Personálna bibliografia

 • 2019

  Kruhy

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 28 – 29

 • 2019

  Kruhy

  Hudobné centrum, Bratislava

 • 2005

  „Potrebujeme Hudobný život?“

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 15
  (Príspevok do ankety)

 • 2005

  Za profesorom Paríkom

  Hudobný život, 2005, č. 4, s. 3
  (nekrológ)

 • 2004

  Úspech v Berlíne

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 9, s. 22
  (o vystúpení Mládežníckeho orchestra SHS 12. 8. 2004 na festivale „Young-euro-classic“)

 • 2003

  Na Námestí Herberta von Karajana v Tokiu viala slovenská zástava

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 5, s. 3
  (o zájazde SOSRo pod taktovkou Kirka Trevora v Japonsku)

 • 2003

  Fotoobjektívom Miloša Jurkoviča

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 32
  (po koncerte s uvedením diela Ouvertura festiva Ilju Zeljenku, dir. Charles Olivier Munroe, 3 zábery)

 • 2003

  Príhovory v centrálnych bulletinoch BHS počínajúc rokom 2003


  (z titulu funkcie predsedu Festivalového výboru BHS)

 • 2002

  Sústredenie a koncerty Orchestra hudobnej mládeže SHS

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 10, s. 9

 • 2001

  Rozhlasoví symfonici so svetovou premiérou v Taliansku

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 7
  (25. 2. 2001 SOSRo, dir. Niels Musua uviedol Sinfoniu per la Memoria Riza Ortolaniho v Pesare – informácie o výkone a diele)

 • 1999

  Franco Bonisolli so SOSRo

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 6
  (s dir. Kurtom Sollakom vo viedenskom Konzerthause pri návrate F. Bonisolliho)

 • 1998

  Rozhlasoví speváčikovia na EXPO ’98 v Lisabone

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 18, s. 11
  (informácie o vystúpení telesa s dir. Jankou Rychlou)

 • 1997

  Pár slov o vydavateľstve Opus

  Slovenské listy, 1997, č. 6, s. 28 – 29

 • 1995

  Ochráňme si systém

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 1, s. 1
  (úvodník k problematike slovenského hudobného školstva)

 • 1994

  Hommage à Helena Gáfforová

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 18, s. 2
  (profil k jubileu)

 • 1994

  JURKOVIČ, Miloš – (sb): Rok Moyzesovcov : Miloš Jurkovič

  Národná obroda, 30. 5. 1994, s. 7

 • 1992

  Konzervatoristi vysokoškolákom – adresát neznámy

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 3, s. 4

 • 1989

  Združenie pre starú hudbu

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 1, s. 1
  (pozdravný list pri založení Združenia)

 • 1987

  I. celoslovenská konferencia Slovenskej hudobnej spoločnosti

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 22, s. 1
  (hlavný referát ustanovujúcej konferencie)

 • 1987

  redakcia: Anketa Hudobného života pred VII. zjazdom ZSSk

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 3, s. 1

 • 1987

  Hľadanie adresáta (k problematike domácej hudobnej kultúry)

  Nové slovo, 1987, roč. 19, č. 30

 • 1973

  -MM-: (MÉSZÁROŠOVÁ, Marcela): Na čom pracujete?

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 22, s. 2

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Miloš Jurkovič, flauta

  Slovenskí koncertní umelci II, 1976, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 211 – 217

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Kruhy Miloša Jurkoviča – opísané v jeho knihe spomienok [recenzia knihy]

  Opera Slovakia, 11. 9. 2019

 • 2017

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Miloš Jurkovič: S flautou okolo zemegule

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 8 – 12
  (rozhovor pri príležitosti 80-tin umelca)

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 11

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 3

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 3, s. 7

 • 2009

  WASSERBERGER, Igor: Polstoročná reminiscencia : Rozhovor s Milošom Jurkovičom

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 46 – 49

 • 2007

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Zostarol? Dozrel...

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 10, s. 8

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 21
  (6. 6. ako komorný hráč v Beethovenovej Serenáde op. 24 a v Mozartovom Kvartete KV 285)

 • 2003

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Rozhlasové stretnutia s MJ

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 10 – 11
  (zástupcom šéfredaktora Rádia Devín a novovymenovaným šéfom odbornej redakcie hudby Rádia Devín)

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 1, s. 22
  (15. 12. 2002 vystúpil v Mirbachu s Maricou Dobiášovou)

 • 2002

  REBRO, Augustín: Jazz na BHS

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 23
  (v úprave Matúša Jakabčica stvárnil Allegro z Brandenburského koncertu č. 3 G dur)

 • 2001

  LA: Miesto pre prof. Miloša Jurkoviča (s predsedom FV BHS)

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 10 – 11

 • 2001

  POLÁK, Pavol: Bach na Hrade

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 21, 22
  (recenzia uvedenia Bachových sonát s čembalistkou Maricou Dobiášovou)

 • 2000

  FELIX, Belo: Znovuzrodenie orchestra

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 5
  (o oživení Orchestra hudobnej mládeže zásluhou M. Jurkoviča a Pavla Tužinského, prvé vystúpenie 14. 10. 2000 v Banskej Bystrici)

 • 1999

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: BHS – MTMI

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 22
  (M. Jurkovič ako predseda medzinárodnej komisie MTMI vyhlásil laureátov – o. i. harfistu Ladislava Pappa zo Slovenska)

 • 1998

  SKŘEPEK, Roman: ŠF Košice

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 10, s. 9
  (16. 4. 1998 s kanadským dirigentom Charlesom Olivieri-Munroa uviedol Mozartov Koncert C dur KV 299)

 • 1997

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Stretnutie sviatočné

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 23 – 24, s. 10
  (23. 11. 1997 v Mirbachu o. i. premiéra Kupkovičovej Sonáty G dur s Helenou Gáfforovou)

 • 1997

  oznam

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 19, s. 10
  (v dôsledku reorganizácie firmy BONTON, majoritného vlastníka firmy OPUS, M. Jurkovič ako generálny riaditeľ dohodou rozviazal svoj pracovný pomer s firmou OPUS)

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: Otvorený list profesorovi Jurkovičovi

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 13 – 14, s. 7

 • 1996

  JAVORSKÝ, Igor: BHS ’96

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 20, s. 5
  (s Milanom Teleckým, ŠF Košice a poľským dir. Jerzy Swobodom uviedli Paríkovu Hudbu pre fl, vl, orch, 9. 10. 1996)

 • 1996

  BACHLEDA, Stanislav: Hovoríme s generálnym riaditeľom vydavateľstva OPUS a. s. prof. Milošom Jurkovičom. Chceme prinášať na trh zaujímavé veci..

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 18, s. 7

 • 1995

  DUCÁROVÁ, Katarína: Firma by mala vstať z popola (s riaditeľom hud. vydavateľstva OPUS)

  Slovenská republika II, 17. 3. 1995, č. 64, s. 5

 • 1995

  HANZELOVÁ, Martina: Vrátiť OPUS-u jeho pôvodné poslanie

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 4, s. 2
  (rozhovor s novým generálnym riaditeľom)

 • 1994

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Kultúrne leto : Pondelky v Klariskách

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 16, s. 4
  (polrecitál s Helenou Gáfforovou 18. 7. 1994)

 • 1993

  Informácie: Miloš Jurkovič v Šoproni

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 12, s. 7
  (o účasti na stretnutí flautistov pripravenom Maďarskou flautovou spoločnosťou – prednášal o súčasnej slovenskej tvorbe pre flautu, viedol masterclass a účinkoval ako sólista so Šoproňským symfonickým orchestrom)

 • 1993

  BERGER, Igor: Slovenskí autori komorne

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 4, s. 6
  (v Mirbachovom paláci 13. 12. 1992 premiéroval Zeljenkovo Capriccio pre flautu a kontrabas s Radoslavom Šašinom)

 • 1993

  JURÍK, Marián: Slovenská súčasná tvorba na CD [recenzia]

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 4, s. 10

 • 1992

  HANZELOVÁ, Martina: Nové možnosti pre študentov VŠMU. Medzinárodná spolupráca umeleckých škôl [s rektorom VŠMU]

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 8, s. 2

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: SF vo februári

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 7, s. 4
  (6. a 7. 2. 1992 premiéroval so SKO Concerto rustico Pavla Šimaia)

 • 1991

  FILIPPIOVÁ, Elena: Hudobné umenie luxusom. Na margo žilinského festivalu

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 16, s. 7
  (s Helenou Gáfforovou recitál 26. 5. 1991)

 • 1991

  R: Prof. Miloš Jurkovič rektorom VŠMU

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 2, s. 2
  (oznam o zvolení)

 • 1989

  DOŠA, Juraj: Nikto neprehral... Na margo piešťanského stretnutia

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 18, s. 1
  (ako lektor Medzinárodných interpretačných kurzov)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: C.Ph.E. Bach - J.Ch. Bach : Flautové koncerty [recenzia LP]

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 16, s. 5

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Medzi školou a koncertnou praxou

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 11, s. 1, 9

 • 1989

  HRČKOVÁ, Naďa: Nová slovenská hudba. Symfonický koncert

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 6, s. 5, 6
  (so SF, dirigentom Bystríkom Režuchom a s Milanom Teleckým uviedli Paríkovu Hudbu pre violu, flautu a orchester)

 • 1988

  JAVORSKÝ, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 26, s. 3
  (17. a 18. 11. 1988 so SKO účinkoval pri predvedení 5. brandenburského koncertu J. S. Bacha)

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ´88

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 10, s. 4

 • 1987

  URSÍNYOVÁ, Terézia: BHS ’87. Miloš Jurkovič a jeho hostia

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 20, s. 5
  (pri príležitosti 50. narodenín – Helena Gáfforová, Jozef Zsapka, SKO)

 • 1987

  -orv-: Nedeľné dopoludnia v galérii

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 17, s. 4
  (28. 6. so Slovenským kvartetom uviedli Mozartovo kvarteto D dur)

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: K jubileu zaslúžilého umelca Miloša Jurkoviča

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 14, s. 4
  (profil)

 • 1987

  (ps): Flétnista a rektor (k 50. narodeninám)

  Rudé právo, 7. 7. 1987, Praha
  (profil)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: BHS. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 21, s. 6, 8
  (so Zuzanou Růžičkovou a s Jurajom Alexandrom uviedli Sonáty J. S. Bacha BWV 1030–35, 8. 10. 1985)

 • 1985

  POHRONEC, Juraj: Predstavujeme nových zaslúžilých umelcov

  Ľud, 29. 5. 1985, Bratislava
  (profil)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Zasl. um. Miloš Jurkovič (profil k udeleniu titulu)

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 10, s. 7

 • 1985

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: TNSHT. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 4
  (uvedenie dedikovanej sólovej Musicae rusticae Ivana Hrušovského)

 • 1985

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ‛85 v Žiline

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 1
  (s organistom Ferdinandom Klindom a sopranistkou Elenou Holičkovou spoluúčinkoval na uvedení Bachových kantát BWV 210 a 211)

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenské hudobné umenie v Prahe

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 20, s. 4
  (s čembalistkou Zuzanou Růžičkovou uviedli sonáty Johanna Sebastiana Bacha)

 • 1982

  SZELEPCSÉNYI, Ján: Ofenzívne v teórii aj v praxi (s prorektorom VŠMU)

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 17, s. 4

 • 1982

  Miloš Jurkovič

  Portréty slovenských koncertných umelcov, 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 117 – 119

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: BHS. Slovenský komorný orchester

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 22, s. 5
  (sólo v Koncerte C dur Giuseppe Tartiniho)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. TNSHT. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
  (17. 2. 1981 s Helenou Gáfforovou premiérovali dedikované Concertino Dušana Martinčeka)

 • 1981

  -IB-: Z koncertov MDKO

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 4
  (s Helenou Gáfforovou na recitáli 18. 11. 1980 o. i. uviedol sólovú Sonátu Ivana Paríka)

 • 1979

  ADAMČIAK, Milan: IV. TNSHT

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 6, s. 3
  (23. 2. 1979 premiéroval sólové Pastorále, 4 mikroštruktúry Pavla Bagina)

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: BHS. Prezentácia slovenskej tvorby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 22, s. 3
  (premiérové uvedenie Moyzesovej Sonatíny pre flautu a gitaru 12. 10. 1976)

 • 1975

  --: Slovenskí umelci v zahraničí

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 23, s. 7
  (o zájazde s Jozefom Zsapkom po Švédsku)

 • 1975

  -eč-: BHS. Komorné podujatia

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 21, s. 7
  (so Zuzanou Růžičkovou uviedli Bachove sonáty)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 17, s. 4
  (vystúpenie s gitaristom Jozefom Zsapkom – premiéra Bokesovej skladby)

 • 1974

  -b-: Flautový recitál

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 6, s. 4
  (s Helenou Gáfforovou uviedli sonáty Francesca Mariu Veraciniho, Georga Philippa Telemanna, Antonia Vivaldiho a Johanna Nepomuka Hummela)

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S našou vizitkou

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 24, s. 3, 8
  (o zájazde v Španielsku s Helenou Gáfforovou – citáty kritík)

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Vyzretá osobnosť

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 4
  (10. 4. 1972 na recitáli premiéroval Sonátu Michaela Blaveta, od Georgea Enescu Cantabile a Presto, Sonátu Edisona Denisova, uviedol aj skladby Michala Vileca a Bohuslava Martinů)

 • 1971

  -ZH-: Oslavy Bélu Bartóka

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 8, s. 2
  (26. 3. 1971 predniesol transkripciu 3 ľudových piesní z Csíkskej župy od Bélu Bartóka)

 • 1970

  -m-: Profesia hudobník [rozhovor]

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 7, s. 3

 • 1970

  -uy-: Španielske zastavenia

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 8
  (o turné s Helenou Gáfforovou – 14. 1. – 1. 2. + nahrávanie pre rozhlas v Murcii)

 • 1968

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty SF

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 1, s. 36
  (dir. Ľudovít Rajter, sólo v Koncerte pre flautu a orchester od Alexandra Moyzesa 28. – 29. 1967)

 • 1966

  JURÍK, Marián: II. prehliadka slovenského koncertného umenia. Nitra, október–december 1965

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 2, s. 83 – 84
  (hodnotenie výkonu s Helenou Gáfforovou)

x