• 2011

  Hudobný fond

  PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC

  CD - Hudobný fond SF00652131

  1. Pavol Bagin: Prelúdiá

   Košické kvarteto

  2. Pavol Bagin: Scherzo

   Alexander Cattarino (pf)

  3. Pavol Bagin: Pastorále

   Miloš Jurkovič (fl)

  4. Pavol Bagin: Akvarely

   Bratislavské dychové kvinteto

  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo

   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)

  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry

   Daniela Kardošová (pf)

  7. Pavol Bagin: Poetické nálady

   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Roman Mešina (fg)

 • 2002

  Hudobný fond

  IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA

  CD - Hudobný fond SF 00342131

  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa

   Ivan Sokol (org)

  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Ján Slávik (vc)

  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Stanislav Zamborský (pf)

  4. Ivan Parík: Hudba pre troch

   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl)

  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži

   Miloš Jurkovič (fl)

  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska

   Moyzesovo kvarteto , Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  7. Ivan Parík: Čas odchodov

   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)

  8. Ivan Parík: Listy

   Ida Černecká (pf)

  9. Ivan Parík: Pastorale

   Ivan Sokol (org)

 • 2001

  Radio Bratislava

  FLAUTA V KOMORNEJ TVORBE L. KUPKOVIČA & I. PARÍKA

  CD - Radio Bratislava RB 0265-2131

  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Ivan Parík: Epitaf II

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  3. Ivan Parík: Pospevovanie

   Miloš Jurkovič (fl)

  4. Ivan Parík: Meditácia

   Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)

  5. Ladislav Kupkovič: Sonáta G dur

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

 • 2000

  Hudobný fond

  IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC

  CD - Hudobný fond SF 00292131

  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony

   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)

  3. Ivan Hrušovský: Canti

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3

   Moyzesovo kvarteto

  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému

   Stanislav Zamborský (pf)

 • 1998

  Opus

  JOSEPH HAYDN: SINFONIA CONCERTANTE IN B FLAT MAJOR, IGNAZ PLEYEL: SINFONIA CONCERTANTE NO. 5 IN F MAJOR

  CD - Opus 9151 1906

  1. Joseph Haydn: Koncertantná symfónia B dur pre husle, violončelo, hoboj, fagot a komorný orchester

   Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  2. Ignaz Joseph Pleyel: Koncertantná symfónia F dur č. 5 pre flautu, hoboj, fagot, lesný roh a komorný orchester

   Miloš Jurkovič (fl), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Zdeněk Tylšar (cr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

 • 1997

  Igor Bázlik Sound

  NÁLADY IGORA BÁZLIKA

  CD - Igor Bázlik Sound IB 0001 2 331

  1. Igor Bázlik: V zabudnutom hoteli

   Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  2. Igor Bázlik: Perinbaba

   Rajmund Kákoni (ac), Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  3. Igor Bázlik: Princezná čaká princa

   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  4. Igor Bázlik: Nocturno

   Štúdiový orchester , Vlastimil Horák (dir.)

  5. Igor Bázlik: Večerná pieseň

   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester , Miro Bázlik (dir.)

  6. Igor Bázlik: Keď spíš

   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  7. Igor Bázlik: Obraz z výstavy

   Miroslav Hanák (pf), Orchestr Studio Brno , Miloš Machek (dir.)

  8. Igor Bázlik: Pieseň pre teba

   Josef Čejka (ob), Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  9. Igor Bázlik: Tajná láska

   Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  10. Igor Bázlik: Balada

   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  11. Igor Bázlik: Spomienka na máj

   Orchestr Studio Brno , Erik Knirsch (dir.)

  12. Igor Bázlik: V nedeľu na korze

   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  13. Igor Bázlik: Snáď len čírou náhodou

   Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave , Vieroslav Matušík (dir.)

  14. Igor Bázlik: Ty

   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  15. Igor Bázlik: Bossa nova naboso

   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester , Igor Bázlik (dir.)

  16. Igor Bázlik: Túžba

   Orchester Vieroslava Matušíka , Vieroslav Matušík (dir.)

 • 1996

  Opus

  A. MOYZES: PARTITA IN HONOUR OF MASTER PAUL FROM LEVOČA

  CD - Opus 9125556-2931

  1. Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  3. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

 • 1996

  Hudobný fond

  IVAN PARÍK, ALEXANDER MOYZES

  CD - Hudobný fond SF 00202131

  1. Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester

   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Bystrík Režucha (dir.)

  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Ladislav Slovák (dir.)

 • 1995

  Opus

  FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL

  CD - Opus 9351 1894

  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu

   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)

  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet

   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto , Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik st. (cl)

  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30

   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)

 • 1992

  Radio Bratislava

  ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA

  CD - Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002

  1. Jozef Malovec: Orthogenesis

  2. Peter Kolman: E 15

  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony

  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II

   Miloš Jurkovič (fl)

  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika

  6. Magdalena Długosz: U źródła

  7. Jozef Malovec: Theorema

  8. Juraj Ďuriš: Sny

  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps

  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25

  11. Martin Burlas: Kríž a kruh

   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)

  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19

 • 1992

  Hudobný fond

  MUSICA SLOVACA

  CD - Hudobný fond SF 0005 2131

  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  2. Ladislav Burlas: Planctus

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  4. Pavol Šimai: Concertino rustico

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (dir.)

  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • 1991

  Trevak TREC

  J. M. SPERGER: SIX TRIOS

  CD - Trevak TREC 4-0002

  1. Johann Matthias Sperger: Trio No. 1 in C major

   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)

  2. Johann Matthias Sperger: Trio No. 2 in G major

   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)

  3. Johann Matthias Sperger: Trio No. 3 in D major

   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)

  4. Johann Matthias Sperger: Trio No. 4 in F major

   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)

  5. Johann Matthias Sperger: Trio No. 5 in B flat major

   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)

  6. Johann Matthias Sperger: Trio No. 6 in F major

   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)

 • 1988

  Opus

  FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL

  LP - Opus 9311 1894

  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu

   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)

  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet

   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto , Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik st. (cl)

  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30

   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)

 • 1986

  Opus

  SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK

  LP - Opus 9111 1771

  1. Zdenko Mikula: Cigánske piesne

   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)

  2. Milan Novák: Divertimento

   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg)

  3. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto

   Miloš Jurkovič (fl), Moyzesovo kvarteto

 • 1985

  Opus

  JOHANN SEBASTIAN BACH: SONÁTY PRE FLAUTU A ČEMBALO

  LP - Opus 9111 1641-42

  1. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a čembalo h mol, BWV 1030

   Miloš Jurkovič (fl), Zuzana Růžičková (cmb)

  2. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a čembalo Es dur, BWV 1031

   Miloš Jurkovič (fl), Zuzana Růžičková (cmb)

  3. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a čembalo A dur, BWV 1032

   Miloš Jurkovič (fl), Zuzana Růžičková (cmb)

  4. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a continuo C dur, BWV 1033

   Miloš Jurkovič (fl), Juraj Alexander (vc), Zuzana Růžičková (cmb)

  5. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a continuo e mol, BWV 1034

   Miloš Jurkovič (fl), Juraj Alexander (vc), Zuzana Růžičková (cmb)

  6. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre flautu a continuo E dur, BWV 1035

   Miloš Jurkovič (fl), Juraj Alexander (vc), Zuzana Růžičková (cmb)

 • 1984

  Opus

  SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA, MILOŠ JURKOVIČ ‎– TARTINI, TELEMANN, PERGOLESI

  LP - Opus 9110 1487

  1. Georg Philipp Telemann: Suita a mol pre flautu a sláčikový orchester

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  2. Giuseppe Tartini: Koncert G dur pre flautu a sláčikový orchester

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  3. Giovanni Battista Pergolesi: Koncert G dur pre flautu a sláčikový orchester

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

 • 1983

  Opus

  JOSEPH HAYDN: SINFONIA CONCERTANTE IN B FLAT MAJOR, IGNAZ PLEYEL: SINFONIA CONCERTANTE NO. 5 IN F MAJOR

  LP - Opus 9111 1096

  1. Joseph Haydn: Koncertantná symfónia B dur pre husle, violončelo, hoboj, fagot a komorný orchester

   Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  2. Ignaz Joseph Pleyel: Koncertantná symfónia F dur č. 5 pre flautu, hoboj, fagot, lesný roh a komorný orchester

   Miloš Jurkovič (fl), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Zdeněk Tylšar (cr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

 • 1983

  Opus

  MUSIC FOR FLUTE & GUITAR

  CD - Opus 9151 1294

  1. Pietro Antonio Locatelli: Sonáta G dur

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  2. Mauro Giuliani: Veľká sonáta, op. 85

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  3. Mario Castelnuovo Tedesco: Sonatína, Op. 205

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  4. Heitor Villa-Lobos: Distribution de Fleurs

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  5. Maurice Ravel: Piece en forme de habanera

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  6. Jacques Ibert: Entr'acte

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

 • 1983

  Opus

  W. A. MOZART: CONCERTO IN C MAJOR FOR FLUTE, HARP AND ORCHESTRA K.299, CONCERTO IN A MAJOR FOR CLARINET AND ORCHESTRA K.622

  LP - Opus 9110 1313

  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert C dur pre flautu, harfu a orchester KV 299

   Miloš Jurkovič (fl), Miloslav Vildner (ar), Slovenská filharmónia , Libor Pešek (dir.)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert A dur pre klarinet a orchester KV 622

   Jozef Luptáčik st. (cl), Slovenská filharmónia , Libor Pešek (dir.)

 • 1981

  Opus

  W. A. MOZART – SINFONIA CONCERTANTE, ANDANTE IN C MAJOR, RONDO IN C MAJOR

  LP - Opus 9110 1007

  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncertantná symfónia Es dur pre hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a orchester, KV 297b

   Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (ob), Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante C dur pre flautu a orchester, KV 315

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo C dur pre flautu a orchester, KV 373

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

 • 1980

  Opus

  IVAN PARÍK

  LP - Opus 9110 0706

  1. Ivan Parík: Epitaf II

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Ivan Parík: Hudba k baletu

   Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha (dir.)

  3. Ivan Parík: Medzi horami

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Stanislav Zamborský (pf)

  5. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Jozef Sikora (vc)

  6. Ivan Parík: Čas odchodov

   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)

 • 1980

  Opus

  MILOSLAV KOŘÍNEK

  LP - Opus 9110 0859

  1. Miloslav Kořínek: Slávnostná predohra

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Miloslav Kořínek: Koncert

   Jozef Luptáčik st. (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Miloslav Kořínek: Klavírne kvinteto

   Marian Lapšanský (pf), Bratislavské kvarteto , Andrea Šestáková (vn), Ján Eckhardt (vn), Karol Kopernický (vl), Karol Filipovič (vc)

  4. Miloslav Kořínek: Koncertná fantázia

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

 • 1979

  Opus

  ALEXANDER MOYZES

  LP - Opus 9111 0785

  1. Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  3. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

 • 1979

  HAENDEL: LES SONATES POUR FLUTE ET GUITARE

  LP SLP 1031

  1. Haendel: Sonate En Do Majeur OP 1 No. 7

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  2. Haendel: Sonate En Mi Mineur OP 1 No. 1

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  3. Haendel: Sonate En La Mineur OP 1 No. 4

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  4. Haendel: Sonate En Sol Mineur: OP 1 No. 2

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

 • 1978

  Opus

  G. F. HÄNDEL : SONATAS FOR FLUTE AND GUITAR

  LP - Opus 9111 0723

  1. Georg Friedrich Händel: Sonáta G dur, op. 1 č. 5

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  2. Georg Friedrich Händel: Sonáta F dur, op. 1 č. 11

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  3. Georg Friedrich Händel: Sonáta h mol, op. 1 č. 7

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

 • 1977

  Opus

  ANDREJ OČENÁŠ

  LP - Opus 9111 0540

  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  2. Andrej Očenáš: Ako padajú hviezdy op. 31

   Magdaléna Hajóssyová (s), Miloslav Starosta (pf)

  3. Andrej Očenáš: Portréty op. 39

   Katarína Lelovičová (org)

 • 1976

  Opus

  G. F. HÄNDEL : SONATAS FOR FLUTE AND GUITAR

  LP - Opus 9111 0479

  1. Georg Friedrich Händel: Sonáta C Dur, op. 1 č. 7

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  2. Georg Friedrich Händel: Sonáta e mol, op. 1 č. 1

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  3. Georg Friedrich Händel: Sonáta a mol, op. 1 č. 4

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  4. Georg Friedrich Händel: Sonáta g mol, op. 1 č. 2

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

 • 1975

  Opus

  ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA

  LP - Opus 9111 0421-26

  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 1973

  Opus

  BÁSNICKÝ PORTRÉT MILANA RÚFUSA

  LP - Opus 1 18 1217

  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27

   Miloš Jurkovič (fl)

 • 1970

  Supraphon

  FLAUTOVÝ RECITÁL MILOŠA JURKOVIČA

  LP - Supraphon 111 0836

  1. Carl Philipp Emanuel Bach: Sonáta G dur pre flautu a číslovaný bas

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  2. Ivan Parík: Hudba k vernisáži

   Miloš Jurkovič (fl)

  3. Johann Nepomuk Hummel: Sonáta D dur, op. 50

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  4. Jacques Ibert: Entr'acte pre flautu a gitaru

   Miloš Jurkovič (fl), Milan Zelenka (gui)

  5. Jacques Ibert: Piece pre sólovú flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  6. Francis Poulenc: Sonáta pre flautu a klavír

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

 • 1965

  Supraphon

  NEW SLOVAK COMPOSITIONS

  LP - Supraphon SUA 18655

  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)

  3. Jozef Malovec: Dve časti

   Hudba dneška , Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti

   Hudba dneška , Ladislav Kupkovič (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2

   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)

  6. Pavol Šimai: Hovorí matka

   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

 • 1964

  Supraphon

  SLOVENSKÁ KOMORNÁ HUDBA

  LP - Supraphon SV 8234

  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  2. Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto č. 1

   Janáčkovo kvarteto

 • Schwann

  A. REJCHA: QUARTET FOR FLUTE, VIOLIN, VIOLA AND VIOLONCELLO

  LP - Schwann VMS 4014

  1. Antonín Rejcha:

   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)

 • Opus

  A. VIVALDI: CONCERTO IN C MINOR FOR FLUTE AND STRINGS P. 440

  LP - Opus 91 2513-2 931

  1. Antonio Vivaldi:

   Miloš Jurkovič (fl)

 • Opus

  CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS

  CD - Opus 9350 1893

  1. Carl Philipp Emanuel Bach:

   Alexander Cattarino (cmb), Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • Opus

  CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS

  LP - Opus 9310 1926

  1. Carl Philipp Emanuel Bach:

   Miloš Jurkovič (fl), Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • Opus

  FLUTE CONCERTOS/FLAUTOVÉ KONCERTY : TELEMANN, TARTINI, PERGOLESI, VIVALDI

  CD - Opus 912621-2131

  1. Georg Philipp Telemann:

   Miloš Jurkovič (fl), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • Opus

  W. A. MOZART: CONCERTO IN C MAJOR FOR FLUTE, HARP AND ORCHESTRA K.299, CONCERTO IN A MAJOR FOR CLARINET AND ORCHESTRA K.622

  CD - Opus 9150 1313

  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert C dur pre flautu, harfu a orchester KV 299

   Miloš Jurkovič (fl), Miloslav Vildner (ar), Slovenská filharmónia , Libor Pešek (dir.)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert A dur pre klarinet a orchester KV 622

   Jozef Luptáčik st. (cl), Slovenská filharmónia , Libor Pešek (dir.)

 • Opus

  W. A. MOZART: SIX SONATAS FOR HARPSICHORD, FLUTE AND CELLO K. 10-15

  CD - Opus 91 2360-2

  1. Wolfgang Amadeus Mozart:

   Miloš Jurkovič (fl), Daniela Varínska (cmb), Juraj Alexander (vc)

x