• 1990 – 1995

  Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Peter Drlička)

 • 1995 – 2000

  VŠMU (klarinet – Jozef Luptáčik)

 • 2011 – 2016

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, doktorandské štúdium (Ján Martanovič, Alexander Stepanov)

 • interpretačné kurzy:

  1997, 1998 – Letná akadémia v rakúskom Semmeringu pod vedením Jiřího Hlaváča

 • od 2001

  pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 2008

  prvý klarinetista Slovenskej filharmónie

 • 2011 – 2013

  pedagóg na AU v Banskej Bystrici 

Jozef Eliáš pôsobí vo funkcii prvého klarinetistu Slovenskej filharmónie od roku 2008, kde už predtým zastával post druhého klarinetistu a basklarinetistu (od roku 1996). Orchestrálne skúsenosti získal pôsobením aj v ďalších orchestroch (Symfonický orchester Bruna Waltera, orchester Opery SND, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Metropolitný orchester Bratislava, SKO Bohdana Warchala, Cappella Istropolitana, Český národný symfonický orchester). Sólisticky účinkoval so Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, SKO Bohdana Warchala a Moyzesovým kvartetom. Ako interpret komornej hudby spolupracoval s viacerými súbormi (Quasars Ensemble, Melos Ethos Ensemble, dychové kvinteto Una anima, Slovenské dychové kvinteto, kvarteto Societa rigata, Bratislavské klarinetové kvarteto, Moyzesovo kvarteto a i.).

Pedagógom klarinetovej hry na Konzervatóriu v Bratislave je nepretržite od roku 2001.

x