• 1986 – 1992

    Konzervatórium v Žiline (flauta – Ján Figura)

  • 1993 – 1998

    VŠMU v Bratislave (flauta – Miloš Jurkovič)

  • 1999 – 2001

    Conservatoire Erik Satie v Paríži (traverso – Hélène d'Yvoire)

Martina Mestická pravidelne spolupracuje s domácimi súbormi starej hudby Musica aeterna, Solamente naturali a hosťovala v českom zoskupení Musica Florea. Ako členka súboru Musick for a While (Jana Pastorková - soprán, Martina Mestická – flauta, Peter Krivda – viola da gamba, Juraj Struhárik – teorba) vystúpila v rámci festivalu Týždeň zahraničných kultúr v Paríži (2003). V rokoch 2005 – 2011 bola členkou orchestra Ľudová hudba SĽUK-u.

Ako hosť rôznych komorných súborov sa predstavila na mnohých koncertoch a festivaloch na Slovensku (Dni starej hudby, Epoché, Melos-Étos, Bratislava Mozart Festival, Musica cameralis) ako aj v Čechách, Poľsku, Slovinsku, Francúzsku, Nemecku, Číne a v Japonsku. Komornú literatúru prezentovala tiež na Festivale českej a slovenskej hudby v Londýne (1992), Festivale barokovej hudby v Nice (2001; spolu s čembalistkou Lujzou Markovou) a na domácich festivaloch ako Allegretto Žilina (1992, vtedajší názov Festival mladých koncertných umelcov krajín Hexagonály; spolu so sopranistkou Renátou Sajdovou), Modrokamenská hudobná slávnosť (2015; spolu s Marekom Vrábelom – klavír) a ďalších.

Sólisticky sa predstavila v spolupráci s flautistkou Martinou Bernáškovou a huslistkou Ivanou Pristašovou v Bachovom Brandenburskom koncerte G dur č. 4 pre husle, dve zobcové flauty a sláčikový orchester BWV 1049 spolu s Komornými sólistami Bratislava pod taktovkou Mareka Štryncla na festivale Hommage à Bach 2006. V roku 2013 spoločne s flautistkou Katarínou Dučai účinkovali v Telemannovom Koncerte pre priečnu a zobcovú flautu, sláčikové nástroje a continuo e mol v spolupráci so súborom Musica aeterna v rámci cyklu koncertov v Pálffyho paláci v Bratislave s názvom Stará hudba. O rok neskôr premiérovala na festivale Nová slovenská hudba Concertino C dur pre zobcovú flautu, sláčiky a tympany od Ladislava Kupkoviča v spolupráci so Slovenským komorným orchestrom.  

Oblasťou jej záujmu je i pedagogická činnosť. Ako pedagogička zobcovej flauty pôsobila na Konzervatóriu v Bratislave (2009 – 2013). Od roku 2014 je pedagogička flauty na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a od roku 2002 pôsobí aj na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave.

x