Personálna bibliografia

 • 2011

  Jozef Podprocký : Works for Accordion : Peter Katina [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, č. 7 – 8, s. 56

 • 2002

  Malé (významné) výročie

  Bulletin HTF VŠMU, 2002, s. 6 – 8

 • 1999

  "Druhé husle" (O medzinárodnom hudobnom festivale v réžii študentov HF AMU v Prahe 27.–29. 11. 1998)

  Hudobný život, 1999, č. 1 – 2, s. 44

 • 1994

  Medzinárodný akordeónový seminár v Košiciach

  Hudobný život, 1994, č. 19, s. 4

 • 1994

  Postavenie akordeónu v súčasnosti a prognóza jeho ďalšieho rozvoja

  Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov HTF, 1994, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 20 – 23

 • 1990

  V službách akordeónu (Marta Szökeová)

  Hudobný život, 1990, č. 24, s. 7

 • 1979

  Do tridsiatky veľa nechýba. (Profil pedagóga Marty Szökeovej)

  Hudobný život, 1979, č. 24, s. 7

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Rajmund Kákoni

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 62 – 64
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 1982

  Rajmund Kákoni

  Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 77 – 79

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Rajmund Kákoni

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 139 – 141

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  GRAUS, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 14

 • 2017

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre : Sólo pre akordeón a violončelo

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 36

 • 2016

  TEML, Jiří: Revue hudebních nosičů

  Hudební rozhledy, 2017, roč. 70, č. 6, s. 62
  (Recenzia CD Accelerande)

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 5

 • 2015

  maš: Predsudky ničia vážnu hudbu

  Pravda, 2015

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 7

 • 2010

  ALEXANDER, Juraj: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 4, s. 3

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné rezonancie I

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 6

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 5

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Recenzie : Klasika : Visions, Slovak Music for Cello and Accordion

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 31 – 32

 • 2007

  ZVARA, Vladimír: Sokolské tance

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 23

 • 2007

  HAŠKOVÁ, Katarína: (new) music at home

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 12 – 13

 • 2006

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 5, s. 11 – 12

 • 2003

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Pri čiernej káve s akordeonistkou Monikou Alaxinovou : Lieči hlavou i harmonikou

  Večerník 18.7., 2003

 • 2002

  VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 27

 • 2002

  In memoriam (Marta Szökeová)

  Bulletin HTF VŠMU, 2002, s. 1

 • 2000

  BERGER, Igor: Májový Mirbach

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 21 – 22

 • 1997

  SMETANOVÁ, Oľga: Akordeónové "De profundis"

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 3, s. 7

 • 1993

  BERGER, Igor: Štyri premiéry (Juraj Hatrík: Partita giocosa)

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 22, s. 5

 • 1983

  BERGER, Igor: VIII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 2

 • 1975

  -EČ- (ČÁRSKA, Etela): Rajmund Kákoni [recenzia diplomového recitálu]

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 13, s. 2

 • 1973

  ČÍŽIK, Vladimír: VII. Prehliadka mladých interpretov. Na vysokej úrovni

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 16, s. 4

 • 1971

  ČÍŽIK, Vladimír: Recitál Rajmunda Kákoniho

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 11, s. 7

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande R. Kákoni, E. Prochác /recenzia CD/

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 38

x