2021

Concertino flautissimo

Rok vzniku: 2021

Obsadenie: flp, 15fl, flb, pf

Venovanie: Dagmar Zsapkovej

2020

In aeternum

pre akordeón sólo

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: ac

2020

Turíčne oratórium (oratórium svätého Ducha)

pre sóla, miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: vv, CM, orch

2020

Usquequo, Domine?

Komorná kantáta pre soprán, barytón, miešaný zbor, sláčiky a organ

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: s, br, CM, archi, org

2020

Sonatina elegica

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: vc, pf

2020

Symfónia č. 2 "Via lucis"

pre miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: CM, orch

2020

Concertino drammatico

pre klavír, sláčikové kvarteto a orchester

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf, orch

2020

Klavírny koncert

Psalmus

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: pf, orch

2020

The story of the intervals

pre klavír sólo

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: pf

2020

Trio in F

Kontrasty pre husle, lesný roh a klavír

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: cr, vn, pf

2020

Máš v moci ma

piesňový cyklus pre soprán, klarinet in B, gitaru, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: s, cl, gui, vc, pf

2020

The Mosaic of Human Faith

symfonický obraz pre orchester

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:09:10

2019

Sonáta č. 1 in A

pre trombón a klavír

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: tn, pf

2019

Psalmus

piesňový cyklus pre tenor a klavír

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: t, pf

2019

Mysterium Fidei

cyklus inšpirovaný rovnomennými obrazmi Rembrandta van Rijn

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: pf

2019

Musica chorea pastoralis

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: CF

2019

Klavírne kvinteto

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf

2019

Sonáta č. 1 in Es

pre trúbku in B a klavír

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: tr, pf

2019

Anima Christi

duchovná kantáta pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: s, br, CM, orch

2019

Sonáta č. 1

pre gitaru sólo

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: gui

2018

Officium

pre dva klavíry

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: 2pf

2018

Keď sa môj najmilší

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: vv, pf

2018

Vianočné koledy

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: CM

2018

Letné reminiscencie

pre štyri flauty

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: 4fl

2018

Sonáta

pre hoboj a klavír

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: ob, pf

2018

Sonáta č. 6 "Vianočná"

pre klavír

Rok vzniku: pred 2018

Obsadenie: pf

2018

Dialógy in C

pre violončelo, kontrabas a dva klavíry

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: vc, cb, 2pf

2018

Dva smútočné pochody

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: orch

2018

Roma

štyri obrazy pre sólové hlasy, miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: vv, CM, orch

2017–2018

Berona

balet v dvoch dejstvách pre veľký orchester

Rok vzniku: 2017–2018

Obsadenie: orch

2017

Mario Castelnuovo-Tedesco: Sonáta op. 205

pre flautu a klavír

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: fl, pf

2017

Emitte Spiritum tuum

Arietta pre dva soprány a organ

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: 2s, org

2017

Štyri prelúdiá v starom štýle

pre hoboj, klarinet a fagot

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: ob, cl, fg

2017

Brevi orationes pro defunctis

Kantáta pre miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: CM, orch

2017

Sonáta pre klavír č. 4

(Sonáta v starom štýle)

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: pf

2016

Štyri vojenské pochody

pre veľký vojenský dychový orchester

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: orch

2016

Malá vianočná kantáta

pre miešaný zbor a organ

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: CM, org

2016

Vernosť

Suita pre dve gitary

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: 2gui

2016

Three songs for my children

pre altový saxofón a klavír

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: sxa, pf

2016

Rapsody in C

pre flautu a klavír

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: fl, pf

Trvanie: 00:10:00

2016

Signum crucis

Malá duchovná kantáta pre mužský zbor a komorný orchester

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: CMa, orch

Trvanie: 00:12:00

2016

Dve malé poémy

pre hoboj, klavír, husle a organ

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: ob, vn, pf, org

Trvanie: 00:08:45

2016

Gaude, Virgo gloriosa

Cyklus duchovných piesní pre soprán, flautu a harfu

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: s, fl, ar

2015

Štvrtá kniha žalmov

pre soprán sólo, hoboj, gitaru a violončelo

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: s, ob, gui, vc

Trvanie: 00:15:00

2015

Cantigas de Santa Maria

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:07:10

2015

Človek a more

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: s/ms/t/b, pf

Text: Ch. Baudelaire

2015

Suita 2015

pre klavír

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:14:30

2015

Sonáta pre klavír č. 3

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:12:20

2015

Orationes et Canticum Mariae – Žalm č. 2

pre sólový soprán, miešaný zbor a komorný orchester

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: s, CM, orch

Trvanie: 00:11:00

2015

Divertimento

pre dychové okteto

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: ens

Trvanie: 00:14:00

2015

Anastasis

Fantázia pre dva klavíry

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: 2pf

Trvanie: 00:08:20

2014

Sonáta pre husle a klavír č. 2 "Musica universalis"

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 00:11:00

2014

Dve malé arietty

pre sólový barytón, soprán a komorné trio

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: br, s, ens

Trvanie: 00:12:00

2014

Monogramy

pre akordeón sólo

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: ac

Trvanie: 00:13:00

2014

Sonatina fantastica

pre kontrabas sólo a klavír

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: cb, pf

Trvanie: 00:09:30

2013–2014

Partita

pre barytónový saxofón a klavír

Rok vzniku: 2013–2014

Obsadenie: sxbr, pf

Trvanie: 00:13:30

2013

Scherzi musicali

Päť malých skladieb pre sláčikové sexteto

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: 2vn, 2vl, 2vc

Trvanie: 00:11:30

2013

Proglas – pravda slova

Malá kantáta pre sólo soprán, klarinet, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: s, cl, vc, pf

Trvanie: 00:10:00

2013

Sonatína v starom slohu

pre saxofón a klavír

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: sx, pf

Trvanie: 00:09:00

2013

Dotyky renesancie

pre renesančnú lutnu a akordeón

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: lut, ac

Trvanie: 00:10:00

2013

Capriccio

pre dva hoboje a klavír

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: 2ob, pf

Trvanie: 00:08:00

2012

Sonata da chiesa

pre hoboj, sólový soprán, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: s, ob, vc, pf

Trvanie: 00:13:20

2012

Seba som stretla

Arietta v starom štýle pre sólo soprán, flautu, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: s, fl, vc, pf

Trvanie: 00:06:30

2012

Sonáta pre klavír č. 2 "neobaroková"

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:10:45

2012

Concerto grosso

pre orchester

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:11:44

2011

Angelikine okuliare

Hudobná rozprávka pre recitátora, detský zbor, flautu a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: spk, CB, fl, pf

Trvanie: 00:25:00

2010

Modlitbičky

pre soprán a klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: s, pf

2010

Moje detstvo

Cyklus miniatúr pre klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: pf

2009

Parle laudi

Štyri duchovné piesne pre zbor a komorný orchester

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: CM, orch

Trvanie: 00:09:30

2009

Fumeaux fume

pre sláčikový orchester

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: archi

Trvanie: 00:07:10

2008–2009

Quattro pezzi ecclesiae

pre miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 2008–2009

Obsadenie: CM, orch

2007

Parle laudi

pre tri vyššie hlasy

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: 3v

2006–2007

Alea iacta est

Koncertná ária pre soprán a orchester

Rok vzniku: 2006–2007

Obsadenie: s, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tu, tp, bat, cel, ar, archi

Trvanie: 00:16:00

2006

Koncert pre klavír a komorný orchester

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: pf, orch

2006

Symfónia Genesis

pre veľký orchester

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: orch

2005

Galileiho mesiace

pre klavír

Rok vzniku: pred 2005

Obsadenie: pf

2005

Ave Maris Stella

pre dva miešané zbory

Rok vzniku: 2005

Obsadenie: 2CM

2004

Concertino pre klavírne kvinteto

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf

2003

Prelúdiá

pre vyššie ženské hlasy

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: CF

2003

The Song for Gabriela

pre flautu, violu a vibrafón

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: fl, vl, vbf

2003

Stabat Mater

pre mužský zbor a klavír

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: CMa, pf

2003

Divertiment „Piate evanjelium“

pre hoboj, husle, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: ob, vn, vc, pf

2002

Šperky

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: CM

2000

Veni Sancte Spiritus

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2000

Obsadenie: CM

1999

Žalm č. 1

pre soprán sólo a miešaný zbor

Rok vzniku: 1999

Obsadenie: s, CM

1999

Prosba

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1999

Obsadenie: CMa

1999

Modlitba

pre tri ženské hlasy

Rok vzniku: 1999

Obsadenie: 3vf

1998

Ave verum

pre soprán a klavír

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: s, pf

?

Sonáta pre klarinet a klavír

Obsadenie: cl, pf

1977

javiskové

 • 2018

  Dialógy in C

  pre violončelo, kontrabas a dva klavíry

  Rok vzniku: 2018

  Obsadenie: vc, cb, 2pf

opera

balet

 • 2017–2018

  Berona

  balet v dvoch dejstvách pre veľký orchester

  Rok vzniku: 2017–2018

  Obsadenie: orch

diela symfonického a koncertantného charakteru

symfonický orchester

 • 2020

  The Mosaic of Human Faith

  symfonický obraz pre orchester

  Rok vzniku: 2020

  Obsadenie: orch

  Trvanie: 00:09:10

 • 2012

  Concerto grosso

  pre orchester

  Rok vzniku: 2012

  Obsadenie: orch

  Trvanie: 00:11:44

 • 2006

  Symfónia Genesis

  pre veľký orchester

  Rok vzniku: 2006

  Obsadenie: orch

dychový orchester

 • 2018

  Dva smútočné pochody

  Rok vzniku: 2018

  Obsadenie: orch

 • 2016

  Štyri vojenské pochody

  pre veľký vojenský dychový orchester

  Rok vzniku: 2016

  Obsadenie: orch

sláčikový orchester

vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 2006–2007

  Alea iacta est

  Koncertná ária pre soprán a orchester

  Rok vzniku: 2006–2007

  Obsadenie: s, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tu, tp, bat, cel, ar, archi

  Trvanie: 00:16:00

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

sólový nástroj (nástroje) a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

 • 2020

  Klavírny koncert

  Psalmus

  Rok vzniku: 2020

  Obsadenie: pf, orch

 • 2006

  Koncert pre klavír a komorný orchester

  Rok vzniku: 2006

  Obsadenie: pf, orch

dva sólové nástroje a orchester

inštrumentálne komorné diela

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

dva klavíry

tri nástroje

klavírne trio

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

šesť nástrojov

sedem nástrojov

osem nástrojov

10–15 nástrojov

16–20 nástrojov

 • 2021

  Concertino flautissimo

  Rok vzniku: 2021

  Obsadenie: flp, 15fl, flb, pf

  Venovanie: Dagmar Zsapkovej

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

sólový hlas (hlasy) a organ

 • 2017

  Emitte Spiritum tuum

  Arietta pre dva soprány a organ

  Rok vzniku: 2017

  Obsadenie: 2s, org

hlas (hlasy) sólo

 • 2007

  Parle laudi

  pre tri vyššie hlasy

  Rok vzniku: 2007

  Obsadenie: 3v

 • 1999

  Modlitba

  pre tri ženské hlasy

  Rok vzniku: 1999

  Obsadenie: 3vf

inštruktívne

úpravy folklóru

 • 2018

  Keď sa môj najmilší

  Rok vzniku: 2018

  Obsadenie: vv, pf

zborové

zbor a nástroje

sóla, zbor a nástroje

transkripcie

 • 2017

  Mario Castelnuovo-Tedesco: Sonáta op. 205

  pre flautu a klavír

  Rok vzniku: 2017

  Obsadenie: fl, pf

miešaný zbor

 • 2018

  Vianočné koledy

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 2018

  Obsadenie: CM

 • 2015

  Cantigas de Santa Maria

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 2015

  Obsadenie: CM

  Trvanie: 00:07:10

 • 2005

  Ave Maris Stella

  pre dva miešané zbory

  Rok vzniku: 2005

  Obsadenie: 2CM

 • 2002

  Šperky

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 2002

  Obsadenie: CM

 • 2000

  Veni Sancte Spiritus

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 2000

  Obsadenie: CM

mužský zbor

 • 1999

  Prosba

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1999

  Obsadenie: CMa

ženský zbor

 • 2019

  Musica chorea pastoralis

  Rok vzniku: 2019

  Obsadenie: CF

 • 2003

  Prelúdiá

  pre vyššie ženské hlasy

  Rok vzniku: 2003

  Obsadenie: CF

detský zbor

zbor a klavír

zbor a organ

dlhometrážny dokumentárny film

x