• -

  Základná hudobná škola, Fiľakovo (trúbka)

 • 1955 – 1958

  Vojenská hudobná škola Víta Nejedlého v Liberci (husle, trúbka)

 • 1960 – 1964

  Konzervatórium v Košiciach (trúbka – František Hrčka)

 • 1970 – 1975

  Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Hans Wobisch, Levora)

 • 1958 – 1967

  prvý trubkár vo Vojenskej posádkovej hudbe

 • 1967 – 1968

  prvý trubkár orchestri Opery SND

 • 1968 – 2003

  prvý trubkár v Slovenskej filharmónii

 • od 2003

  člen skupiny trúbiek Slovenskej filharmónie

 • 1973 – 1978

  pedagóg hry na trúbke na Ľudovom konzervatóriu v Bratislave

 • 1981 – 1990

  pedagóg Konzervatória v Bratislave

Popri účinkovaní v Slovenskej filharmónii príležitostne spolupracoval s mnohými ďalšími súbormi a orchestrami (ako sólista i ako komorný hráč) ako SOSR, ŠKO Žilina, SKO Bohdana Warchala, Cappella Istropolitana, Komorný orchester Moskovskí virtuózi, komorný súbor Linha Singers, Praha a i.). Z jeho bohatej sólistickej činnosti vynikli najmä koncerty s SKO Bohdana Warchala doma i v zahraničí.

x