1984

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´84

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 9, s. 1, 3

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

  • 1984

    ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´84

    Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 9, s. 1, 3

x