2002

SEREČINOVÁ, Andrea: Miniprofil. Albrechtovo kvarteto

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 7

2002

SCHMIDTOVÁ, Alexandra: "Luxus" alebo lámanie rekordov ...

Prehliadka mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 20

Bibliografia

 • 2002

  SEREČINOVÁ, Andrea: Miniprofil. Albrechtovo kvarteto

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 7

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2002

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: "Luxus" alebo lámanie rekordov ...

  Prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 20

x