• 1959

  ukončenie štúdia na Konzervatóriu v Bratislave (spev – Teo Tessler)

 • od 1959

  sólista Opery SND

 • 1962 – 1965

  stály hosť opery Štátneho divadla v Brne

 • 1966 – 1969

  angažmán v opere v Kolíne nad Rýnom

 • 1979/1980

  angažmán v opere v Ľubľane

Najvýraznejšie operné postavy Ondreja Malachovského na scéne Opery SND: Svätopluk (Svätopluk), Štelina (Krútňava), Don Basilio (Barbier zo Sevilly), Sarastro (Čarovná flauta), Chrudoš (Libuša), Kecal (Predaná nevesta), Končak (Knieža Igor), Gremin (Eugen Onegin), Rocco (Fidélio), Mefisto (Faust a Margaréta), Gróf Štefan Pongrácz (Obliehanie Bystrice) a rad ďalších (približne 80 stvárnených postáv).

Ako koncertný umelec sa predstavil vo viacerých oratoriálnych skladbách v spolupráci so Slovenskou filharmóniou. Spolupracoval s rozhlasom a televízoiu v Bratislave (prierezy opier, filmové, resp. televízne spracovania opier), nahral na LP platne výber zo svojho repertoáru. Hosťoval v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, ZSSR, Taliansku, Nemecku, Grécku.

x