• 1992 – 1996

  Gymnázium v Nových Zámkoch

 • 1992 – 1996

  ZUŠ v Nových Zámkoch (klavír, akordeón, husle)

 • 1996 – 2001

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Stanislav Hochel)

 • 2001 – 2006

  VŠMU (kompozícia – Jevgenij Iršai)

 • 2006 – 2009

  Katedra teórie hudobného umenia VŠMU (doktorandské štúdium – Ladislav Kačic)

 • 1999 – 2010

  pedagóg kompozície, hudobnej teórie, dejín hudby, sluchovej analýzy a hry na klávesových nástrojoch na Súkromnej ZUŠ Gabriela Rovňáka

 • od 2008

  pedagóg skladby a teoretických predmetov na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 2009

  pedagóg hudobnej analýzy, kontrapunktu a harmónie na Katedre hudobnej teórie VŠMU

Ako skladateľ a dirigent sa zúčastnil na mnohých domácich a zahraničných hudobných festivaloch (napr. Nová slovenská hudba, Melos-Étos, Orfeus a i.). V roku 2012 stál pri zrode nového mládežníckeho orchestra pri VŠMU EnsembleSpectrum ako umelecký garant. Od roku 2013 pôsobí vo funkcii podpredsedu Spolku slovenských skladateľov, je členom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

x