• 1973 – 1982

  ĽŠU v Novom Meste nad Váhom (klavír – Elena Ukropcová)

 • 1982 – 1988

  Konzervatórium Žilina (klavír – Ľudmila Kršková)

 • 1988 – 1994

  VŠMU (klavír – Marián Lapšanský, Zuzana Štiasna-Paulechová)

 • 1995 – 1998

  VŠMU, doktorandské štúdium (Ida Černecká)

 • 1991 – 1995

  medzinárodné interpretačné kurzy (Halina Czerny-Stefańska, Eugen Indjić, Ida Černecká, Ewa Bukojemska, Phi Shien-Chen, Kevin Kenner)

 • od 1998

  pedagóg hry na klavíri, pedagogika hry na klavíri na HTF VŠMU (asistent, od 2001 odborný asistent, od 2008 docent)

František Pergler sa vo svojich umeleckých aktivitách koncentruje na sólovú klavírnu interpretáciu, klavír 4-ručne a na interpretáciu na Hammerklavieri. Predstavil sa na Slovensku, v Česku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Taliansku, Španielsku, Bosne a Hercegovine. Spoluúčinkoval so Štátnou filharmóniou Košice a so Štátnym komorným orchestrom Žilina. V oblasti komornej hudby spolupracuje s Idou Černeckou (klavír 4-ručne), s Moyzesovým kvartetom a i. Od roku 1998 pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave (najskôr ako asistent, od 2001 ako odborný asistent a od 2008 ako docent – hra na klavíri, pedagogika hry na klavíri). V minulosti bol pedagógom na ZUŠ v Trenčíne (1992 – 1996) a na ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave (1996 – 2005). Je pozývaný ako lektor majstrovských interpretačných kurzov (L´Aquila (Taliansko), Marktheidenfeld (Nemecko), Medzinárodná letná akadémia v Bratislave a i.), prednášok a odborných seminárov pre učiteľov v rámci EPTA (European Piano Teachers Association).

„Zodpovednosť a dôkladnosť štúdia skladieb sa u Perglera prejavujú dôkladným prepracovaním faktúry, v drobnokresbe línií, s dôrazom na jemne diferencovaný tón, so zmyslom pre štýl a v konečnom dôsledku v účinnom ťahu línií." (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 104-105.)

x