2023

KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

2021

KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti 2021 : Komorne s dychovými nástrojmi

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 6 – 7

2021

VACHOVÁ, Zuzana: Bergerovo intímne Dolcissimo a neopakovateľné univerzum Jevgenija Iršaia

Moja kultúra, 25. 8. 2021

2020

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

Do tretice komorne

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 3

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

2007

RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 2

2000

DOHNALOVÁ, Lýdia: Lenka a Cyril D.

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 9, s. 29 – 30

2000

ČÍŽIK, Vladimír: Zeljenkova klavírna poetika

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 20 – 21

2000

SLÁVIKOVÁ, Zuzana: Vidím – počujem

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 6 – 7

1997

-r-:: Venované Schubertovi

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 2, s. 11

1996

SKŘEPEK, Roman: Z košického hudobného života

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 12, s. 4

1988

HANZELOVÁ, Martina: Predfestivalové koncerty v inom šate

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 21, s. 2
(premiéra Malej suity venovanej Eugenovi Suchoňovi od Ilju Zeljenku, september 1988)

1986

HATRÍK, Juraj: Koncert z tvorby pre deti a mládež

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 5, s. 7
(TNSHT 13. 2. 1986 uvedenie Hatríkovej Melancholickej suity – nie premiéra)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti 2021 : Komorne s dychovými nástrojmi

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 6 – 7

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: Bergerovo intímne Dolcissimo a neopakovateľné univerzum Jevgenija Iršaia

  Moja kultúra, 25. 8. 2021

 • 2020

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Do tretice komorne

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 3

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2007

  RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 2

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Lenka a Cyril D.

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 9, s. 29 – 30

 • 2000

  ČÍŽIK, Vladimír: Zeljenkova klavírna poetika

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 20 – 21

 • 2000

  SLÁVIKOVÁ, Zuzana: Vidím – počujem

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 6 – 7

 • 1997

  -r-:: Venované Schubertovi

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 2, s. 11

 • 1996

  SKŘEPEK, Roman: Z košického hudobného života

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 12, s. 4

 • 1988

  HANZELOVÁ, Martina: Predfestivalové koncerty v inom šate

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 21, s. 2
  (premiéra Malej suity venovanej Eugenovi Suchoňovi od Ilju Zeljenku, september 1988)

 • 1986

  HATRÍK, Juraj: Koncert z tvorby pre deti a mládež

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 5, s. 7
  (TNSHT 13. 2. 1986 uvedenie Hatríkovej Melancholickej suity – nie premiéra)

x