• 2008

  Pribinov kríž II. triedy

 • 1988

  titul národný umelec

 • 1984

  Cena Zväzu slovenských dramatických umelcov

 • 1977

  titul zaslúžilý umelec

 • 1971

  Štátna cena Klementa Gottwalda

x