• 1992 - 1996

  Konzervatórium Košice (violončelo - Milan Červenák)

 • 1996 - 2002

  VŠMU (Ján Slávik, Jozef Podhoranský)

 • 2009

  ukončenie doktorandského štúdia na VŠMU (Jozef Podhoranský)

 • -

  Piešťany (Daniel Šafran, Oľga Čajkovskaja, Jpzef Podhoranský, Raphael Wallfish, Victoria Yagling)

 • -

  Kurzy komornej hry v Žiline (Jozef Podhoranský)

 • -

  Kurz ESTA Bratislava (Gehard Mantel)

 • -

  Master Classes Mennheim (Victoria Yagling)

 • -

  Sommerakademie Prag-Wien-Budapest, Reichenau, komorná hudba - sláčikové kvarteto (N. Brainin, S. Devich, L. Mezo, G. Pichler, M. Škampa)

 • -

  Festival a kurzy "Strings only", Zadar (komorná hudba - sláčikové kvarteto)

 • 1999 - 2009

  členka Albrechtovho kvarteta

 • od sezóny 2002/2003

  členka Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • od šk. roka 2011/2012

  pedagogicky pôsobí na ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave

Katarína Kleinová ako sólistka vystúpila so Štátnou filharmóniou Košice (2000). Pravidelne účinkuje so súborom Melos Ethos Ensemble na festivaloch súčasnej hudby. V oblasti komornej hry spolupracuje s viacerými interpretmi.

x