• 1994 – 2000

  Konzervatórium v Bratislave (lesný roh – Branislav Hóz)

 • 2000 – 2004

  VŠMU (Ján Budzák)

 • 2004 – 2005

  študijný pobyt na Lisztovej akadémii v Budapešti (Ádam Friedrich)

 • 1996 – 2001

  každoročná účasť na interpretačných kurzoch v Novom Strašecí (Barry Tuckwel, Bruno Schneider, Arcady Schilkloper, Nerman Bauman a i.)

 • 2003

  Sommerakademie Semering (Ádam Friedrich)

 • od 2005

  prvý hráč na lesnom rohu v Slovenskej filharmónii

Karol Nitran od roku 2005 zastáva post prvého hornistu v Slovenskej filharmónii a v súčasnosti je aj vedúcim skupiny. Pravidelne sa venuje komornej hre ako člen viacerých zoskupení alebo spoluprácou s ďalšími hudobnými telesami a interpretmi - Musica Academica Praga, Přerovský kůrový orchestr, orchester Novej scény v Bratislave, SKO Bohdana Warchala, orchester Lúčnice, Peter Kajan (fg), Jozef Eliáš (cl), Janka Gazdíková (fl), Vasilena Verbovská (pf), Ladislav Fančovič (pf) a ď. V roku 2001 spoluzaložil úspešné dychové kvinteto Una anima, s ktorým odohral množstvo koncertov na Slovensku aj v zahraničí a zúčastnil sa s ním medzinárodnej súťaže dychových kvintet v Marseille. Spolupracoval so súborom súčasnej hudby Melos Ethos Ensemble a príležitostne aj so Slovenským dychovým kvintetom.  

 

„Nitran sa s rovnakou interpretačnou suverenitou pohybuje vo svete hudby baroka, klasicizmu (vrátane hry na historickom nástroji), romantizmu, a hudby 20. storočia, a to ako sólista, i ako komorný a orchestrálny hráč. Na začiatku kariéry jeho obsiahly repertoár obsahuje všetky kľúčové diela pre sólový lesný roh.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 132-133.)

x