 3, č. 295, s. 13
  (Collegium Technicum, Košice, Eva Zacharová, nar. 1940, dirigentka, rozlúčka, profily)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Chýbala duša

  Premiéra operety Poľská krv v Košiciach

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 6
  (Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český hudobný skladateľ a dirigent, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Ornament na bielom plátne

  Košická Krútňava

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 3
  (Eugen Suchoň, 1908 – 1993, slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1996

  MARENČINOVÁ, Dita: Umenie na rozhraní gýča

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 16, s. 5
  (Cy Coleman, muzikál Sweet Charity, 1929 – 2004, americký hudobný skladateľ, saxofonista, Štátne divadlo Košice, Opera, Činohra)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Žobracká opera sa v Košiciach začínala už popoludní pred divadlom

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6 (28), č. 78 (3. 4.), s. 9
  (Bertold Brecht, 1898 – 1956, nemecký scenárista, spisovateľ, Kurt Weill, 1900 – 1950, americký skladateľ nemeckého pôvodu, Štátne divadlo Košice, Činohra)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Jubilejná Poľská krv v Štátnom divadle Košice

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6 (28), č. 257, s. 8
  (Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český hudobný skladateľ, dirigent Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Prvá premiéra opery Štátneho divadla v Košiciach v historickej budove

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6 (28), č. 104 (6. 5.), s. 8
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Mafiozo v Prešove

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 232 (7. 10.), s. 8
  (Milan Novák, slovenský skladateľ, Opera mafiozo, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Výpredaj hororu v DJZ v Prešove

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 106 (9. 5.), s. 11
  (Howard Ashman, 1950 – 1991, americký skladateľ, scenárista, Alan Menken, nar. 1949, americký skladateľ filmovej a divadelnej hudby, Malý obchod s hrôzami, muzikálová komédia, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Aida v Košiciach

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 106
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Abrahámoviny opery Štátneho divadla v Košiciach

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 6
  (Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Malý obchod s hrôzami

  Prvýkrát na Slovensku

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 13, s. 6
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Žobrácka opera s realistickou bodkou

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 10, s. 6
  (Bertolt Brecht, 1898 – 1956, nemecký scenárista, spisovateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Premiéry v Košiciach a Prešove

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 3, s. 6
  (Štátne divadlo Košice, Opera, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Dita: Hudobný výsmech pokrytcom

  Tanec nad plačom ako inšpirácia. Norbert Bodnár: Netreba toľko slov v opere Štátneho divadla Košice

  Národná obroda, 1994, Bratislava, roč. 5, č. 30
  (Norbert Bodnár, 1956, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Dita: Z prešovských inscenácií

  Na spôsob ľudového divadla

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 6
  (Ernest Bryll, nar. 1935, poľský básnik, spisovateľ, textár, Katarzyna Gärtner, nar. 1942, poľská skladateľka, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Na skle maľované (muzikál)

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Dita: Z prešovských inscenácií

  Pre potešenie očí

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 6
  (Boris Slovák, 1926 – 1994, český tanečník, choreograf, režisér, pôsobil na Slovensku, riaditeľ baletu Slovenského národného divadla, Johann Strauss, Noc v Benátkach, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Dita: Úspech akordeónového orchestra

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 3
  (Akordeónový orchester Konzervatória, Košice)

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Dita: Nová slovenská opera v Košiciach

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 6
  (Norbert Bodnár, nar. 1956, slovenský skladateľ, Netreba toľko slov, Štátne divadlo, Košice, Štúdio Smer, premiéra, 21. 1. 1994, Štátne divadlo Košice)

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Dita: Noc v Benátkach – bez vzrušenia

  Javisko, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 2, s. 7
  (Boris Slovák, 1926 – 1994, tanečník, choreograf, Július Selčan, slovenský dirigent, Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Noc v Benátkach, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Dita: Dve vianočné pohľadnice

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 2, s. 7
  (Stanislava Selčanová, scenáristka, choreografka, Viera Petrušková, nar. 1920, sólistka opery (soprán), dramaturgička, prekladateľka, Ľuboslava Semanová, Štátne divadlo Košice, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1994

  MARENČINOVÁ, Dita: Operetná bodka za provizóriom

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14 , s. 8
  (Carl Zeller, 1842 – 1898, rakúsky operetný skladateľ, Vtáčnik, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Opereta ako symbol

  Cigánsku lásku uvádzajú v prešovskom DJZ

  Národná obroda, 31. 3. 1993, Bratislava, roč. 4, č. 75, s. 7
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Z lehárovsko-kálmánovskej dielne

  Opereta Magnáš Miško v ŠD Košice

  Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 68 (23. 3.), s. 7
  (réžia: Štefan Senko, choreografia: Jozef Sabovčík, Albert Szirmai, 1880 – 1967, Magnáš Miško, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Staré dámy v Košiciach

  Sedliacka česť a Komedianti

  Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 4 (7. 1.), s. 7
  (Pavol Smolík, Pietro Mascagni, 1863 – 1945, Sedliacka česť, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Podnetná aktivita

  Košická opera deťom. Miloslav Kořínek: Ako išlo vajce na vandrovku

  Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 273
  (Miloslav Kořínek, 1925 – 1998, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg českého pôvodu, Štátne divadlo, Košice, Opera)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Aukcia starých melódií

  Aukčný kabaret v DJZ Prešov

  Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 261, s. 7
  (Peter Oravec, 1943, slovenský režisér, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Madame Butterfly po šiestich rokoch

  Premiéra v opere Štátneho divadla v Košiciach

  Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 131 (8. 6.), s. 7
  (réžia: Miloslav Nekvasil, scénograf: Ondrej Nekvasil, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Čarovná flauta v Prešove

  Rakúsko – slovenská inscenácia

  Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 119, s. 7
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Úspech mladých košických konzervatoristov

  Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 113 (18. 5.), s. 7
  (Akordeónový orchester Konzervatória, Košice)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Dni Hemerkovcov

  Ocenenie zásluh hudobníckej rodiny

  Národná obroda, 1993, Bratislava, roč. 4, č. 10 (14. 1.), s. 7
  (Dni Hemerkovcov 1992, Košice)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Romantická opereta bez sentimentu

  Hudobný život, 21. 4. 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7, s. 6
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: V Košiciach Magnáš Miško

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7, s. 6
  (Albert Szirmay, 1880 – 1967, maďarský operetný skladateľ, dirigent, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Cyrano zabodoval...

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 7
  (Cyrano z predmestia (muzikál), Štátne divadlo Košice)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Play-back v opere

  Miloslav Kořínek: Ako išlo vajce na vandrovku

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23
  (Miloslav Kořínek, 1925 – 1998, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg českého pôvodu, Štátne divadlo, Košice, Opera)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Miesto pod slnkom

  Freska z histórie a súčasnosti Rómov

  Javisko, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 6

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Hostia zachraňovali

  Na margo košickej premiéry

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 6
  (Pietro Mascagni, 1863 – 1945, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Za málo peňazí veľa muziky

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 9
  (Florimond Hervé, Mam´zelle Nitouche, opereta, 1825 – 1892, francúzsky hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Dramaturgický (ne)bestseller?

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 10
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Čo na to Mozart?

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 11, s. 6
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1993

  MARENČINOVÁ, Dita: Popelka jen popelkou?

  Balet Popoluška od s. Prokofieva v Štátnom divadle Košice

  Hudební rozhledy, 1993, Praha, roč. 11, č. 4
  (Sergej Prokofiev, 1891 – 1953, ruský hudobný skladateľ, Štátne divadlo, Košice, Balet)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Henrich VIII. a jeho šesť žien

  Prešovské dramaturgické podnety

  Literárny týždenník, Bratislava, roč. 5, 1992, č. 22, s. , 1992, Bratislava, roč. 5, č. 22, s. 14
  (Jiří Suchý, 1931, český divadelník, herec, spevák, básnik, hudobník, Jiří Šlitr, 1924 – 1969, český hudobný skladateľ, inštrumentalista, spevák, herec, výtvarník, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Rekonštrukcia storočia

  Po piatom roku obnovy košického divadla

  Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3 (28), č. 279 (26. 11.), s. 7

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Košice svoj nechceli

  Prešovský komorný orchester je na svete

  Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 290 (9. 12.), s. 7

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Komédia o ľuďoch

  Husári v prešovskom divadle

  Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 284 (2. 12.), s. 7

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Nostalgické návraty

  Spevohra DJZ v sezóne 1991/1992

  Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 188, s. 7

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Chýbajú osobnosti

  Operná sezóna Štátneho divadla v Košiciach

  Národná obroda, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 182 (4. 8.), s. 7

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Barbier, aký má byť

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 9, s. 6
  (Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Edita – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S jubilujúcou muzikologičkou Lýdiou Urbančíkovou o podmienkach a práci v regióne

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 8

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Klasický muzikál v klasickom šate

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 6
  (Jerry Herman, nar. 1931, americký skladateľ (muzikál), Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Umelecká dohoda v muzikáli

  Javisko, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 14 – 15
  (Jerry Herman, nar. 1931, americký skladateľ (muzikál), Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Vianočný koncert v prešovskej spevohre

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 2, s. 8

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Romantická opereta na záver sezóny v Prešove

  R. Friml: Kráľ tulákov

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 16, s. 6
  (Rudolf Friml, 1879 – 1972, český hudobný skladateľ a klavirista, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Manon bez poézie

  Košická inscenácia Pucciniho opery

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 12, s. 6
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Aj Cerberus by sa musel smiať

  Komická opera v komickom rúchu (v ŠD v Košiciach)

  Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 67 (19. 3.), s. 5
  (Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Storočné dámy operného sveta v opere Štátneho divadla

  Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 289 (8. 12.), s. 5
  (Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Inscenácia, po akej túži každé divadlo

  Hello, Dolly vzrušuje nielen Prešov

  Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 28, s. 5
  (Michael Stewart, 1924 – 1987, americký spisovateľ a textár, Jerry Hermann, 1931, americký hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Husári v Prešove

  Hudobná hra o prostých ľuďoch

  Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 272, s. 5
  (Ivan Krajíček, 1940 – 1997, slovenský spevák, herec, komik, moderátor, zabávač, Milan Lasica, 1940, slovenský humorista, dramatik, textár, prozaik, Július Satinský, 1941 – 2002, slovenský herec, komik, dramatik, spisovateľ)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Kráľ tulákov – alias François Villon

  Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 143, s. 7
  (Rudolf Friml, 1879 – 1972, český hudobný skladateľ a klavirista, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Manon Lescaut v tieni krízy

  Slovenský Východ, 1992, Košice, roč. 2 (21), č. 118, s. 7
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita: Len na hudbu sa akosi pozabudlo

  Premiéra operety kráľa valčíkov v opere SND

  Nové Slovo, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 17
  (Johann Strauss, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Hore, hore, pastusskowe

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 7, s. 6
  (Stanislava Selčanová, scenáristka, choreografka, Viera Petrušková, nar. 1920, sólistka opery (soprán), dramaturgička, prekladateľka, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Pôvabná Veselá vdova

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 7, s. 6
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra v košickej opere

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 7, s. 6
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra v prešovskej spevohre

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 6
  (Paul Burkhard, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Operný gala koncert v Košiciach

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 4
  (Štátne divadlo Košice)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Veselé intermezzo v Košiciach

  Pimpinone – alebo Nerovné manželstvo

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 15, s. 6
  (Georg Philipp Telemann, 1681 – 1767, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra operety Gejzu Dusíka v spevohre prešovského DJZ

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 6
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Staronová premiéra v Košiciach

  Nápoj lásky v opere ŠD Košice

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 11, s. 6

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Doktor Johann Faust

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 10, s. 6
  (Jiří Suchý, 1931, český divadelník, herec, spevák, básnik, hudobník, Ferdinand Havlík, 1928 – 2013, český hudobný skladateľ, klarinetista, hudobný aranžér, dirigent)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Cigánsky barón v Košiciach po 42 rokoch

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 10, s. 6
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Veselá vdova v tradičnom rúchu

  Klasická opereta v Divadle Jonáša Záborského

  Národná obroda, 1991, Bratislava, roč. 2, č. 39 (15. 2.), s. 12
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Stály hosť Michail Adamenko

  Cigánsky barón po 42 rokoch

  Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 76 (30. 3.), s. 4

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Dve krásne, no odlišné Violety

  Košická Traviata v znamení speváckej vitality

  Slovenský Východ, 23. 2. 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 46, s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Tromfy Veselej vdovy

  Spevohra DJZ v Prešove uviedla operetu Franza Lehára

  Slovenský Východ, 16. 2. 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 40, s. 4
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Potlesk podmanivým melódiám

  Nestarnúca Čardášová princezná

  Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 292 (13. 12.), s. 9
  (Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opereta)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Na javisku sólisti

  V opere ŠD v Košiciach netradične

  Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 260 (6. 11.), s. 7

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Ó, mein papá...

  Muzikál s evergreenom

  Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 251, s. 5

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita – SELČAN, Július: Hallo, Dolly v Prešove

  Čo robia východoslovenskí umelci

  Slovenský Východ, 21. 9. 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 222, s. 5

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Pimpinone – opera, ktorá zabáva

  Vydarená bodka sezóny v Štátnom divadle v Košiciach

  Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 151 (29. 6.), s. 5
  (Georg Philipp Telemann, 1681 – 1767, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita – ŠILAN, Ján: Život je vo svojom vrstvení mnohoraký

  Nad čím pracujú východoslovenskí umelci

  Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 115 (18. 5.), s. 4

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Precízna réžia

  Zo zlatého fondu klasickej slovenskej operety

  Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 11, s. 6
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1991

  MARENČINOVÁ, Dita: Ambiciózne výkony mladých

  Výborná premiéra v košickej opere... alebo nik nie je doma prorokom

  Slovenský Východ, 1991, Košice, roč. 1 (20), č. 104 (4. 5.), s. 7
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Pohľady na proces vývinu

  Nedeľná Pravda, 1990, Bratislava, roč. 23, č. 3, s. 5
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Nové inscenácie na východnom Slovensku

  Sila osudu – rozpačitá premiéra. Muzikál Dr. Acula

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 6
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Hudobná komédia Slamený klobúk

  Vaudeville J. Voskovca a J. Wericha

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 6
  (Jiří Voskovec, 1905 – 1981, český herec, spisovateľ, dramatik, textár, Jan Werich, 1905 – 1980, český filmový a divadelný herec, spevák, spisovateľ, dramatik, filmový scenárista, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Dlhý čas čakania sa naplnil...

  K otvoreniu novej divadelnej budovy v Prešove

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 22, s. 6
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Opäť po starom

  Spevohra DJZ v uplynulej sezóne

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 18, s. 6
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Ťažký život operety

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 15, s. 6
  (Florimond Hervé, 1825 – 1892, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Hviezda alebo meteor

  Grécke pašie Bohuslava Martinů

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 10, s. 6
  (Bohuslav Martinů, 1890 – 1959, český hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Sviatok v opere

  Grécke pašie po prvý raz v Košiciach

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 94 (21. 4.), s. 4
  (Bohuslav Martinů, 1890 – 1959, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Grécke pašie po prvý raz v Košiciach

  Sviatok v opere

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 94, s. 4
  (Bohuslav Martinů, 1890 – 1959, český hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Odomyká husľový kľúč

  Pozornosť detskému divákovi v DJZ v Prešove

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 53 (3. 3.), s. 4
  (Milan Slimáček, nar. 1936, český skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Fidlikant na streche

  Slávny muzikál v príťažlivej podobe

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 36 (12. 2.), s. 4
  (Joseph Stein, 1912 – 2010, americký scenárista, producent (muzikál), Jerry Bock, 1928 – 2010, americký skladateľ hudobného divadla, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Hore, hore, pastusskowe

  Originálny koncert v spevohre DJZ Prešov

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 299, s. 4

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Polstoročie vo svetlách rámp

  Nad čím pracujú východoslovenskí umelci

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 288 (8. 12.), s. 4
  (Július Regec, nar. 1925, operný spevák (tenorista), sólista Opery Štátneho divadla Košice)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Vlk a sedem kozliatok

  Dramaturgia opery Štátneho divadla v Košiciach pamätala i na malých divákov

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 287 (7. 12.), s. 4
  (Alexander Dimitrov Vladigerov, Dimitar, Štátne divadlo Košice, Opera, Vlk a sedem kozliatok (muzikál)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Odľahčená zábava

  Výlet košickej činohry do žánru hudobno-zábavného divadla

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 270 (17. 11.), s. 4

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Revuálny slamený klobúk

  Spevohra prešovského DJZ ponúka dobrú zábavu

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 261 (7. 11.), s. 4
  (Jan Werich, 1905 – 1980, Jiří Voskovec, 1905 – 1981, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Slamený klobúk, alebo, Helenka sa teší (vaudeville)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Horor v muzikáli

  Študenti zaujali radosťou z hry

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 260 (5. 11.), s. 3
  (Jan Hončariv, nar. 1957, Štátne divadlo Košice, Štúdio Smer, Dr. Acula (muzikál)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita – HANÁKOVÁ, Božena: Subreta na korčuliach

  Nad čím pracujú východoslovenskí umelci

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 258 (3. 11.), s. 4
  (Božena Hanáková, nar. 1930)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Sila osudu vyznela koncertantne

  Dvaja hostia v novej premiére Štátneho divadla v Košiciach

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 258 (3. 11.), s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Čriepky z historických okamihov

  Pri otvorení nového divadla v metropole Šariša

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 222 (21. 9.), s. 4

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Návrat po 35 rokoch

  Premiéra operety Mam zelle Nitouche v Štátnom divadle v Košiciach

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 146 (23. 6.), s. 4
  (Florimond Hervé, 1825 – 1892, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Cigáni idú do neba

  Spevohra v Prešove uviedla muzikál podľa svetoznámeho filmu

  Východ, 1990, Košice, roč. 1 (38), č. 140 (16. 6.), s. 4
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Krehké operetné dielo

  Slovenský denník, 1990, Bratislava, roč. 1, č. 71 (10. 7.), s. 5
  (Florimond Hervé, 1825 – 1892, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Ešte v starom divadle

  Muzikál Cigáni idú do neba

  Slovenský denník, 1990, Bratislava, roč. 1, č. 57, s. 5
  (Muzikál podľa svetoznámeho filmu, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1990

  MARENČINOVÁ, Dita: Veľká udalosť našej kultúry

  S riaditeľom Divadla Jonáša Záborského v Prešove Jánom Šilanom. (K otvoreniu nového divadla)

  Slovenský denník, 1990, Bratislava, roč. 1, č. 34 (26. 5.), s. 3
  (novostavba, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Pozvánka na Ples v Hoteli Savoy

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 81 (6. 4.), s. 4
  (Paul Abraham, 1892 – 1960, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Vydarení Vagabundi

  Prešovská opereta DJZ uviedla operetu K. M. Ziehrera

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 57 (8. 3.), s. 4
  (Karl Michael Ziehrer, 1843 – 1922, rakúsky operetný skladateľ)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Potlesk pod Akropolou

  Úspechy konzervatoristov v Košiciach na letnom hudobnom seminári v Grécku

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 222, s. 4

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Figarova svadba v rukách mladých

  K premiére Mozartovej opery v Štátnom divadle

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 126 (31. 5.), s. 4
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Stále príťažlivá Grófka Marica

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 10, s. 4
  (Emerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Spevohra)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Bohéma netradične

  Opera Štátneho divadla uviedla operu Giacoma Pucciniho

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 37, č. 275 (22. 11.), s. 4
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Začiatok sezóny v Košiciach

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 3
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Prečo Nabucco?

  O dramaturgii, obecenstve a inom po premiére v opere Štátneho divadla v Košiciach

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Zamyslime sa spoločne alebo stop muzikologickým konferenciám?

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 17, s. 2

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Figarova svadba

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 12, s. 6
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Eliška Pappová: Noví zaslúžilí umelci

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 10, s. 3
  (Eliška Pappová, nar. 1940, slovenská operná a operetná speváčka, zaslúžilý umelec, udelenie titulu, 1989, profily)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Štefan Senko

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 10, s. 4
  (Štefan Senko, 1936 – 2015, člen spevohry DJZ v Prešove)

 • 1989

  MARENČINOVÁ, Dita: Niekto to rád horúce

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 1, s. 5
  (Jule Styne, 1905 – 1994, americký skladateľ muzikálov, Bob Merrill, 1921 – 1998, americký skladateľ filmovej a divadelnej hudby, Peter Stone, text podľa filmového scenára, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Sugar – Niekto to rád horúce (muzikál)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Len krôčik k sentimentu

  V inscenácii ŠD Zem úsmevov dominoval orchester a scéna

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 86 (13. 4.), s. 4
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Umelecké víťazstvo

  Tankréd a Klorinda v Štátnom divadle Košice

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 4 (6. 1.), s. 4
  (Claudio Monteverdi, 1567 – 1643, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Predstavila sa spevácka mlaď

  Štátne divadlo Košice uvádza Mozartovu operu

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 35 (12. 2.), s. 4

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Magnetom zborové scény

  Vypredané hľadisko Štátneho divadla tlieskalo novej inscenácii opery Nabucco

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 294 (14. 12.), s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Priestor pre interprétov i divákov

  Líška Bystrouška prvý raz na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. 139 (15. 6.), s. 4
  (Leoš Janáček, 1854 – 1928, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Vydarená slovenská premiéra

  Východoslovenské noviny, 1988, Košice, roč. 37, č. (19. 10.)
  (Jule Styne, 1905 – 1994, americký skladateľ muzikálov, Bob Merrill, 1921 – 1998, americký skladateľ filmovej a divadelnej hudby, Peter Stone, text podľa filmového scenára, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Sugar – Niekto to rád horúce (muzikál)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Zarzuela v prešovkej spevohre

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 5
  (Gonzalo Roig, 1890 – 1970, skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Trikrát Mozart

  Všetky sú rovnaké, alebo, Škola lásky v Košiciach

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 5
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Koncerty ŠF Košice

  november – december 1987

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 3

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Madame Pompadour na javisku spevohry DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 9
  (Leo Fall, 1873 – 1925, rakúsky skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Jedinečný Monteverdi

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 9
  (Claudio Monteverdi, 1567 – 1643, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Líška Bystrouška v Košiciach prvýkrát

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 15, s. 5
  (Leoš Janáček, 1854 – 1928, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Opereta bez hudby?

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 5
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Lehárova Zem úsmevov

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 5
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1988

  MARENČINOVÁ, Dita: Chameleón v Košiciach

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 5
  (Miloš Štedroň, nar. 1942, český muzikológ, hudobný skladateľ, Ludvík Kundera, 1920 – 2010, český básník, dramatik, Štátne divadlo Košice, Štúdio Smer)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Renesancia k dnešku

  Dvaja Foscariovci na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 58 (11. 3.), s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Objaviteľka minulosti

  K životnému jubileu muzikologičky Márie Potemrovej

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 46 (25. 2.), s. 4

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Trikrát pod taktovkou Richarda Zimmera

  Januárové koncerty v ŠF

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 34, s. 4

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Karikatúra posadnutosti po moci

  Hudobná komédia Chameleón v Štúdiu Smer ŠD v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 285 (4. 12.), s. 4
  (Miloš Štedroň, nar. 1942, český muzikológ, hudobný skladateľ, Ludvík Kundera, 1920 – 2010, český básník, dramatik, Štátne divadlo Košice, Štúdio Smer)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Inscenácia na jednotku

  Slovenská opera na scéne štúdia Smer

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 147 (26. 6.), s. 4
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: V duchu dobrej tradície

  Jubilujúca ĽŠU v Košiciach. 25 rokov od založenia ĽŠU na Sverdlovovej ulici č. 6

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 115, s. 4

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Neprávom zabudnutá opera

  Verdiho Dvaja Foscariovci na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Symfonické koncerty

  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 1 – 2

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Zborové koncerty

  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 3 – 4

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Fialka z Montmartru – skromná sestra Čardášovej princezny

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 5
  (Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Bellova Sonáta v symfonickej podobe

  Ku koncertu Symfonického orchestra košického konzervatória a uvedenia Sonáty Jána Levoslava Bellu ako Symfónia h ml od Vladimíra Bokesa

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 2
  (Ján Levoslav Bella, 1843 – 1936, slovenský hudobný skladateľ, Vladimír Bokes, 1946, slovenský hudobný skladateľ, Dom umenia Košice, Symfonický orchester Konzervatória v Košiciach)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita – PODPROCKÝ, Jozef: O umeleckých perspektívach orchestra ŠF

  Hovoríme s Jozefom Podprockým, riaditeľom Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

  september – december 1986

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 3, s. 5

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Sľuby – sľuby: Neboli len sľubmi

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 23, s. 5
  (Neil Simon, nar. 1927, americký dramatik a scenárista, Burt Bacharach, nar. 1928, americký hudobný skladateľ populárnej a filmovej hudby, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Sľuby, sľuby (muzikál)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Zaslúžilý umelec Jozef Konder

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 2, s. 3
  (Jozef Konder, 1926 – 2008, slovenský operný spevák (tenor)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Tibor Andrašovan – Na Zemplíne

  Premiéra slovenskej novinky na scéne košickej opery

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 2, s. 5
  (Tibor Andrašovan, 1917 – 2001, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Skamenený na výbornú

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 5
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Košická hudobná jar

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 15, s. 1, 3

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Gordický uzol – bez záhad

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 12, s. 5
  (Ferdinand Havlík, 1928 – 2013, český skladateľ, František Zacharník, nar. 1939, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Gordický uzol (muzikál)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Július Piussi

  Z galérie nových zaslúžilých umelcov

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 11, s. 4
  (Július Piussi, 1923 – 1997, herec, sólista spevohry (tenor)

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Dita: Slávnostné zhromaždenie a seminár k 35. výročiu Konzervatória v Košiciach

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 2

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Plastická hra štyroch rúk

  Komorný koncert klavírneho dua Ludmila Kojanová – Pavel Novotný v Dome umenia

  Večer, 1986, Košice, roč. 8, č. 48, s. 3

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: V oživenej prírode

  Opera Mindia na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 77 (2. 4.), s. 4
  (Otar Vasil’jevič Taktakišvili, 1924 – 1989, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Radosť z hrania a spevu

  Nová inscenácia v Štátnom divadle Košice – Nápoj lásky

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 30, s. 4
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Dominoval temperament a jas

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 279 (26. 11.), s. 4
  (Tibor Andrašovan, 1917 – 2001, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Večer dobrej zábavy

  Východoslovenské noviny, 1986, Košice, roč. 35, č. 153 (2. 7.), s. 4
  (Milan Novák, nar. 1927, slovenský skladateľ, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Mindia – Nová premiéra v opere Štátneho divadla v Košiciach

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 8, s. 5

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Študentská romanca

  Pôvodná slovenská hudobnodramatická tvorba v repertoári spevohry DJZ v Prešove. Celoštátna premiéra hudobnej hry Petra Severa (libreto) a Miroslava Broža (hudba)

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 8, s. 5
  (Peter Sever (vlastným menom Jozef Bobok), 1924 – 2004, slovenský spisovateľ, scenarista a autor literatúry pre deti a mládež, Miroslav Brož, 1922 – 1991, slovenský hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Cherbourské dáždničky v Prešove

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 7, s. 7
  (Jacques Demy, 1931 – 1990, Michel Legrand, 1932 – 2004, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Nekonvenčné režijné poňatie

  Úspešná premiéra opery Gaetana Donizettiho Nápoj lásky v Štátnom divadle v Košiciach

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 5
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Prešovská Mamzelle Nitouche

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 4, s. 5
  (Florimond Hervé, 1825 – 1892, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Rozlúčkové predstavenie Antona Hucíka

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 7
  (Anton Hucík, 1924 – 1994, slovenský operný spevák (barytón)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Umelecký tvar či floskula?

  Nad inscenáciou operety Sevastopoľský valčík v DJZ Prešov

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 24, s. 5
  (K. Listov, E. Galperina, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra slovenskej novinky v Štátnom divadle Košice

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 5
  (Milan Novák, nar. 1927, slovenský skladateľ, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Dramaturgická objavnosť – inscenačný úspech

  Spevohra DJZ v Prešove uviedla muzikál Sladká Charity

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 15, s. 7
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Koncert symfonického orchestra Konzervatória v Košiciach

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 2

 • 1986

  MARENČINOVÁ, Dita: Komorné koncerty

  Týždeň novej slovenskej tvorby

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, s. 4

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Návrat k Nebu na zemi

  Pravda, 1985, Bratislava, roč. 66, č. 66 (19. 3.), s. 5
  (Jaroslav Ježek, 1906 – 1942, český hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, Jan Werich, 1905 – 1980, český filmový a divadelní herec, Jiří Voskovec, 1905 – 1981, český herec, spisovateľ, dramatik a textár, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Za Martou Reiterovou

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 47, č. 18, s. 2

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Nebo na zemi v Prešove

  Hudobná komédia Voskovca, Wericha a Ježka

  Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 43 (20. 2.), s. 4
  (Jaroslav Ježek, 1906 – 1942, český hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, Jan Werich, 1905 – 1980, český filmový a divadelní herec, Jiří Voskovec, 1905 – 1981, český herec, spisovateľ, dramatik a textár, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Kvalitná interpretácia

  Opereta Netopier v Košiciach po 24 rokoch

  Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 280 (27. 11.), s. 4
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Sloboda a láska

  Fidelio v stvárnení operou Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 25 (30. 1.), s. 4
  (Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Prínos mladých sólistov

  Rigoletto na záver opernej sezóny v Štátnom divadle

  Východoslovenské noviny, 1985, Košice, roč. 34, č. 136 (12. 6.), s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Opera Štátneho divadla v Košiciach naštudovala Beethovenovho Fidelia

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 5
  (Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Dramaturgické objavy prešovskej spevohry

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 4, s. 5
  (Karol Fischer, dirigent, skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: K novému naštudovaniu operety Netopier v Košiciach

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 24, s. 5
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: K jubileu Štefana Merešša

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 24, s. 2

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Opereta Roberta Stolza na javisku DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 5
  (Robert Stolz, 1880 – 1975, rakúsky skladateľ, dirigent, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Nevšedná hudobná udalosť

  Jubileum spoločnej činnosti klavírneho dua Ludmila Kojanová – Pavel Novotný

  Večer, 1985, Košice, roč. 17, č. 223, s. 3

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Čert a Káča

  Na invenciu bohatá košická podoba Dvořákovej opery

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 2, s. 5
  (Antonín Dvořák, 1841 – 1904, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Znovuobjavené Mikádo

  Anglická opereta na scéne DJT v Prešove

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 17, s. 5

 • 1985

  MARENČINOVÁ, Dita: Rigoletto na záver sezóny v Košiciach

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 12, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Sviatok v opere

  Mister Scrooge na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 77 (30. 3.), s. 5
  (Ján Cikker, 1911 – 1989, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Príležitosť dostali mladí

  Eugen Onegin na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 35 (10. 2.), s. 4
  (Peter Iľjič Čajkovskij, 1840 – 1893, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Neopakovateľná atmosféra

  Čert a Káča vo vydarenej inscenácii

  Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 276 (21. 11.), s. 4
  (Antonín Dvořák, 1841 – 1904, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Mladosť, vtip, radosť

  Jacques Offenbach pozýva do košického štúdia Smer

  Východoslovenské noviny, 1984, Košice, roč. 33, č. 240 (10. 10.), s. 4
  (Jacques Offenbach, 1818 – 1880)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Grófka z Naschmarktu

  Rakúska hudobná komédia na scéne DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 8, s. 5
  (Erwin Halletz, 1923 – 2008, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Eugen Onegin na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 5, s. 6 – 7
  (Peter Iľjič Čajkovskij, 1840 – 1893, ruský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Poľská krv na scéne DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 4, s. 3
  (Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český dirigent, operetný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Offenbach vás pozýva

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 22, s. 5
  (Jacques Offenbach, 1819 – 1880, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Mladé pódium 1984

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 18, s. 3
  (Mladé pódium 1984, Karlovy Vary)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Povodeň uviedli v Prešove

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 17, s. 7

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita – ŠILAN, Ján: V službách rozvoja divadla

  Hovoríme s riaditeľom a režisérom Divadla Jonáša Záborského v Prešove, zaslúžilým umelcom Jánom Šilanom

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 15, s. 4
  (Ján Šilan, 1929 – 2011)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Jubilant Juraj Šomorjai

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 7
  (Juraj Šomorjai, 1933 – 2016, operný spevák, sólista Štátneho divadla Košice)

 • 1984

  MARENČINOVÁ, Dita: Košická Tosca

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 5
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Stále obľúbená

  Tosca na scéne opery Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1983, Košice, roč. 32, č. 271 (16. 11.), s. 4

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Predstavili sa aj naši umelci

  Sedemnásta prehliadka mladých

  Východoslovenské noviny, 1983, Košice, roč. 32, č. 195

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Správa o Prehliadke Mladých interpretov v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 31. 07. – 05. 08. 1983

  Gramorevue, 1983, Praha, roč. 19, č. 11

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Tretia košická Aida

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 6, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Pozornosť slovenskej hudbe

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 3, s. 2

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Víťazný český muzikál

  DJZ v Prešove uviedlo ako celoštátnu premiéru

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 23, s. 5
  (Pravda, Bratislava, roč. 64, 1983, č. 253, s. 5, Ivo T. Havlů – Zdeněk Marat: Rozprávka môjho života, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Koncert japonskej hudby

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 21, s. 7
  (recenzia z koncertu na BHS 1983, Bratislavské hudobné slávnosti)

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Predaná nevesta v Košiciach po šiesty krát

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 17, s. 5
  (Bedřich Smetana, 1824 – 1884, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1983

  MARENČINOVÁ, Dita: Stále živá Serva padrona

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 13, s. 5
  (Giovanni Battista Pergolesi, 1710 – 1736, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: Úspešná Viedenská krv

  O nedávnej premiére v Štátnom divadle v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1982, Košice, roč. 31, č. 66 (19. 3.), s. 4
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: Vo veselej atmosfére

  O premiére hudobnej frašky Stará komédia v DJZ Prešov

  Východoslovenské noviny, 1982, Košice, roč. 31, č. 60, s. 4

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: Potlesk patril právom

  K prvej premiére tohoročnej sezóny v košickom Štátnom divadle

  Východoslovenské noviny, 1982, Košice, roč. 31, č. 243 (13. 10.), s. 4
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: Stará komédia alebo Charleyho teta s hudbou

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 7, s. 7
  (Oskar Feľcman, Vladimir Poljakov, hudobná komédia, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: O slovo sa hlásia kritici

  Prečo je hľadisko Štátneho divadla poloprázdne? Diskusia: doc. Juraj Svoboda, Juraj Antalík, Dita Marenčinová, Lubomír Šárik

  Večer, 1982, Košice, roč. 14, č. 63

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: Prešovská Zem úsmevov

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 3, s. 5
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: Úspech košického Dona Pasquala

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 20, s. 7
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: Massenetov Don Quijote v Košiciach

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 2, s. 5
  (Jules Massenet, 1842 – 1912, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: Šediny pána Casanovu v DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 14, s. 5
  (Oldřich Šmatera, hudobná komédia, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: XXVII. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 13, s. 3, 8

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: Viedenská krv v Košiciach

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 11, s. 5
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita – MACURA, Stanislav: Nový dirigent – staronové úlohy

  Hovoríme s hlavným dirigentom Štátnej filharmónie Košice Stanislavom Macurom

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 1, s. 4

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Zaslúžený úspech: Porgy a Bess v Štátnom divadle v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 85 (10. 4.), s. 4
  (George Gerschwin, 1898 – 1937, americký skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Zem úsmevov

  Po premiére v prešovskom Divadle Jonáša Záborského

  Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 308 (30. 12.), s. 4
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Spevohra)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Výrazný nástup mladých

  Don Quijote na scéne opery ŠD v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 287 (4. 12.), s. 4
  (Jules Massenet, 1842 – 1912, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Chaplin na súde

  Celoštátna premiéra v Spevohre Divadla Jonáša Záborského

  Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 243 (14. 10.), s. 4
  (Dmitrij Ševcov, Vladimir Bystrjakov, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Spevohra)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Tretí návrat Trubadúra

  Po premiére v Štátnom divadle v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 237 (7. 10.), s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Výraz umeleckej spolupráce krajín

  O 26. ročníku Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 137 (12. 6.), s. 4
  (Košická hudobná jar 1981)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Mimoriadny inscenačný úspech: Porgy a Bess v ŠD v Košiciach

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 9, s. 5
  (George Gerschwin, 1898 – 1937, americký skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Netopier v Prešove

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 4
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Opereta a muzikál v Prešove

  (Jacques Offenbach: Krásna Helena a Ľubomír Veteška: Cindy)

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 4, s. 5
  (recenzie, Jacques Offenbach, 1819 – 1880, francúzsky operetný skladateľ, Lubomír Veteška, 1934 – 2004, český hudobný skladateľ, Cindy, muzikál, Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Chaplin na súde

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 24, s. 5
  (Dmitrij Ševcov, Vladimir Bystrjakov, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Spevohra)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Úspešný návrat Trubadúra

  Premiéra v ŠD v Košiciach

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 20, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Paganini v Košiciach

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 2, s. 5
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Marta Reiterová

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 7

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Z koncertného života v Košiciach

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 11, s. 7

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Don Giovanni

  Východoslovenské noviny, 1980, Košice, roč. 28, č. 49 (27. 2.), s. 4
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, operná inscenácia, Štátne divadlo Košice)

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Víno pre Marínu

  Východoslovenské noviny, 1980, Košice, roč. 28, č. 49 (27. 2.), s. 4
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Návrat Dona Giovanniho na košickú scénu

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 8, s. 5
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Víno pre Marínu

  Nová slovenská opereta na scéne DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 7, s. 5
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Hostinec v Spessarte na scéne DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 5, s. 5
  (Franz Grothe, 1908 – 1982, nemecký skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Gruzínska národná opera v Košiciach

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 4, s. 5
  (Revaz Iľjič Lagidze, 1921 – 1981, gruzínsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Don Carlos v Košiciach

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Eliška Pappová. Profily

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 15, s. 3

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Biely agát v Prešove

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 14, s. 5
  (Isaak Osipovič Dunajevskij, 1900 – 1955, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Katarína Cséfalvayová-Mereššová

  Umelecký profil sólistky opery v Košiciach

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 14, s. 5

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Abonentné koncerty

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 12, s. 4

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Nový slovenský muzikál Ohnivák Teodora Šeba-Martinského na scéne DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 9, s. 5
  (Teodor Šebo-Martinský, 1911 – 1980, slovenský hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Spessart nestraší, ale zabáva

  Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 295 (14. 12.), s. 4
  (Kurt Hoffmann, 1910 – 2001, nemecký filmový režisér, Curt Hanno Gutbrood, 1920 – 2008, nemecký spisovateľ, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Veselá a stále príťažlivá

  Po prvej premiére sezóny v Štátnom divadle v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 247 (19. 10.), s. 4
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Režijný prínos v opere

  K premiére Carmen v Štátnom divadle v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 145 (22. 6.), s. 3
  (Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: V znamení interpretačnej špičky

  Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 131 (6. 6.), s. 4
  (Košická hudobná jar 1979)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Faust a Margaréta v inscenácii Opery Štátneho divadla v Košiciach

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 7, s. 5
  (Charles Gounod, 1818 – 1893, francúzsky skladateľ, operná inscenácia, Štátne divadlo Košice)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Sedliacka česť a Komedianti v Štátnom divadle v Košiciach

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 5
  (recenzie, Pietro Mascagni, 1863 – 1945, taliansky skladateľ, Sedliacka česť, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky skladateľ, Komedianti, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Pôvodný poľský muzikál Machiavelli v DJZ v Prešove

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 5
  (Jerzy Wasowski, 1913 – 1984, poľský skladateľ, Ryszard Marek Groński, nar. 1939, poľský básnik, spisovateľ, Marian Marianowicz, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Návraty Veselej vdovy

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 23, s. 5
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice)

 • 1979

  MARTIŠ, Stanislav – MARENČINOVÁ, Dita: Súčasnosť košickej opery

  S umeleckým šéfom Stanislavom Martišom

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 17, s. 7
  (Štátne divadlo Košice)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Carmen v Košiciach

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 16, s. 5
  (Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Dvadsiataštvrtá Košická hudobná jar

  Symfonické, zborové a komorné koncerty

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 15, s. 4
  (Košická hudobná jar 1979)

 • 1979

  ČURILLA, Štefan, – MARENČINOVÁ, Dita: Tretí a štvrtý abonentný cyklus ŠF Košice

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 10, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1979

  MARENČINOVÁ, Dita: Rozhlasová premiéra komickej opery v jednom dejstve od zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka Bačovské žarty

  Rozhlas, 1979, Bratislava, č. 15, s. 2
  (Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, slovenský skladateľ, opera v rozhlase)

 • 1978

  MARENČINOVÁ, Dita: Prvýkrát v repertoári

  Weberov Čarostrelec na javisku ŠD v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 86 (12. 4.), s. 4
  (Carl Maria von Weber, 1786 – 1826, nemecký skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1978

  MARENČINOVÁ, Dita: Najlepší do celonárodného kola

  Po krajskej súťaži žiakov hudobného odboru ĽŠU

  Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 77 (1. 4.), s. 3

 • 1978

  MARENČINOVÁ, Dita: Sedliacká česť a Komedianti

  Opäť na javisku Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 302 (22. 12.), s. 4
  (recenzie, Pietro Mascagni, 1863 – 1945, taliansky skladateľ, Sedliacka česť, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky skladateľ, Komedianti, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1978

  MARENČINOVÁ, Dita: Bodka za sezónou

  Madame Butterfly na scéne ŠD v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 132 (7. 6.), s. 4
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 1978

  MARENČINOVÁ, Dita: Z jesenných koncertov

  v Košiciach...

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 24, s. 4
  (Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, slovenský skladateľ, komorný koncert pri príležitosti 65. narodenín)

 • 1978

  MARENČINOVÁ, Dita: Po XXIII. košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 16, s. 5, 7
  (Košická hudobná jar 1978)

 • 1978

  MARENČINOVÁ, Dita: Štátna filharmónia v Košiciach

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 10 (22. 5.), s. 4

 • 1977

  MARENČINOVÁ, Dita: Novinky operní scény v Košicích

  Opus musicum, 1977, Brno, roč. 9, č. 10, s. 310

 • 1977

  MARENČINOVÁ, Dita: Zamyšlení nad operní sezónou 1975/1976 v Košicích

  Opus musicum, 1977, Brno, roč. 9, č. 1, s. 20 – 21

 • 1977

  MARENČINOVÁ, Dita: André Chénier na košickom javisku

  Východoslovenské noviny, 1977, Košice, roč. 26, č. 77, s. 4
  (Umberto Giordano, 1867 – 1948, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1977

  MARENČINOVÁ, Dita: Juro Jánošík na javisku Štátneho divadla

  Východoslovenské noviny, 1977, Košice, roč. 26, č. 165, s. 4
  (Ján Cikker, 1911 – 1989, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1977

  MARENČINOVÁ, Dita: Tvorivý prínos

  Leoš Janáček na scéne Štátneho divadla v Košiciach, Leoš Janáček: Jej pastorkyňa

  Východoslovenské noviny, 1977, Košice, roč. 26, č. 165, s. 4
  (Leoš Janáček, 1854 – 1928, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1977

  MARENČINOVÁ, Dita: Scénická podoba Slovanských tancov Antonína Dvořáka

  Východoslovenské noviny, 1977, Košice, roč. 26, č. 115, s. 4

 • 1976

  MARENČINOVÁ, Dita: Svieže dielo opernej klasiky

  Východoslovenské noviny, 7. 5. 1976, Košice, s. 4
  (Ermanno Wolf-Ferrari, 1876 – 1948, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)

 • 1976

  MARENČINOVÁ, Dita: Wagnerov Lohengrin na scéne Opery Štátneho divadla

  Východoslovenské noviny, 1976, Matica slovenská, Košice, roč. 25, č. 132, s. 4
  (Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1975

  MARENČINOVÁ, Dita: Osvieženie repertoáru

  Košická inscenácia Barbiera zo Sevilly

  Práca, 1975, Bratislava, roč. 30, č. 72, s. 4
  (Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)

 • 1975

  MARENČINOVÁ, Dita: Simone Boccanegra

  Prvá premiéra novej sezóny v Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1975, Košice, roč. 24, č. 95, s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)

 • 1975

  MARENČINOVÁ, Dita: Slovenský balet na scéne Štátneho divadla

  Hodnotenie baletného večera Pieseň o živote: Andrej Očenáš: Román o ruži a Ivan Parík: Premeny

  Východoslovenské noviny, 1975, Košice, roč. 24, č. 95, s. 4
  (Andrej Očenáš, 1911 – 1995, slovenský skladateľ, Ivan Parík, 1936 – 2005, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Balet)

 • 1975

  MARENČINOVÁ, Dita: Barbier zo Sevilly v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1975, Košice, roč. 24, č. 666, s. 4
  (Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)

 • 1975

  MARENČINOVÁ, Dita: Premiéra Borisa Godunova

  Vyvrcholenie opernej sezóny na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1975, Košice, roč. 24, č. 142, s. 4
  (Modest Petrovič Musorgskij, 1839 – 1881, ruský skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)

 • 1966

  MARENČINOVÁ, Dita: Juraj Hatrík: Sonáta cis mol pre klavír

  (Hudobná analýza)

  Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 4. Výber zo žiackych prác, 1966, Konzervatórium v Košiciach, Košice, s. 27 – 33

Bibliografia

 • 2023

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dita Marenčinová získala Cenu primátora Košíc

  Opera Slovakia, 11. 5. 2023

 • 2016

  Marenčinová, Edita

  Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky / Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky, 2016, Londýn
  (1608 s., 4. vyd., Vydavateľ: Oxford Encyclopedia Ltd.)

 • 2003

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Jubileá ... Edita Marenčinová : Chýr z Košíc

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 3

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dita Marenčinová

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 3, s. 2
  (Edita Marenčinová, nar. 1943)

 • 1990

  Marenčinová, Edita

  Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 2, 1990, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 31
  (Edita Marenčinová, nar. 1943)

 • 1989

  HYBÁČKOVÁ, Beáta – MARENČINOVÁ, Edita: O dvoch storočiach hudobného divadla v Košiciach

  Je ešte stále čo nachádzať

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, roč. 38, č. 136, s. 4

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

x