2013

ŠUBA, Andrej: Z Benátok do Ríma

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 10

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: S plným nasadením každého hráča

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 5

2011

ŠUBA, Andrej: Veľkonočné koncerty starej hudby

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 4

2005

ŠUBA, Andrej: Veľký Bachovský sviatok

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 5, s. 17 – 18

2001

ŠUŠKA, Pavol: Festival starej hudby v Trenčíne

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 24
(vystúpenie s Musicou aeternou)

2001

KAČIC, Ladislav: Festivaly. Dni starej hudby 2001

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 24 – 25
(vystúpila s čembalistom Petrom Guľasom)

1998

PALOVČÍK, Michal: Poslovia zvestí majstrov

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 23 – 24, s. 12
(vystúpila s Musicou aeternou na jubilejnom koncerte k 25. výročiu telesa, od 1986 súčasť SF)

1997

JAVORSKÝ, Igor: Tušenia a očakávania

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 10, s. 7
(Ansámbel Musica florea, ktorej členom bola aj Bernášková, získal na VII. Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline Cenu kritiky)

1996

ŽOFFAJ, Marek: Stará hudba na BHS. Niekedy je menej viac

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 21, s. 10
(9. 10. s Musicou aeternou vystúpili na Hrade, s ktorou stvárnila sólo vo Vivaldiho Koncerte pre priečnu flautu, sláčiky a b. c)

1996

KH: Speculum vo Viedni

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 1, s. 8
(ako členka ansámblu Speculum s Ľubicou Hvastijovou, vn,, a Agnesou Ferienčíkovou, cmb, vystúpili v Slovenskom inštitúte s dielami Telemanna a Buxtehudeho. Spoluúčinkoval Peter Csiba na zobcovej flaute)

1995

ALBRECHT, Ján: Dvakrát s aeternou

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 19, s. 3
(S Musicou aeternou na dobových nástrojoch predniesli komorné opusy Juraja Družeckého, Antona Zimmermanna i Mozarta)

1992

ALBRECHT, Ján: Dni starej hudby v Šamoríne

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 21, s. 4
(S Musicou aeternou predniesla sólo v Telemannovom Koncerte pre zobcovú flautu G dur)

1991

HANZELOVÁ, Martina: Detské hudobné slávnosti '91. A bol festival

Hudobný život, 1991, č. 21, s. 7
(Ako poslucháčka VŠMU vystúpila s Františkom Perglerom v Bratislavskej Bibiane)

1991

DUCHOVÁ, Oľga: Letné komorné koncerty

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 19, s. 5
(17. 6. s Musicou aeternou predniesla sólo v Telemanovej Sinfonii F dur pre zobcovú flautu, violu da gamba, sláčiky a b. c)

1990

ALBRECHT, Ján: Stará hudba v mladých rukách

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 19, s. 5
(Ako sólistka súboru Baroque consort v Klariskách 6. 6. 1990)

1990

ČÁRSKA, Etela: Musica aeterna – Marc Ecochard

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 23, s. 11
(V rámci BHS ako členka súboru Musica aeterna stvárnila sólo v Boismortierovom Koncerte pre husle, flautu a sláčiky s Petrom Zajíčkom)

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: Februárové koncerty v Košiciach

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 7, s. 4
(15. 2. 1990 sólo vo Vivaldiho Koncerte F dur pre zobcovú flautu, sláčiky a b. c)

1990

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy

Večerník, 13. 11. 1990

1990

-F-a-: Piešťanská rodáčka. Lesná, Martina. Jediná slovenská hráčka na barokovej flaute

Hlas ľudu, 11. 12. 1990, s. 3

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia (-ur-): Absolventské koncerty žiakov Konzervatória v Bratislave

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 15, s. 2
(Hodnotenie: vnútorná istota prejavu, ktorá vyplýva z technickej pripravenosti a zo širokého muzikantského poznania štýlového prejavu. Dobrá pripravenosť pre interpretáciu barokovej hudby)

1988

LENGYEL, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 1988

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 13, s. 2
(Získala v kategórii starších 1. cenu, mimoriadne disponovaná, v oboch kolách výborné výkony)

1986

LENGYEL, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 1986

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 7, s. 2
(Získala 1. cenu v kategórii mladších žiakov)

Bibliografia

 • 1996

  ŽOFFAJ, Marek: Stará hudba na BHS. Niekedy je menej viac

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 21, s. 10
  (9. 10. s Musicou aeternou vystúpili na Hrade, s ktorou stvárnila sólo vo Vivaldiho Koncerte pre priečnu flautu, sláčiky a b. c)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Dvakrát s aeternou

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 19, s. 3
  (S Musicou aeternou na dobových nástrojoch predniesli komorné opusy Juraja Družeckého, Antona Zimmermanna i Mozarta)

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Dni starej hudby v Šamoríne

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 21, s. 4
  (S Musicou aeternou predniesla sólo v Telemannovom Koncerte pre zobcovú flautu G dur)

 • 1991

  DUCHOVÁ, Oľga: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 19, s. 5
  (17. 6. s Musicou aeternou predniesla sólo v Telemanovej Sinfonii F dur pre zobcovú flautu, violu da gamba, sláčiky a b. c)

 • 1991

  HANZELOVÁ, Martina: Detské hudobné slávnosti '91. A bol festival

  Hudobný život, 1991, č. 21, s. 7
  (Ako poslucháčka VŠMU vystúpila s Františkom Perglerom v Bratislavskej Bibiane)

 • 1990

  -F-a-: Piešťanská rodáčka. Lesná, Martina. Jediná slovenská hráčka na barokovej flaute

  Hlas ľudu, 11. 12. 1990, s. 3

 • 1990

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy

  Večerník, 13. 11. 1990

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Februárové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 7, s. 4
  (15. 2. 1990 sólo vo Vivaldiho Koncerte F dur pre zobcovú flautu, sláčiky a b. c)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Musica aeterna – Marc Ecochard

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 23, s. 11
  (V rámci BHS ako členka súboru Musica aeterna stvárnila sólo v Boismortierovom Koncerte pre husle, flautu a sláčiky s Petrom Zajíčkom)

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Stará hudba v mladých rukách

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 19, s. 5
  (Ako sólistka súboru Baroque consort v Klariskách 6. 6. 1990)

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia (-ur-): Absolventské koncerty žiakov Konzervatória v Bratislave

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 15, s. 2
  (Hodnotenie: vnútorná istota prejavu, ktorá vyplýva z technickej pripravenosti a zo širokého muzikantského poznania štýlového prejavu. Dobrá pripravenosť pre interpretáciu barokovej hudby)

 • 1988

  LENGYEL, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 1988

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 13, s. 2
  (Získala v kategórii starších 1. cenu, mimoriadne disponovaná, v oboch kolách výborné výkony)

 • 1986

  LENGYEL, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 1986

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 7, s. 2
  (Získala 1. cenu v kategórii mladších žiakov)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: S plným nasadením každého hráča

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 5

 • 2013

  ŠUBA, Andrej: Z Benátok do Ríma

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 10

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Veľkonočné koncerty starej hudby

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 4

 • 2005

  ŠUBA, Andrej: Veľký Bachovský sviatok

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 5, s. 17 – 18

 • 2001

  KAČIC, Ladislav: Festivaly. Dni starej hudby 2001

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 24 – 25
  (vystúpila s čembalistom Petrom Guľasom)

 • 2001

  ŠUŠKA, Pavol: Festival starej hudby v Trenčíne

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 24
  (vystúpenie s Musicou aeternou)

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Poslovia zvestí majstrov

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 23 – 24, s. 12
  (vystúpila s Musicou aeternou na jubilejnom koncerte k 25. výročiu telesa, od 1986 súčasť SF)

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: Tušenia a očakávania

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 10, s. 7
  (Ansámbel Musica florea, ktorej členom bola aj Bernášková, získal na VII. Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline Cenu kritiky)

 • 1996

  KH: Speculum vo Viedni

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 1, s. 8
  (ako členka ansámblu Speculum s Ľubicou Hvastijovou, vn,, a Agnesou Ferienčíkovou, cmb, vystúpili v Slovenskom inštitúte s dielami Telemanna a Buxtehudeho. Spoluúčinkoval Peter Csiba na zobcovej flaute)

x