• 1986 – 1993

  ZUŠ v Bratislave (flauta)

 • 1993 – 1998

  Konzervatórium v Bratislave (harfa – Ľudmila Sawiczová)

 • 1999

  Hochschule für Musik Detmold (Cathrine Michel)

 • 1999 – 2003

  Hochschule für Musik Zürich (Cathrine Michel), udelený Konzertdiplom

 • 2003

  Hochschule für Musik Hamburg (Xavier de Maistre), udelený Konzertexam

 • 2003 – 2004

  sólový harfista v Staatstheater v Darmstadte

 • od 2004

  scénický harfista vo Viedenskej štátnej opere

 • 1998, 1999, 2000

  majstrovské kurzy Paríž (Cathrine Michel)

 • 2000

  majstrovské kurzy Milano (Judy Loman) a Jazz Harp Bonn

Hudobné aktivity Ladislava Pappa sa spájajú so sólovým, komorným a orchestrálnym účinkovaním. Sólisticky spolupracoval s Capellou Istropolitanou, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina a SOSRo Bratislava a s dirigentmi ako Tomáš Koutník, Bohumil Kulinský, Hamar Zsolt, Leoš Svárovský a s ďalšími. V oblasti komornej hudby je jeho umeleckou partnerkou flautistka Justina Jiráková. Skúsenosti orchestrálneho hráča získal okrem orchestra Konzervatória v Bratislave predovšetkým v zahraničných telesách Hochschule für Musik Zürich Symphonie Orchester, Orchester Academy in Tonhalle Zürich, Freier Academy Orchester in Bern, Basel Sinfonietta, Symphonie Orchester Zürich, Aargauer Symphonie Orchester.

Ladislav Papp sa popri domácich hudobných festivaloch (napr. BHS, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline) sólovo predstavil tiež na európskych harfových festivaloch National Harp Festival v Budapešti (1998), Worl Harp Congress v Prahe (1999) a v Ženeve (2002). Koncertne vystúpil v Bratislave, Košiciach, Žiline, Budapešti, Prahe, Mníchove, Norimbergu, Detmolde, Zürichu a Paríži.

x