• 1965 – 1971

  Konzervatórium v Bratislave (akordeón – Marta Szőkeová)

 • 1971 – 1975

  VŠMU (prvý poslucháč v odbore hra na akordeóne – Marta Szőkeová)

 • 1976 – 1987

  hráč na bicích nástrojoch orchestra Novej scény v Bratislave a externý pedagóg VŠMU

 • od 1987

  interný pedagóg VŠMU (1993 docent, 2013 profesor, významní žiaci: Jaromír Zámečník – víťaz Svetového pohára akordeonistov vo Venezuele, Róbert Jurčo, Valerián Tokár, Jarmila Luptovská a ď.)

 • 1985 – 1989

  člen dua s pozaunistom Tiborom Winklerom

 • od 1992

  člen dua s akordeonistom Borisom Lenkom

 • od 2002

  člen komorného dua s Eugenom Prochácom (vc)

„Kritiky vyzdvihujú Kákoniho iskrivý temperament a obdivuhodný technický fond. Tieto vlastnosti mu umožňujú vychutnávať farebné detaily, pohrávať si s formovaním tónu a v konečnom dôsledku získavať poslucháčov účinným budovaním celkovej výstavby diel. Najmä v začiatkoch svojej kariéry presviedčal interpretáciou barokových skladieb, že akordeón má veľké možnosti aj v oblasti klasickej literatúry. Od roku 1990 hráva na gombíkovom akordeóne, na čo sa adaptoval formou samoštúdia.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 62-64.)

x