Personálna bibliografia

 • 2011

  Recenzie : Carl Adolf Martienssen : Tvorivé vyučovanie klavírnej hry

  Hudobný život, 2011, č. 1 – 2, s. 53

 • 2008

  Čas v hudobnej interpretácii : tvorivý prístup umeleckej pedagogiky k otázkam práce s metrom, tempom, agogikou a rubatom

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2008, roč. 5, č. 1, s. 8 – 13

 • 2008

  Sviatoslav Richter v Prahe [recenzia na remasterizované CD vydavateľstva Supraphon, Praha, SU 3795-2]

  Hudobný život, 2008, č. 9, s. 37

 • 2008

  V rámci Komorného cyklu Hudobná mozaika... [recenzie na dva polorecitály v Malej sále SF – Miroslav Kultyšev a Hakon Samuelsen s Mirsou Adami]

  Hudobný život, 2008, č. 5, s. 3

 • 2008

  Slovak tasto duo

  Hudobný život, 2008, č. 11

 • 2008

  Spravodajstvo, BHS 2007 : Klavír [Klavírne duo Isabelle a Florence Lafitte, Rem Urasin a Andrew Brownell]

  Hudobný život, 2008, č. 1 – 2, s. 14 – 15

 • 2007

  Miloslav Starosta: Cesty k umeniu klavírnej hry [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2007, č. 6, s. 36

 • 2007

  Hoàng Thi Kįeu Anh: Vietnamské obrázky. Klavírne skladby pre deti

  Hudobný život, 2007, č. 4, s. 39

 • 2007

  Ak sa niekto stane učiteľom hudby, nemal by zabúdať, že je súčasne aj umelec

  Hudobný život, 2007, č. 11, s. 23 – 25

 • 2006

  Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 8: Ivan Palovič

  Hudobný život, 2006, č. 6, s. 26 – 28

 • 2006

  Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 7 : Michal Karin

  Hudobný život, 2006, č. 5, s. 27 – 28

 • 2006

  Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 6 : Štefan Németh-Šamorínsky

  Hudobný život, 2006, č. 4, s. 24 – 25

 • 2006

  Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 4 : Anna Kafendová

  Hudobný život, 2006, č. 2, s. 22 – 23

 • 2006

  Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 5 : Rudolf Macudzinski

  Hudobný život, 2006, s. 27 – 29

 • 2005

  Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 2 : Vplyv nových hudobných škôl na rozvoj slovenskej klavírnej pedagogiky v 20. storočí

  Hudobný život, 2005, č. 9 – 10, s. 43 – 45

 • 2005

  Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 1 : Vyučovanie klavírnej hry na území Slovenska v 18. a 19. storočí

  Hudobný život, 2005, č. 7 – 8, s. 39 – 41

 • 2005

  Osobnosti slovenského klavírneho umenia a pedagogiky

  Hudobný život, 2005, č. 6, s. 37 – 38

 • 2005

  Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 3 : Frico Kafenda

  Hudobný život, 2005, č. 11 – 12, s. 43 – 44

 • 2005

  Význam hudobnej náuky z pohľadu pedagóga klavírnej hry

  Tempo , 2005, č. 1, s. 25 – 27

 • 2005

  Koncert je ako život [rozhovor s klaviristom Borisom Berezovským]

  Hudobný život, 2005, č. 1, s. 17 – 18

 • 2004

  Význam hudobnej náuky z pohľadu pedagóga hry na klavíri

  Múzy v škole, 2004, č. 3, s. 15 – 18

 • 2004

  Klavírny recitál Borisa Berezovského

  Hudobný život, 2004, č. 11, s. 27 – 28

 • 2003

  Klavírny recitál Arkadija Volodosa

  Hudobný život, 2003, č. 11, s. 20 – 21

 • 2002

  Miniprofil HŽ : Jakub Čižmarovič, klavír

  Hudobný život, 2002, č. 9, s. 11 – 12

 • 2002

  Stretnutie s jubilantkou [Eva Fischerová-Martvoňová]

  Hudobný život, 2002, č. 9, s. 3

 • 2002

  Koncerty [recenzia koncertu Jakuba Čižmaroviča]

  Hudobný život, 2002, č. 7 – 8, s. 22

 • 2002

  Rudolf Macudzinski – klavirista, pedagóg

  Hudobný život, 2002, č. 5, s. 3

 • 2002

  V umení je zaujímavá osobnosť, nie kópia [rozhovor s Grigorijom Sokolovom]

  Hudobný život, 2002, č. 11, s. 29 – 31

 • 2002

  PERGLER, František – IZUMIOVÁ, Yurino: "Jednoducho, idem a zahrám" (Rozhovor s Yurino Izumiovou)

  Hudobný život, 2002, č. 10, s. 7

 • 2001

  Pocta Milošovi Ruppeldtovi

  Učiteľské noviny, 2001, roč. LI, č. 13, s. 12

 • 2001

  Kritik na pódiu

  Hudobný život, 2001, č. 4, s. 22

 • 2001

  Piano Bratislava II

  Hudobný život, 2001, č. 12, s. 6 – 7

 • 1997

  Likvidácia ZUŠ na etapy

  Hudobný život, 1997, č. 22, s. 2

Bibliografia

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ida Černecká a František Pergler v Mirbachu: Brilantnosť a poézia v romantike

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 5

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dialóg spriaznených duší

  Literárny týždenník 20.8., 2014, roč. 27, č. 27 – 28, s. 7

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 25

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Vokálny koncert

  Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 23 – 24

 • 2012

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Klavírne semináre EPTA

  Hudobný život, 2012, č. 10, s. 7

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, č. 12, s. 10

 • 2010

  ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

  Hudobný život , 2010, č. 1 – 2, s. 3

 • 2009

  RUSÓ, Vladimír: Hammerklavier festival

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 4, s. 6 – 7

 • 2008

  RUSÓ, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 12 – 13

 • 2007

  Hoang Thi Kjeu Anh: Vietnamské obrázky. Klavírne skladby pre deti (recenzia)

  Hudobný život, 2007, roč. XXXIX, č. 4, s. 39

 • 2007

  MIHALOV, Kamil: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 2

 • 2007

  (M. A.) : Koncert slovačkih pijanista [recenzia na vystúpenie 4-ručne na festivale v Sarajeve v spolupráci s I. Černeckou]

  Dnevni Avaz 22.7., 2007

 • 2007

  (K.R.): Koncert pijanističkog dua iz Slovačke [ohlas na vystúpenie na festivale Baščaršijske noci 2007v Sarajeve v spolupráci s I. Černeckou]

  Oslobodenje 21.7., 2007

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: French Music for Piano Duet [recenzia na CD]

  Hudobný život, 2006, č. 4, s. 31 – 32

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Hatrík: Piano Music for Children [recenzia na CD]

  Hudobný život, 2006, č. 4, s. 32 – 33

 • 2006

  HARTH, Martin: Vollendete Perfektion [recenzia na koncert 4-ručne v Marktheidenfelde 27.1.2006]

  Main Echo 31.1., 2006

 • 2006

  (mh): Abstimmung und Akustik [ohlas na interpretačný seminár v Marktheidenfelde 28.1.2006]

  Main Echo 31.1., 2006

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 2004, č. 12, s. 22

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: „Bokesovský“ koncert v Mirbachu

  Hudobný život, 2002, č. 2, s. 19

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: František Pergler

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, br, s. 104 – 106
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 2001

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 2001, č. 3, s. 27 – 28

 • 2001

  PALOVČÍK, Michal: Odkazy minulosti

  Literárny týždenník 11. 4., 2001

 • 2000

  ČÍŽIK, Vladimír: Perglerov Chopin a Debussy

  Hudobný život, 2000, č. 3, s. 22

 • 1991

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Koncert poslucháčov VŠMU v Košiciach

  Hudobný život, 1991, č. 17, s. 3

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 12

x